Pazar Araştırma Raporları
Yine birçok üretici firma pazarlamayı belirli bir planlama ve değerlendirmeler ışığında yapmadığı için ürünlerinin tanıtımında olması gereken başarıyı sağlayamamakta ve bunun sonucunda sağlıklı ve kontrollü satış yapamamaktadır. Bilindiği gibi firmaların artık ne ürettikleri ve ne kadar sattıklarından çok nasıl PAZARLADIKLARI önemli olmuştur. İyi bir pazarlama planı olmayan işletmelerin yurtiçinde dahi büyümeleri ve geleceklerini sağlıklı bir şekilde yönetmeleri mümkün değildir. Bu hizmetimizle sizinle birebir ve yoğun bir çalışma sonucunda firmanızın pazarlama planını oluşturma imkânı sunuyoruz.
Pazar Araştırma Raporları
Dış ticaretin ihracat ayağında en büyük sorun müşteri bulamamaktır. Ne kadar iyi donanımlı olursanız olsun, konuyu ne kadar iyi biliyor olursanız olun eğer ürünlerinizi satın almaya hazır müşterileriniz yok ise ihracat yapamazsınız. Ürünlerimizin müşterileri hangi ülkelerdedir, yani pazar nerededir?
Pazarda rekabet var mıdır?
Hangi ülkeler aynı pazarda satış yapmaktadır?
Rakip ülkeler başka hangi pazarlara satış yapmaktadır?
Ürünlerin hedef pazarlardaki satış fiyatları nelerdir?
Pazar genişlemekte mi yoksa daralmakta mıdır?
Hedef pazarlardaki potansiyel alıcı profili nedir?
Hedef profile giren müşteriler kimlerdir?
Bu müşterilere nasıl ulaşılır?
Nasıl irtibat kurulur?
Gibi sorulara mutlaka cevap verilebilmelidir. İhracatta pazar araştırması yapmadan yani ürünün müşterilerinin nerede olduğunu öğrenmeden yapılacak pazarlama faaliyetlerinin bulanık suda olta ile kıyıdan balık avlamaya çalışmaktan hiçbir farkı yoktur.
İhracatta pazar araştırmasının nasıl yapılacağının, potansiyel müşterilerin nerede ve nasıl bulunacağının, bulunan hedef pazarlarda nasıl bir çalışmanın yapılması gerektiği konusunda verilen hizmetlerin bütünüdür.

Bu hizmet İhracat Danışmanlığı Paketi içinde verilmektedir.
Pazar Araştırma Raporları için bizden talepte bulunursanız sizin için çalışma yapabilir güncel rapor çalışmaları sunabiliriz.

Pazar araştırma raporları teknik bir süreçtir.
Bu raporun taşıması gerekenler:

Ürün tanımlamaları ve sınıflandırmaları,

Ürünün dünya dış ticareti,

Ürünün ithalatçısı ülkeler analizi,

Ürünün ihracatçısı ülkeler analizi,

Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu ülkelerin analizi,

Türkiye’nin pazar payı büyüklüğüne göre ülkelerin analizi,

Rakip ülkelerin analizi,

Tarifeler ve tarife dışı engeller

  1. Önemde olası hedef pazarlar,
  2. Önemde olası hedef pazarlar,
  3. Önemde olası hedef pazarlar

Olası ürün hedef pazarlarının risk analizi,

Sonuç ve değerlendirme bölümü olmalıdır.

Bu raporlar ülke ve sektörler için her bir GTİP kodu için 22.500+KDV dir.

Fiziki Saha Çalışmasının Bedeli 45.000 +KDV dir x ülke