Konu: Devlet Destekleri

Kategori: Destek Kategorisi: İhracat Destekleri

Desteği veren kuruluş: Ticaret Bakanlığı

Destek başvuru adresi: İhracatçı Birlikleri

Danışmanlık şirketi: İGEME

Desteğin adı: Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Desteğin Amacı:Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri harcamaların belirli bir bölümünün desteklenmesidir.

Desteğin Özeti:Türkiye’ de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımlarını sağlamaya yönelik desteklerdir.

Bu Desteği Kimler Alabilir: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

Destek Oranı: Destek oranı %50’ dir.

Destek Üst Limiti:250.000 $’dır.

Destek Kalemleri: Müracaat ve doküman inceleme giderleri, belgelendirme tetkik giderleri, ilk yıla ait belge kullanım ücretleri, test/analiz raporu giderleri, zorunlu kayıt ücretleri, tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti, tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti.

Detaylı bilgi için bizi arayın… 0549 736 46 04 / 0(212) 236 00 24