Konu: Devlet Destekleri

Kategori: Destek Kategorisi: İhracat Destekleri

Desteği veren kuruluş: Ticaret Bakanlığı

Destek başvuru adresi: Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanlığı.

Danışmanlık şirketi: İGEME

Desteğin adı: TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY DESTEĞİ

Desteğin Amacı: : Firmaların uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Destek Özeti: Uluslararası markalaşma potansiyeli olan Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderlerinin desteklenmesidir.

Bu Desteği Kimler Alabilir: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler ile 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri başvuruda bulunabilmektedir.

Şirketlere Yönelik Destek Oranı: Destek oranı %50’dir.

Şirketlere Yönelik Destek Limiti: Tanıtım Desteği 1.600.000 TL, Marka Patent Tescil Desteği 200.000 TL, Danışmanlık Desteği 2.000.000 TL, Danışmanlık Desteği Marka Programı 1.200.000 TL, İstihdam Desteği 800.000 TL, Sertifikasyon Desteği 2.000.000 TL, Sertifikasyon Desteği Marka Programı 1.000.000 TL, Birim Kira/ Dekorasyon Desteği 800.000 TL, , Birim Kira/ Dekorasyon Desteği Marka Programı 6.200.000 TL, Pazar Araştırması Desteği Marka Programı 400.000 TL, Fuar Desteği Tanıtım Desteği limitlerine dahildir, Gelişim Yol Haritası Çalışmaları 1 kereye mahsus -Marka Başına 800.000 TL’dir.

İhracatçı Birlikleri/Üretici Dernekleri Destek Oranı: TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında , Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında destek sağlanmaktadır.

İhracatçı Birlikleri/Üretici Dernekleri Destek Limiti:Proje başına yıllık en fazla 2.000.000 TL, projede yer alan Birlik başına yıllık en fazla 1.000.000 TL ve Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için yıllık en fazla 400.000 TL’dir.

Önemli Unsurları: Marka programına dahil edilen şirketler 4 yıl süreyle desteklenir. TURQUALITY Programına dahil edilen şirketler ise her bir hedef pazar başına en fazla 5 yıl olmak sureti ile süresiz olarak desteklerden yararlanabilmektedir.Destekten süresiz olarak yararlanabilmeleri için Bakanlık tarafından gerçekleştirilen performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir.Destek üst limitleri her yeni yıl takvimi ile değişmektedir.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24