Katar danışma kurulu haftalık olağan toplantısında 2005 yılı 34 no’lu kanunun bazı hükümlerinde değişiklik yapan 2017 yılı 21 no’lu kanun tasarısı onayladı.
Danışma kurulu başkanı söz konusu değişikliklerin ülkedeki yatırım iklimini geliştireceğini, kalkınmayı arttıracağını, özel sektörde yeni alanlar açacağını ve yerli ve yabancı yatırımcılar açısından çeşitli avantajlar sağlayacağını belirtti.

Bu değişiklikler kapsamında serbest bölge otoritesinin, finansal ve yönetim konusunda bağımsız olması ve serbest bölgede yer alan firmaların lisanslarının düzenlenmesi konusunda yetkilendirilmesi yer alıyor.
Söz konusu kurul yapılan yapılan görüşme sonunda teklif edilen değişiklikleri onaylayarak yasama sürecinde bir sonraki aşama olan Bakanlar Kurulu’na sunulmasına kara verdi.

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr