İhracat bir ülkenin ekonomik olarak kalkınması ve yüksek gelire sahip olması için ülke yöneticileri tarafından üstüne titizlik düşünülen ve bu alanda çalışma ve yatırımlar yapılan bir ekonomi aracıdır.
1980 sonrası alınan kararlara ihracata dayalı bir ekonomi modelli oluşturmayı hedefleyen ülkemiz ihracat alanında ciddi bir yol kat etmiş durumdadır. Jeopolitik konumuz itibariyle ihracat da elverişli olan ülkemizde ihtiyacımız olan ihracat rakamlarına ulaşmamız için gerekli olan en temel şey gelişen ve büyüyen dünya ekonomisini yakından takip etmek ve doğru hamleleri yapabilmektir. Dünya ekonomisinde yaşanan olaylar ihracat için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Önemli olan bu yeni fırsatları iyi analiz etmek ve doğru yer ve zamanda bulunabilmektir. İletişim çağı olarak değerlendirdiğimiz bu çağda gelişmemiş, az gelişmiş ülkelerde artık ihracatta yerini almış durumdalar. Artık gelişen haberleşme ağıyla birlikte bu ülkelerde dünya ekonomisinden haberdar. Bu ülkelerde rekabette bende varım diyor.
Geçmişten günümüze iş dünyası, gelişen ve hızlanan taşımacılık sistemleri, uluslararası ticaretin kolay hale gelmesi ve gelişen internet teknolojileri sayesinde gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Türkiye’de firmaların ihracat kültürleri daha çok kur ile bağlantılıdır. Ama son yıllarda artan teşvikler ile ihracat kültürü oluşması konusunda gelişmeler yaşanmıştır. İhracatın katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz;
• Satış ve karları artırmak
• Dünya pazarlarından pay almak
• İç pazara olan bağımlılığı azaltmak
• Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak
• Rekabet gücünü artırmak