Malezya asyanın parlayan yıldızları arasında istikrarlı büyüyen ülkedir.
Nüfusu yaklaşık olarak 32 milyondur ve bu nüfusun %55 ila %60 ı Müslüman olarak bilinmektedir. Malezya ticareti ile büyüyen bir ülkedir. Malezya’nın yıllık ticaret hacmi yaklaşık olarak 400 milyar dolar civarındadır. Malezya ticaret fazlası veren bir ülkedir. Asya bölgesinde önemli bir ticari merkezdir.

Malezya ile ikili ilişkilerimiz gayet iyidir ticari faaliyetlerin artırılması için her türlü ve gümrük anlaşmamız vardır fakat ilişkiler ticari anlamda istenilen düzeyde değildir. Malezya’nın ülkemize ihracatı bizim malezya’ya yaptığımız ihracatın yaklaşık olarak 4 katı kadardır ve ihracatımızı artırabileceğimiz çok önemli bir pazardır.

Helal gıda pazarı kaçırılmaması gereken bir trendir ve bu trenin lokomotifi Malezya’nın elindedir. Helal Pazar büyüklüğü dünyada 850 milyar doları aşmaktadır ve bu pazar daha keşfedilmemiş denecek boyuttadır. Gelecek yıllarda dünyada çok büyük bir pazara sahip olacaktır. Türkiye de helal pazar büyüklüğü 15 milyar dolarlık bir boyuta ulaşmıştır ve bu pazarın her yıl %100 büyüdüğü tahmin edilmektedir.

Dünya Helal Forumunun yaptığı araştırmaya göre helal sektör gıda ile sınırlı değil bunun yanında kozmetik, tekstil, deri, turizm, makine gibi birçok sektörde de büyümesini devam ettirmektedir. Hijyenik, sağlıklı ve insan sağlınına zarar vermeyen hammaddelerle yapılan üretimler sayesinde helal pazar Müslümanlar dışında da tercih edilebilir olacaktır. Helal başlığı altında yürütülen faaliyetlerin rakamsal değeri günümüzde 2 trilyon dolara ulaşmıştır.

Helal pazarının en büyük oyuncusu Malezya’dır ve bu nedenle dengeler Malezya tarafından kontrol edilmektedir.
Bu sebeple Malezya bu konuda seçici bir ülkedir. Helal pazarda var olmak isteyen şirket veya ülkeler öncelikle Malezya’ya satışı gerçekleştirebilirse pazarın kilidini açmış olurlar. Türkiye de bu pazarda var olmak istiyorsa Malezyayla olan iyi ilişkiler sayesinde hem Malezya’ya ihracatını artırırken aynı zamanda helal pazarın kapılarını açmış olacaktır.