Hasta Sayıları[1]

Sağlık turistini motive eden etkenler, bu kişilerin uluslararası hareketliliğini ya da mobilitesini arttırmış bu durum da ülkelerin bu pastadan pay alması için yatırımlarını arttırmasına sebep olmuştur. Türkiye’de bu ülkelerden biridir. Zira bu alanda Türkiye, 2012 yılında gerçekleşen hasta ziyareti verilerine göre dünyanın önde gelen ilk on ülkesi içerisinde yedinci sırada yer almıştır. İlk altı sırada ise sırasıyla Tayland, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Hindistan ve Brezilya yer almıştır.[2]

Türkiye özelinden daha güncel verilere bakacak olursak 2008 yılından sonra çok hızlı ve sürekli artış gösteren sağlık turisti sayısı son iki yılda çeşitli etkenlerden dolayı düşmüştür.

Kamu Özel Toplam
2008 17.817 56.276 74.093
2009 21.442 70.519 91.961
2010 32.675 77.003 109.678
2011 41.847 114.329 156.176
2012 84.000 186.000 270.000
2013 130.251 279.077 409.328
2014 142.359 353.965 496.324
2015 130.938 262.012 392.950
2016 153.063 206.605 359.668

 

Görüldüğü üzere 2015’e kadar yaşanan artışın ardından düşüş yaşanmıştır. 2015 yılında ki düşüş bir önceki yıla göre; kamuda %8, özelde %26 ve toplamda %20 azalmıştır. 2016 yılında ise kamuda ki %16’lık artışa rağmen özelde %21 toplamda %8’lik azalma olmuştur.

[1] T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Uluslararası Hasta Raporu 2015 – 2016

[2] https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/2014-global-life-sciences-outlook.html (e.t. 22/05/17)