Katar ticaret odası araştırması turizm sektörü potansiyelinin arttırılması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini gösterdi

Katar ticaret odası turizm komitesi ülkedeki turizm sektörünü takip etmek ve ortaya çıkan problemlere çözüm sağlamak amacıyla detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Turizm komitesi başkanı sektörün Katar milli gelirine beklenen katkıyı yapmasına engel olabilecek birçok sorun bulunduğunu ve bu sorunların çözümü için etkin bir şekilde çalışacağını belirtti. Buna ilaveten başta mal ve hizmetler olmak üzere turizmle ilgili başka sektörlerinde gelişmesini sağlaması ve ekonomik büyümeye önemli katkısı bulunması sebebiyle turizm sektörünün tüm hükümetler için öncelikli olduğunu belirtti.

Turizm sektörü gelirleri halihazırda Katar’ın petrol dışı ürünlerdeki milli gelirinin %4,7’sine ulaştı. Ancak gelişmesinin hızlanması için yeni teşvikler sağlanması gerekiyor. Yapılan çalışmada sektörün karşılaştığı sorunlardan bazıları eğlence yerlerinin sayısının az olması, Qatar Airways bilet fiyatlarının pahalı olması, yurtdışındaki reklam çalışmalarının yetersiz kalması, otellerin doluluk oranının az ve yalnızca iş turizmi ile Körfez ülkelerinden gelen turistlere bağımlı olması, turist vizesi sağlanmasındaki zorluklar, oteller için zorunlu olan sivil savunma prosedürleri ile hizmet fiyatlarının yüksek olması olarak sayılıyor.

Kaynak: www.ekonomi.gov.tr