Hariçte İşleme Rejimi

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali...

Devamı

Yatırımcının Talepleri Nelerdir?

Yatırımcıların bir pazara girmeden önce talep ve arzu ettikleri belirli faktörler vardır. Bunlar Çekici ve İtici faktörler olarak ikiye ayrılır. Çekici faktörleri incelediğimizde; Ev Sahibi Ülkenin Politikaları: Bir ülkeye yatırımcı girişlerinde ev sahibi ülkenin izlediği politikalar önemli rol oynamaktadır. Bu politikalar makro politikalar, özel sektöre yönelik izlenen politikalar, ticaret...

Devamı

Üretim Yatırımının Etkisi

Gelişmiş, gelişmemiş her ülke için üretim ve yatırım çok önemlidir. Üretim yatırımı yapmayan bir ülke dolayısıyla dışa bağımlı olur. İhracat minimum seviyesinde olacağı için ülkede ki ihtiyaçlarını dış pazardan ithalat ile temin etmek durumunda kalır. Peki bunu engelleyebilmek için neler yapmak gerekir? Öncelikle üretim yatırımını maksimum seviyeye çıkararak dışardan...

Devamı

DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ

HARKOM MAKİNA Paketleme Makineleri DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ Harkom Makine Paketleme Makinelerini, pazarlama bakış açı ile kabaca üçe tasnif edebiliriz: Toz şeklindeki ürünlerin paketlenmesi için kullanılanlar Taneli/katı ürünlerin paketlenmesi için kullanılanlar Hem toz, hem de katı/taneli ürünlerin paketlenmesi için kullanılabilenler Toz şeklindeki bazı ürünler; baharatlar, tuz, şeker, pudra şekeri,...

Devamı

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN Neden 4.000 km öteden bir kişi sizden bir şey almak için motive olacak? Uluslararası pazarda teklifinizi farklı kılan nedir? Teklifinizi uluslararası pazarda güvenilir kılan şey nedir? Müşterileriniz sizden satın alırlar çünkü onlara özel bir şey sunarsınız – ama satın almalarını motive eden şeyleri gerçekten anlıyor...

Devamı

Serbest Bölge

Serbest Bölge Nedir? ‘Serbest Bölge’, herhangi bir ülkenin sınırları içerisinde bulunan, ülkenin gümrük sınırları dışında kalan, firmaların çeşitli ithalat ve ihracat kısıtlamaları olmaksızın, yoğun rekabet koşulları olan uluslar arası pazarlara girebilme imkanı sağlayan sınırlayıcı faktörlerin en aza indirdiği ‘belirli alanlar’dır. Dünyada serbest bölge kavramı yaklaşık iki bin yıl öncesine...

Devamı

Pazar Araştırma Raporu Nasıl Yazılır ve Yorumlanır

Pazar araştırması Masa başı ve alan araştırma olarak iki şekilde gerçekleşir. Masa başı araştırması hedef pazarın seçimi ve Pazar potansiyelini ölçmekte kullanılır. Masa başı araştırması daha hızlı, daha az maliyetli ve araştırmacılara öngörü sağlaması açısından avantajlıdır. Güncel olmaması, genel olması gibi sorunları da barındırmaktadır. Msa başı araştırmasında bilgilerin toplanması...

Devamı

ÖZAL Dönemi

Özal döneminde uygulanan ekonomi politikalarının ana teması, serbest piyasa ekonomisi, devletin ekonomideki payının azaltılması ve fiyat mekanizmasının klasik dengeleyici rolünün işlerlik kazandırılmasıdır. 1980 öncesi dönemin temel ekonomi politikası, “ithal ikameci sanayileşme (kalkınma)” politikası iken, 1980 sonrası döneminin ekonomi politikası ise “ihracata dayalı sanayileşme (kalkınma)” politikasıdır. 1980 öncesi daha çok...

Devamı

Osmanlı Devletinde İhracat

Osmanlı Devletinde İhracat Osmanlı devletinde uluslararası ticaret ile uğraşan kişilere tacir adı verilmekteydi ve bu kişilerden az vergi alınırdı. Tacirlerin yaptıkları ticari faaliyetler devlete önemli gelir sağlamaktaydı. Ayrıca uluslararası ticaret riskli bir iş idi. Bu sebeple devlet tarafından kontrol edilirdi. Tacirlerin desteklenmesi, ticaretin, sanayi ve tarım üretimini artıracak temel...

Devamı
Sohbet
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba :)
Sorularınızı bize iletin.