TURQUALITY firması olmak, günümüzde kurumsal yapıya sahip olan ve olduğunu iddia eden firmanın en büyük hayali oldu.

Bir firmanın TURQUALITY firması olabilmesi ve destek programından faydalanması için şirketlerin aşağıdaki konularda olgunlaşmaları ve kurumsallaşmaları gerekir. Bunlar;

Stratejik Planlama

Bütçe Yönetimi

Kurumsal Performans

İnsan Kaynakları Yönetim

Tedarik Zinciri Yönetimi

Yönetişim Bilişim Yönetimi

Pazarlama-Satış Yönetimi

Marka Yönetimi ve Performansı

Ürün Geliştirme Yönetimi

sıralanan bu konularda kurumsallaşan firmalar, yukarıda belirtilen kritik başarı faktörlerine ulaşmış olurlar. Başka bir deyişle müşterilerine hızlı cevap verebilirler, farklı olabilirler, proseslerini yöneterek maliyetlerini düşürebilir ve satışlarını özellikle ihracatlarını artırabilirler.

Yani ilk adım olarak kurumsallaşmış olan bir firmaya dönüşmeniz ve stratejik bir ihracat yolu haritası çizmemiz gerekir.

Bunun için de işinde uzmanlaşmış kişilerle çalışarak kurumda çıkan her türlü krizi doğru yönetmemiz gerekir.

Turqualty firması olmak, kurumsal değerleri yönetmek ve etkili bir kriz yönetmeni olmaktan geçiyor.

Turqualty uzmanı bir firmanın aslında en büyük uzmanlığı kriz yönetmeni olmaktır.

İstanbul, Salim ÇAM (MBA, MSc) Progroup Uluslararası Danışmanlık Genel Müdür İstanbul, Ocak 2012