Bir kişinin kendi yaşadığı ülkede sağlık hizmeti almak yerine başka bir ülkeye bu amaçla gitmesi, sağlık turizmini tanımlamaktadır. Lakin bu kişi neden bu hizmeti kendi ülkesinde almak yerine ülke dışında ki seçeneklere başvurmaktadır? Birçok değişkeni barındıran bu seçim, birçok araştırmada birçok farklı etken ile açıklanmaktadır.

 • Ülkeler arasında ki maliyet farklılıkları. Örneğin; ABD’ de 70.000 dolar olan kroner bypass, Türkiye’ de 12.500 dolara mal olmaktadır.
 • Sağlık sigortası ile ilgili sorunlarla artan cepten harcamalar. Örneğin; Sağlık hizmetlerinde özel sektörün payının kamudan daha fazla olduğu ABD ve Kanada gibi ülkelerde sağlık sigorta sağlayıcıları, zaten pahalı olan, kozmetik, diş ve estetik gibi operasyonları ödeme sistemlerine almamaktadır.
 • Sınır ötesi sigorta kapsam anlaşması: Sigortalar, sağlık hizmetinin ucuz olduğu ülkelerle çeşitli anlaşmalar yaparak hastaların o ülkeye gitmesini teşvik edebilir.
 • Farklı ülkelerde ki farklı bekleme süreleri. Örneğin İngiltere’ de kişinin 18 hafta içerisinde tedavi görmeye başlama hakkı vardır. Kanser şüphesi olan durumlarda ise hastanın 2 hafta içinde bir uzman tarafından muayene edilme hakkı vardır.[1]
 • Küreselleşme.
 • Bilgi-iletişim ve ulaşım teknolojisinde ki gelişmeler.
 • İnsanların bilinçlenmesi ve yeni pazar arayışları.
 • İleri teknolojiye sahip ülkelerde tedavi olma isteği.
 • Ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler.
 • Ürün çeşitlemeleri.
 • Avrupa Birliği gibi uluslarüstü örgütlerin ülke dışı seyahatlerde kolaylık sağlaması.
 • Uluslararası standartların, uluslararası akreditasyonlar sayesinde takip edilebiliyor olması.
 • Uluslararası eğitimli sağlık personelinin bulunması.
 • Gidilecek sağlık kuruluşunun o ülke dışında, farklı ülkelerde de sağlık kuruluşunun bulunması.
 • Gidilecek kurumda iletişim probleminin yaşanmayacak olması; İngilizce ya da diğer dilleri kullanan personelin bulunması.
 • Hastaların evlerinden alınıp, tüm işlemlerinin takip edildiği ve ardından evlerine bırakıldığı, sürecin yönetimini yapan aracı kurumların bulunması; ABD’de 250.000 dolarlık bir kalp damar ameliyatı ‘‘her şey dahil’’ bir şekilde Tayland’da 50.000 dolara yapılabilmektedir.
 • Tatil alışkanlığı olan turist kitlesinin aynı anda kronik hastalıklarına da çare bulma isteğinde olması.
 • Yaşlıların, engellilerin ya da madde bağımlılığı olanların başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması.
 • Uluslararası antlaşmalar. Örneğin Japonya’da, yaşlılara, bakımevleri gibi yaşlı bakım hizmetlerinin ülke içinde verilmesi yerine bu hizmetlerin daha düşük fiyatlara verildiği ülkelere, bu kişilerin, gönderilmesi tercih edilmektedir. İngiltere’ de de National Health Services (NHS) Hindistan ile medikal hizmetlerin sunumu ile ilgili bir alt sözleşmeye sahiptir.
 • Sağlıklı yaşam isteği; yaş faktörünün dışına çıkan bu yaşam tarzı, gençlerinde termal sağlık tesislerine, fitness merkezlerine, mental rehabilitasyon merkezlerine talep artışını etkilemiştir.
 • Emeklilik fonlarının farklı ülkelerde kullanılabilmesi; Türkiye’de Alanya, Kuşadası ve Marmaris gibi bölgeler; Almanya, Rusya, İngiltere, Kuzey Avrupa gibi bölgelerden gelen emekliler mevcuttur.
 • Profesyonel web altyapısı ile açık bilgi alışverişinin sağlanması.
 • Gidilecek ülkenin sağlık turizm politikası ve muhatap kurum bulunması.
 • Gidilecek ülkenin politik gücü.
 • Gidilecek ülkenin iç siyasi problemleri.
 • Gidilecek ülkenin tarihi ve kültürel turizm gücü.
 • Din ve kültür benzerliği.
 • Uçuş süresi.

Bu etkenlere göre sağlık turisti Türkiye’yi neden seçmesin?[1]
Birleşik Krallık Sağlık Turizmi Raporu Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği