Sağlık kurumlarının yabancı hastalara ulaşmada ve bu hastaların tedavi süreçlerinin organize edilmesinde karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması amacıyla, Uluslararası Hasta Koordinasyon Sistemi geliştirildi.
Cartoon_doctorsSağlık sektöründe iletişim çözümleri son yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye’deki pek çok sağlık kurumunun, diğer ülkelerdeki kurumlarla rekabet edebilir hale geldi. Bu alandaki rekabetin sağlık hizmetiyle sınırlı değil. Sağlık turizminde istenilen düzeye ulaşabilmek için sağlık ile konaklama, ulaşım, haberleşme, sigortacılık, bankacılık, reklam ve pazarlama sektörleri arasında iyi bir entegrasyona ihtiyaç var. Sağlık kurumları bu entegrasyonun yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşıyor, bu durum da sağlık sektörünün rekabet gücünün uluslararası alanda yeterince ortaya çıkmasını engelliyor.

Sistemle, sağlık kurumlarının yabancı hastalara ulaşma ve bu hastaların tedavi süreçlerinin organize edilmesinde yaşadıkları sorunların ortadan Cartoon_doctorskaldırılmasının amacıyla, Coorpa’nın, kliniklerin, doktorların ve aracı kurumların, yabancı hasta süreçlerini geliştirmek ve hasta ilişkilerini yönetmek için kullandığı iş zekası destekli, bulut tabanlı ve kullanışlı online bir araç.

Bilgi alamayan başka ülkeyi seçiyor

Sürecin karmaşıklığı zaman kaybına ve ek masraflara yol açıyor. Hastaneye gelmeden hastaya ön tanı konulacak bir kanal olmaması, hasta kaybına neden oluyor. Yabancı hasta sayısı her geçen gün artarken, çok daha sistematik bir yapıya ihtiyaç duyuluyor. Türkiye’de tedavi olmak isteyen bir hasta, yeterince bilgi edinemediği ve iletişim sağlayamadığı için başka ülkeleri tercih ediyor.

Bu sorunlara bir çözüm olarak geliştirilen Uluslararası Hasta Koordinasyon Sistemi Coorpa internet bağlantısı olan bir iletişim aracı üzerinden her zaman bağlanılabiliyor. Sistem üzerinden sohbet edilebiliyor, şikayet iletilebiliyor, dosya yüklenebiliyor. Coorpa 4 aşamalı olarak çalışıyor. Hasta sisteme giriyor, şikayetlerini sistem yöneticisine iletiyor, yönetici hastayı Cartoon_doctorsbir doktorla eşleştiriyor ve doktor hastaya geri dönüş yapıyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla hasta tedavi için yola çıkıyor. Coorpa üzerinden hastanın hastaneye gelene kadarki süreçleri işlediği için sağlık kurumları da asıl işlerine odaklanabiliyor.

Yılbaşından bu yana hastanelerde kullanılmaya başlanan sistem üzerinden 25 ülkeden 300 hastanın Türkiye’ye ulaşması ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi sağlandı. Bahreyn, Irak, İran, Angola, Romanya, Cezayir, Filistin, Mısır, Belçika, Rusya, Gürcistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Almanya, Lüksemburg, Vatikan, Hollanda, İspanya, İsviçre’den gelen hastalara tedavi hizmeti verildi.