Programın Amacı: Bu desteğin amacı;İşletmelerin Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.Destek süresi 36 aydır.

Açıklama: Yeni ürünlerin üretimini ve pazara açılmasını destekleyen destek programıdır.

Destek Oranı: Makine-Teçhizat için %100, Üretim hattı tasarım giderleri desteği, Yazılım giderleri desteği, Personel gideri desteği, Eğitim ve danışmanlık desteği, Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği için %60’tır.

Destek Üst Limiti: KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında toplam; Düşük Teknoloji, Orta-Düşük Teknoloji alanlarından yer alan ürünler için 500 Bin TL,  Orta Yüksek Teknoloji ve Yüksek Teknoloji alanlarında yer alan ürünler için 5 Milyon TL’dir

Önemli Unsurlar: Makine-teçhizat desteği için; Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir ve %100 olması için kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24