Neden İhracat, Neden Hollanda Ve Katar Neden İhracat Rıdvan Cömert – Görüşler – İgeme

İşe öncelikli ihracatın tanımını yapmakla başlayalım,

İhracat; Bir ülkede üretilen bir malın ya da hizmetin, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, ihracat, ülke ekonomisinin büyümesini, finansal bağımsızlığın kazanılmasını, üretim bilgisi ve teknolojilerin geliştirilmesini, yetenekli işgücünün yetiştirilmesini ve istihdam alanlarının artırılmasını doğrudan etkileyen bir faktördür. Dolayısı ile ülke insanının refah seviyesine, artan kişi başına düşen gelir oranına, sosyal yaşam ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve yeni istihdam projelerine kaynak yaratılması noktasında katma değer yaratan bir ticaret biçimi olması açısından tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir.

İşte bu sebepledir ki; ihracat bir ülkenin geliştirmesi gereken en önemli faaliyet alanlarından biri ve hayati bir fonksiyonudur. Bu bilinçle ülkemizin gelişimine, dünya siyasi arenasında söz ve saygınlık sahibi olmasına katkıda bulunacak bir değerin kazandırılmasında var gücümüzle çalışmak, milli işgücü ve teknolojiler ile üretilmiş ürün ve hizmetlerimizi küresel pazarlarda tercih edilen ürün ve hizmetler arasına sokmak, milli markalarımızı yaratmak ve küresel pazarlarda aranan markalar haline getirmek için çabalamak milli bir görev olarak kabul edilmelidir.

Neden, Hollanda ve Katar ülkelerini hedef ülke (pazar) olarak tercih edişime gelecek olursak, bunu ülkelerin kendi profilleri üzerinden açıklamak daha doğru olacaktır. Katar için cevabımı herkesin kolayca tahmin edebileceği bir güncel nedene dayandırdığımı söyleyebilirim. Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda yaşanan siyasi bir kriz sonrası bu ülke ile yüksek ticaret hacmine sahip komşu ülkeler ve küresel diğer oyuncu ülkeler Katar ile ticaretlerini durdurma ve bu ülkeye ambargo uygulama kararı aldılar.

İşte bu noktada ortaya çıkan ülkemiz bu karara dâhil olmayarak hedef ülkemiz Katar’ın bu ambargo kararı sonucunda ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda ürün ve hizmet sağlamada öne çıkmış ve bu ülkeyle olan ticaret hacminin genişlemesine ve yeni ihracat fırsatlarının yaratılmasına zemin hazırlamıştır. Bu çerçevede bize, ihracat sektörü çalışanlarına düşen ise bu fırsatı en iyi ve en verimli şekilde değerlendirerek yerli üreticilerimiz tarafından üretilen ürün ve hizmetleri bu pazara sokmak, fiyat ve kalite ekseninde oluşturacağımız standartlarımızla pazarda kalıcı olabilmek için çalışmaktır.

Diğer hedef ülkem olan Hollanda’nın seçiminde ise bu ülkenin küresel ve siyasi konumu, dünya pazarlarının en gelişmiş hublarından biri olması, Avrupa kıtasında yer alan birçok ülkenin deniz yoluna açılan kapısı durumunda olması ve ülkemiz ile 1600’lü yıllara dayanan bir ticaret geçmişine sahip olması önemli ölçüde etkili olmuştur. Bilindiği üzere ülkemizin de üyesi bulunduğu NATO organizasyonunun da unsurlarına ev sahipliği yapması sebebiyle dünya siyasi arenasında söz ve prestij sahibi bir ülke konumundadır.

Bunun yanı sıra tarım endüstrisi alanında dünya ihracatında da ikinci sırada olan Hollanda, tarihi dokusu, şehirlerinin yerleşim yapısı ve genel görünümü, ülkenin güttüğü esnek insan hakları politikaları, doğal güzellikleri sayesinde küresel turizm de de çok önemli bir ülke olarak kendisini kanıtlamıştır. Hollanda, tüm bu özellikleri dikkate alındığında uluslararası ticaret için de çok göz önünde bir ülke olması sebebiyle milli ürün ve hizmetlerin tanınması ve küresel pazar oyuncularının dikkatini çekmesi açısından ihracatımız için var olunması gereken en önemli pazarlardan biri konumundadır.

İşte bu gerekçelerle bu ülkeyi ihracatçılarımız ve onların ürünlerini pazarlanması için hedef ülke olarak seçtiğimi söyleyebilirim.