2015-2016 Uluslararası hasta raporuna göre uluslararası hastaların tercih ettiği ilk on ilin birincisi mega kent İstanbul. Bu durum, İstanbul’un lokasyonu, tarihi geçmişi, ticari hacmi gibi birçok sebeple açıklanabilir. Buna rağmen, aşağıda paylaşacağımız rakamlar İstanbul için azımsanması gereken rakamlardır. Çünkü İstanbul’un potansiyeli bunu gerektiriyor.

Bahsettiğimiz durum diğer marka şehirler için de geçerlidir. Zira hepsinin lokasyonu, tarihi geçmişi ve ticari hacmi İstanbul örneğinde olduğu gibi potansiyellerini göstermektedir. Rakamların hepimizi hayrete düşüreceğine inanıyorum.

Uluslararası Hastaların İllere Göre Dağılımı

2016

İstanbul 157.975
Antalya 27.642
Ankara 26.875
İzmir 16.428
Muğla 11.804
Bursa 4.693
Adana 4.284
Kayseri 3.356
Diyarbakır 2.985
Trabzon 2.240