320 milyon nüfusuyla Amerika, Dünya Sağlık Örgütü 2010 verilerine göre kişi başı sağlık harcaması 8.233 dolar, GSYİH’dan sağlığa ayrılan pay ise %17,6 olan bir ülkedir. Ülkede, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümüne ve sağlık sisteminin federal, eyalet ve yerel düzeyde örgütlenmesine rağmen merkezi bir sağlık sistemi yoktur.

2000’li yıllardan önce ABD’ye giden uluslararası hastaların sayısı günümüzde iki katına çıkmasına rağmen ABD’den yurt dışına çıkan hasta sayısı dokuz katına çıkmıştır. 2003-2013 yılları arasında ABD’ye giden hastaların ülkeye ekonomik katkısı, yıllık %7,7 büyüme oranıyla, 1,6 milyar dolardan 3,3 milyar dolara yükselmiştir. ABD’den, başka ülkelere giden hastaların, gittikleri ülkelere ekonomik katkısı ise aynı yıllarda yıllık %24 büyüme oranı ile 168 milyon dolardan 1,4 milyar dolara yükselmiştir.[1]

Amerika yılda, ortalama, 800.000 sağlık turisti almasına rağmen, 2014 yılında 1.250.000, 2016 yılında 1,4 milyon Amerikalının medikal turizm için ülke dışına çıktığı tahmin edilmektedir.[2] Dahası sağlık harcamalarını karşılayamayan 47 milyondan fazla Amerikalının sağlık sigortasının olmadığı ve 120 milyondan fazla Amerikalının ise diş sigortasının olmadığı bilinmektedir. Bu sebeple Amerikalılar diş tedavileri için Meksika ve Kosta Rika’yı, kozmetik tedaviler için Brezilya ve Arjantin’i, kalp ameliyatları ve ortopedik operasyonlar için Hindistan ve Tayland’ı tercih etmektedir. Hizmet fiyatlarının yüksek olması sebebiyle de Amerika’da ki bazı kurumların sağlık harcamalarını azaltmak için çalışanlarına yurt dışında tedavi olma fırsatı sunmaktadır.[3]

ABD’de En Yüksek Maliyetli Ameliyat Türleri (2010-USD)

İnce Bağırsak Nakli 1.281.800 Karaciğer Nakli 577.100
Bağırsak Nakli 1.206.000 Açık Kalp Cerrahisi 324.000
Akciğer Nakli 1.148.400 Pankreas Nakli 289.400
Kalp Nakli 997.700 Böbrek Nakli 262.900
Kemik İliği Nakli 676.800 Trakeostomi 205.000

 

Bahsedilen bu rakamlardan dolayı, 2013 yılında; 75 bin Amerikalı tıbbi tedavi için Hindistan’ı, 300 binden fazla Amerikalı ise Latin Amerika’yı tercih etmiştir.[4]

 

[1] Sinan Karakoç Sf 123

[2] Murphy, 2016’dan aktaran; Sinan Karakoç Sf:124

[3] 5.PDF

[4] Sinan Karakoç