İzmir İhracat Zirvesi 2019
25-26 Ekim 2014 tarihlerinde ilki organize edilen Türk Ekonomisi çevresinin fikirlerini geliştirmek ve çeşitli sorunlara çözüm bulan bir tartışma platformunda buluşturmak amacıyla Hilton İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

2023 hedefi olan 500 Milyar Dolarlık ihracat için projeksiyon arayışları ile, yol haritasına ihtiyacı olan ihracatçılarımızı akademik, reel sektör ve bürokratik çevreler ile bir araya getirecektir. İhracat zirvesi bu alanda 2014 yılının son çeyreğine girerken katılımcılara yeni bir perspektif kazandırmıştır.

Türkiye’de, büyüyen ekonomi ile birlikte, gelişen Türkiye’nin hızlı büyümesi için lokomotif görevi olan ihracatın nasıl şekillenmesi gerektiğini amaçlayan bu zirve, yeni fikirlerin konuşulmasını sağlayacaktır. Bu zirve Bakanlık ve Müsteşarlık düzeyinde katılım ile sanayici ve iş adamlarımızın ve herkesin bu alanda fikirlerini tartışacağı platform olmuştur olmaya devam edilecektir.

2016 Yılında 20-21 Şubatta 2. incisi  2017 – 2018 yapıldıktan sonra; 2019 İzmir İhracat Zirvesi organize edilecek İzmir İhracat Zirvesine sizlerin de katılımcı, konuşmacı ya da davetli olarak katılmanızı bekleriz.
Kuruluşunuzun; yeniliklere, bilgi ve deneyimin paylaşımına verdiği önemin bir göstergesi olarak sonraki yıllarda yapılacak konferanslara da rehberlik edecek İzmir İhracat Zirvesine sponsorluk desteği vererek katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Kurumsal vizyonunuz doğrultusunda değerlendirmelerinize sunduğumuz destek kalemleri ektedir. Sağlayacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

İzmir İhracat Zirvesi 2019