Neden dünya da bir çok insan kendi ülkelerinde tedavi olmak yerine kendi ülkeleri yerine yüzlerce hatta binlerce km farklı ülkelere seyahat ediyorlar? Aslında Medikal Turizmin patlama niteliğinde büyümesinin direk ve dolaylı etkenleri mevcuttur. Bunlardan bazıları

• Dünyada yaşanan Sağlık hizmetlerinin içeriklerinin küreselleşme süreci

• Tedavilerde uzun bekleme süreleri

• İleri donanım ve teknolojiye sahip bilimsel anlamda dünya çapında etkinliği fazla olan ülkelerde tedavi olma isteği

• Sürekli yükselen sağlık maliyetleri

• Gelişmiş ülkelerde tıbbi hizmetlerin pahalı olması ve aynı hizmetin farklı ülkelerde daha ucuza alınabiliyor olması

• Ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler

• Hastanın farklı bir ülkede kendi ülkesinde bulunan sağlık hizmetlerinden daha kaliteli hizmet alması

• Sigortasız ya da düşük bedellerle sigortalanmış insanların geleneksel dış sağlık seçeneklerine bakmaya zorunda bırakılması

• 15 -20 yıl önceye göre insanların özellikle internet üzerinden daha fazla bilgi edinmesi

• Hastaneler, klinikler, doktorlar ve medikal turizm hizmet sağlayıcılarının sayısının giderek artması ve hizmetlerini cezbedici şekilde reklam etmesi

• Yeni çıkan tedavi modellerinin bir çok lokasyonda mevcut olmaması

• Kendi ülkelerinde dini veya kültürel onaylanmayan tedavilerin (organ nakli vb.) yurt dışında araştırması

• Bakıma muhtaç neslin nüfusunun artması

• Dejeneretif koşullar, başarısız operasyonların gerçekleştirilmesi

Medikal turizmin popülerliğinin hızla büyümesinin ve şifa arayan potansiyel müşterilerin artmasının ana sebepleri; ekonomiklik, kullanılabilirlik yada daha kaliteli sağlık hizmetleriyle kendi sağlık ihtiyaçlarına çözüm için geleneksel sağlık modellerine bakılmasıdır. Özetle hastaların değer arayışı içinde olmasıdır.

Sağlığınız İçin Türkiye davetlisiniz…