2015 yılında Türkiye’de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların %66’sı özel, %23’ü üniversite ve %11’i ise kamu hastanelerini, 2016 yılında ise hastaların %56’sı özel, %25’i üniversite, %19’u ise kamu hastanelerini kullanmış ya da tercih etmiştir.

Peki bu tercihte bulunurken bilinçli bir araştırma ve inceleme sonucu mu sağlık kurumunu kullanmış yoksa ani gelişen bir durumdan dolayı mı sağlık kurumuna gitmiştir?

2015-2016 uluslararası hasta raporuna gore; 2015 yılında özel sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan uluslararası hastaların yaklaşık %51’i turistin sağlığı, %49’u ise medikal turizm kapsamında hizmet almışlardır. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında ise bu oran; %88 turistin sağlığı, %12 ise medikal turizm olarak şekillenmiştir. Üniversite hastanelerinde ise bu oran; %54 turistin sağlığı ve %46 medikal turizm olarak gerçekleşmiştir.

Sonuçta; turistin sağlığı, uluslararası hastanın herhangi bir araştırma/inceleme yapmadan seyahati esnasında aniden gelişen sağlık problemlerine müdahaleyi ifade eder. Yani sağlık turizmi açısından bir kıymeti yoktur. O yüzden turistin sağlığı rakamlarına aldanmadan medical turizm çalışmalarına odaklanmak gerekir.

Medikal Turizm Turistin Sağlığı
Özel Sağlık Kurumları 74.484 124.732
Üniversite Hastaneleri 47.516 40.909
Kamu Hastaneleri 30.150 41.877