Medikal turizm, daha evvel de belirttiğimiz gibi, sağlık turizminin bir çeşidi olmasına rağmen sıklıkla sağlık turizmi ile eş anlamda kullanılmaktadır. Ama medikal turizm ya da tıp turizmi, insanların başka bir ülkeye modern tıbbın içinde yer alan herhangi bir konuda tedavi olmak için gitmesini ifade eden bir kavramdır. Bunu yanında medikal turizm kişi hayatına devam edebilmek için mecburi olanın yanı sıra yaşam standartlarını yükseltmek veya fiziki görünüşlerini iyileştirmek adına yapılan keyfi diyebileceğimiz seyahatleri de kapsamaktadır. Bu sebeple medikal turizmi; mecburi olanı niteleyen tıbbi medikal turizm ve keyfi olanı niteleyen estetik medikal turizm olarak ikiye ayırabiliriz. Tıbbi medikal turizm; hastaların tedavi görmek, sağlıklarına kavuşabilmek ve yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için tercih ettiği bir turizm çeşididir. Estetik medikal turizm ise hayat standartlarını yükseltmek, yaşam kalitesini arttırmak ve daha çok fiziki görünüşü iyileştirmek için yapılan; saç ekimi, göğüs estetiği, yüz estetiği gibi tedavilerdir.

Termal turizm, kaplıca turizmi ya da spa-wellness turizmi birinden ayrı değerlendirilmemekte, aynı anlamı karşılamaktadır. Bu yüzden farklı kaynaklarda, genelde termal turizm başlığı altında, birbirine yakın anlamlarda tanımlanmıştır. Termal turizm; yapısında, insan sağlığı için yararlı mineralleri barındıran 20 dereceden daha sıcak olan, çevresindeki iklim faktörleri ile bütünlük oluşturan termal suların; dinlenme, eğlence, rahatlama ya da teşhisi konmuş hastalıkların tedavisinde veya kalıcı hasar bırakmış hastalıkların kısmen düzeltilmesi amacıyla uzman denetiminde yapılan rehabilitasyon, kür tedavisi vb. uygulamalar için yapılan tesislere doğru ülke dışına olan seyahatlerdir. Spa ise ‘‘salus per aquam’’ yani suyla gelen sağlık anlamına gelir. Spa tesislerinde, su ve çamur terapileri, masaj ve aroma terapileri, güzellik ve bakım için sağlık kür terapileri uygulanır.  Wellness kelimesi ise iyi ve zinde olma halini ifade eder. Kişinin ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak iyi ve zinde olmasını sağlayan masaj, cilt bakımı ve yosun banyoları gibi doğal ve sağlıklı yaşam yöntemlerini içerir.[1] Ayrıca Uluslararası Spa Birliğine göre; rahatlama, derin düşünce, yenilenme ve keyif gibi deneyimlerin spa hizmetinden alınması gerekir.[2]

[1] http://www.baka.org.tr/uploads/48947588121518SAGLiK-KATALOG-TURKCE-16MAYiS-3.pdf (e.t. 27/01/17)

[2] Smith ve Puczko, 2008:85-86 ‘den aktaran: Dilaver Tengilimoğlu Gülçin Karakoç. ‘‘Termal Turizm ve Spa Turizmi’’, Sağlık Turizmi, Der: Dilaver Tengilimoğlu, Siyasal Kitabevi, 2013, ss. 71-99.