Doğrusu? Pazarlama için “tipik” bir arka plan yoktur. Bazıları büyük pazarlamanın temelinin yaratıcılık olduğuna inanırken, gerçek şu ki stratejiden yoksun bir yaratıcılık yararsız olabilir. En başarılı pazarlamacılar, sol beyinli ve sağ beyinli düşüncenin sağlıklı dengesine sahip bir kişilik profiline sahiptir.

Aslında, önemli pazarlamacılar kişilik özellikleri, mali, mühendislik veya BT geçmişinden gelen insanlarda bulunabilir. Bu insanlar görünüşte bir pazarlama rolüne “düşüyor”.

Peki herkes bir pazarlamacı olabilir mi?

Çok sayıda “kazayla sonuçlanan pazarlamacılar” bir şirketin pazarlama stratejisini de yürütemez. Pazarlamanın her işin neredeyse her alanında bir rolü olduğu için çoğu kez “kazara pazarlamacılar” diğer (görünüşte olası olmayan) disiplinlerden ortaya çıkar.

Pazarlama mesleği çeşitlilik gösterirken, en iyi pazarlamacılardaki bir kişilik testi, çoğu pazarlamacının ortak noktası olan birkaç karakter özelliklerinin olduğunu gösterecektir.

İyi bir pazarlamacıda bulunan kişilik özellikleri

Merak

“Hayat hakkındaki merak, her yönüyle büyük yaratıcı insanların sırrı hâlâ.”
– Leo Burnett –

Merak ve dikkatlilik, yaratıcılık için güç kaynağı olarak hareket eder. Pazarlama söz konusu olduğunda, var olan süreçler, veri kalıpları, ortaya çıkan teknolojiler ve sanatçılıkla ilgili merak, aynı zamanda yaratıcılığa katkıda bulunur.

Duygusal Zeka (Eı)

“Etkili angajman, sadece insan olmak suretiyle gelişen empati ile esinlenmiştir.” 

– Brian Solis, Altimeter Grubu –

Şimdiye kadar yapılan her büyük pazarlama kararı, başkası – müşteri, takım, şirket bütünü gibi – göz önüne alındığında başladı.

Detaylara Dıkkat

Ayrıntıları ayrıntılı bir düzeyde anlamak, pazarlamacıların daha büyük resmi daha net görmesini sağlar. Çoğu kişi bir reklam görüyorsa, pazarlamacılar tipografi stillerinin kombinasyonunu görürler.

Ortak Bır Nıtelık

Pazarlama departmanında, işbirliği yaratıcılığı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Pazarlama departmanının dışındaki işbirliği, şirket içindeki iletişim boşluklarını gidermeye yardımcı olur.

Eğitim

Büyük pazarlamacılar, fırsat kapılarını açık tutmanın anahtarının “sürekli pazarlama eğitimi” ni sürdüreceğini kabul ederler.