Mevcut müşterilere odaklanın

Çoğu sanayide, sanayiye yeni alıcılar sokmak için çok az çaba sarf edilir; bu nedenle o endüstride satın alan müşterilere odaklanır.

Mavi Okyanus Stratejisi’nde bu endüstride hiç satın almayan insanları çekerek sektörün boyutunu yükseltmeye çalışmak üzerine odaklanılıyor.

Mevcut pazarlarda rekabet etmek

Bunu nasıl yaparsın? Mevcut pazarlar, sizinle veya rakiplerinizle iş yapıyor olsunlar, şu anda endüstride iş yapan  tüm müşterilerdir. Birisi bir müşteriyi kazanırsa, diğerinin bir müşterisini kaybedeceği varsayılır. Birinin kazanması için birileri kaybetmelidir.

Karşılıksız piyasalarda, sadece birincisi var, siz.

Rekabetin üstesinden gelin

Unutmayın, Blue Ocean Stratejisi fikri düşük maliyetle yüksek bir değere sahip olmaktır. Bunu yapıyorsanız, nasıl biri sizinle rekabet edebilir? Olası tüm rakipler yol kenarındayken düşerler. Rakiplerinizi tanıyın . Kendinizdeki eksiklikleri tamamlayın.

Mevcut talebin istismar edilmesine karşı, yeni talebin yaratılması ve yakalanması

Daha önce hiç pazara girmeyi düşünmemiş olduğunuz müşterileri cezbedecek kadar yüksek bir değer yaratacaksınız. Satışta en zor işlerden biri müşteriden satın alma talebi yaratabilmektir. Öyle ki bazıları yalnızca talep karşılayan satıcıları satıcıdan saymaz. Talep yaratmak tek başına bir satıcının başarabileceği bir iş değildir çoğu zaman. Pazarlamanın satışla beraber çalışmasını gerektirir.

Değer-maliyet dengelemesi yapın

Michael Porter’ın Rekabetçi Strateji konseptleri üzerine strateji geliştirirseniz, yalnızca iki stratejiden, değer veya düşük maliyetten bahsedersiniz.

Kim ve Mauborgne bu kavramı çiğnedi ve yüksek değere sahip olup aynı zamanda düşük maliyetli olabileceğinizi , dengeyi sağlayabileceğinizi ve bunu yapacak araçları geliştirdiklerini söyledi.

Gerçekten de, eğer değer maliyetinin üstesinden gelmeyi bırakmazsan, rakipler yaptıklarını kolayca çoğaltırlar ve okyanus bir kez daha kırmızı olur.

Kuruluşu farklılaştırın  veya düşük maliyetle hizalayın

Sadece farklılaşacağınızı ve düşük maliyetlere sahip olacağınızı söylemeyin . Gereksiz masrafları ortadan kaldırmak için süreçlerinizin ve organizasyonunuzun köşesine bakmalısınız. Bütün organizasyon bu şekilde hizalanmalıdır… Değer yaratmayan veya katkıda bulunmayan her şey elimine edilir veya azaltılır.