Amaç ve Kapsam

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin işbirliği kuruluşları vasıtasıyla sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti görüşmelerini destekleyerek, ihracat etkinliğini, düzeyini artırmak ve bilinirliklerini yükseltmek.

Destek Kalemleri

a) Ulaşım giderleri,

b) Konaklama giderleri,

c) Tanıtım organizasyon giderleri.

*Tanıtım ve organizasyon giderleri kapsamında;Tercümanlık gideri, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri , Halkla ilişkiler hizmeti gideri karşılanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

İşbirliği Kuruluşları*

*İşbirliği Kuruluşları: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri.

Destek Özellikleri

Destek Türü  Hibe

Destek Miktarı 

Sektörel Ticaret Heyeti   100.000 ABD Doları- %50

Alım Heyeti   75.000 ABD Doları- %50

Başvuru Dönemi  Sürekli

– Bakanlık ön onayı gerekmektedir.