İhracatı günlük, özel ve iş hayatımızda merkeze almamın en önemli sebebi, dünyanın ve ülkelerin büyüme ve gelişme trendlerinin bu yönde ilerlemesi, ekonominin yelkenlerini bu yöne çevirmesiyle birlikte insanların da hayatlarını gelişmek için kendilerini ihracata endekslemeleridir. İhracatı kendi hayatıma uyarlarak ve her geçen gün ihracat yapmakla ilgili yeni yollar ve çözümler geliştirdikçe kendi hayatımın da gelişip kalkınmasını sağlayacağımı ve bu yolla kendimi ay sonu yatmasını bekleyeceğim çerçevesi belirli bir maaşla kısıtlamak yerine, ekonomik olarak özgürleşeceğimi ve geleceğime yeni ufuklar açacağıma inanıyorum.

Aynı şekilde ülkelerin de ihracat yapma konusunda yeni yollar yeni yöntemlerle her geçen gün gelişeceği ve ekonomik olarak kalkınacağı, günümüzde koşulsuz bir gerçek olmuştur. Ülkeler de insanlar gibi ancak bu yolla kendi kısıtlı dünya görüşü ve ekonomik görüşlerinin dışına çıkarak, standart gelişmenin üzerine çıkacaktır. İhracat ülkemize ve insanlarımıza; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle eşit kulvarlarda yarışma hatta onlarla aynı seviyelerde varolma imkanı sağlayacaktır

NEDEN AVUSTRALYA ÜLKESİ ?

Avustralya bir ada ülkesi olarak dünyanın diğer ülkelerine uzaklığı ve ulaşma güçlüğü çektiği için, ürün ve hizmetlere sürekli ihtiyacı ve talebi olan bir ülke olması ve bu ihtiyaçların hiç azalmaması aksine hergün giderek fazlalaşması sebebiyle ihracat yapmak için temel kaynaklar oluşturmakta ve taşımaktadır. Ayrıca çok kültürlü bir ülke olması da yine ihtiyaç ve taleplerinin çeşitliliğiyle, ihracata gittikçe artan kaynaklar yaratmaktadır.

İnsanların dil, din, millet, ırk olarak çeşitliliği ve göç alan bir ülke olması bu insanların ihtiyaçlarının da birbirinden çok farklı olmasına yolaçmıştır, bu etkenler de girişimcilere ve iş alanlarına ticaret yapma hevesini vermektedir, ticari hayata bitmez tükenmez ekonomik kaynak sağlamaktadır.

Bütün bu bitmez tükenmez kaynakları anlamak için Avustralya ülkesine daha yakından bakabiliriz. Öncelikle avustralyanın ihracatı tarım ve hayvancılık sektörlerin üzerinde ilerlemektedir. Tarım sektöründe Şeker başrolde olmakla birlikte; buğday, pirinç, et, yün, pamuk bulunmaktadır. Avustralya Ham şeker sanayi bu alanda dünyadaki en büyük sanayilerden biridir. Buğdaydan sonra arpa, kanola, süpürge darısı ve pamuk çekirdeğidir. Üretilen ham şekerin yaklaşık % 80-85 i ihraç edilmektedir. Pirinç ihracatı ürün birliklerinin kontrolündedir; 1700’ü aşkın üretici tarafından Avustralya Pirinç Yetiştiricileri Birliği (The Ricegrowers’ Association of Australia Inc.) kurulmuştur. New South Wales eyaletinde yetiştirilen pirinçler, Ricegrowers Ltd. şirketine satılmakta ve SunRice markaları altında pazarlanmaktadır. Aynı zamanda bu şirket dünyanın en büyük pirinç ihracatçı firmaları arasında yeralmaktadır.

Tarım sektörünün ülke ihracatına katkısı %35 civarında olup, yılda ortalama 30 milyar dolardır. Tarım sektörü ayrıca 300.000 den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

Hayvancılık sektörü, Avustralya ekonomisine yıllık ortalama 14 milyar Avustralya doları ihracat katkısı ile önemli sektörlerin başında gelmektedir.  Sanayinin gelişmesinde Sığır eti girişimcilerine sağlanan alan desteklerindeki artış ve ihraç pazarlarındaki olası risklerin azaltılmasının etkili olduğu kaydedilmektedir. Ayrıca Avustralya sığır ve sığır etine olan yoğun talebin sektörün kalite ve miktar olarak gelişmesinde itici güç olduğu belirtilmektedir.

Avustralya yüzeye yakın önemli mineral ve yakıt kaynaklarına sahip ülkelerin başında gelmekte, fosil yakıtlar ve uranyum bakımından zengin bir ülke konumunda bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu da madencilik sektörünün, en çok ihracat geliri kazandıran sektör  olmasıdır. Avustralya dünyanın en büyük kömür, (dünya kömür ticaretinin %30 unu gerçekleştirmektedir.)demir cevheri, rutile (titanyum dioksit) ve çinko ihracatçısıdır. Avustralya ulaşılabilir demir cevheri rezervi açısından dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca Avustralya, ABD ve Güney Afrika ile birlikte üç büyük üç altın ihracatçı ülkesinden biridir.

Çin ekonomisinin ham madde ihtiyacını karşılayan Avustralya, 2006 yılında Çin ile nükleer enerjinin kullanımı, uranyum satışı ve yeni uranyum kaynaklarının araştırılması ve geliştirilmesi konusunda bir anlaşma imzalamıştır. Çin’den gelen talep artışı; ihraç gelirlerindeki artışın kaynağını oluşturmuştur.

Avustralya’nın sürekli göçmen alan ülke olması ve artan nüfusu nedeni ile İnşaat sektörü büyümektedir ve konut inşaatlarına olan talebin artmaya devam ettiği belirtilmektedir. Konut dışı inşaat faaliyetlerinin ise yol ve köprü gibi altyapı inşaatlarının sayısın arttığı vurgulanmaktadır.

Turizm Avustralya’nın en büyük hizmet ihracatı ile önemli  ve hayati sektörlerinden birini oluşturmaktadır. Sektörün yaklaşık %75 ini iç turizmin oluşturduğu kaydedilmektedir. Avustralya’dan ülkemize yönrlik turizmde ise, Çanakkale ve Gelibolu yarımadasında her yıl Nisan ayının ikinci yarısında düzenlenen ANZAK günü anma törenleri önemli bir ziyaret sebebi teşkil etmektedir. Bu kutlamalar nedeni ile Avustralyadan ülkemize gelen turist sayısı her yıl artmaktadır.

Avustralya’nın Türkiye ile ticareti genel durum Türkiye’nin Avustralya’ya yönelik ihracatı incelendiğinde, ihracatta yıllar itibariyle sürekli bir artış trendi dikkat çekmektedir. Bu rakamlardaki artış ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin olumlu yönde gelişmesi, dikkate alındığında Avustralya ile ihracat yapmak konusunda bize önemli sebepler ve kaynaklar göstermektedir. 2012 yılında Türkiye’nin Avustralya’ya ihraç ettiği ürünlerin başında, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar, üzümler, kauçuktan yeni dış lastikler ve sert kabuklu meyveler gelmektedir.

Tarım ve gıda ürünleri ihraç potansiyelimiz Bakliyat Mercimek 071340 GTIP’inde yeralan “Mercimek” ürününde Avustralya 2011 yılı itibarıyle 3,3 milyon dolarlık ithalat yapmış olup, bunun 270 bin dolarını ülkemizden satın almıştır.

2012 yılında bisküvi satışları %4 artmış olup, satışlarında en çok artış olan ürün tuzlu bisküviler ve krakerler olmuştur. Tatlı bisküviler içinde sade olanlar ve çilolata kaplı olanlar 2012 yılında en çok satışı yapılan ürünler olmuştur. Kurabiyeler ise tüketicilerin bütçe kısıtlamaları sebebiyle son 10 yılda en hızlı büyüyen ürün olmuştur.

Bisküvilerin tüketiciler açısından öğleden sonraları çayın yanında tüketilen bir atıştırmalıktan çok, yeterli zamanı olmayan, hızlı hayat temposundaki şehir insanın, ve sağlıkları konusunda endişeleri olan tüketicilerin diyet ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüketilen bir ürün haline gelmektedir. Sağlıklı yaşam amacıyla üretilen zenginleştirilmiş/fonksiyonel yeni ürünlerin piyasaya gireceği ve özellikle glutensiz ürünler gibi gıda intöleransı olan kişiler için üretilen ürünlere olan talepte ayrıca bisküviler içinde kullanılan diğer fındık, fıstık benzeri alerjen maddeler kullanılmadan üretilen bisküvilere olan talepte artış olacağı tahmin edilmektedir.