Vlog & Blog

Sağlık Turistinin Türkiye'de ki Tedavi Süreci

Bir önceki yazıda bahsettiğimiz süreci, aslında, sağlık turistinin gelmesinden öncesi ve gelmesinden sonrası olarak ayırabiliriz. Yani hastanın gelmesi bu sürecin dönüm noktası niteliğindedir. Daha evvel hastanın gelmesinden önceki süreçten bahsettiğimize göre şimdide hastanın gelmesinden sonra ki süreçten bahsedebiliriz.
Sağlık Turisti gelmeden evvel, geleceği kurumun istediği tetkikleri kendi ülkesinde yaptırıp göndermelidir. Buna göre analiz yapılıp, ihtiyaçlar belirlenebilir. Bu sayede sağlık turistinin yolculuk ve tedavi süreci daha iyi planlanabilir.
Kişinin gelmesinden sonra konsültasyonlar yapılıp tedaviye başlanır. Bundan sonraki akışı belirleyen hastanın alacağı sağlık hizmetine bağlıdır. Zira her operasyon için aynı koşullar aranmayacak; birinde kişi hastanede yatması gerekirken diğerinde otelde kalabilecektir ya da farklı operasyonlar için aynı şekilde bir izleme süreci olmayacaktır. Örneğin hasta operasyonun ciddiyetine göre operasyon ardından tatil seçeneğini değerlendirmeyi düşünecek ya da düşünmeyecektir.
Bu kısa özetten de anlaşılacağı gibi aslında koca bir sektörün kaderi doktorların elindedir. Çünkü en iyi reklamı aldığı hizmetlerden memnun kalan bir sağlık turisti yapacaktır.