ekonomi arşivleri - İGEME

ekonomi arşivleri - İGEME

24 Ağustos

2019

Hariçte İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali yerine, ülkemizde üretilmiş girdilerden elde edilen ürü

16 Ağustos

2019

Yatırımcının Talepleri Nelerdir?

Yatırımcının Talepleri Nelerdir?

Yatırımcıların bir pazara girmeden önce talep ve arzu ettikleri belirli faktörler vardır. Bunlar Çekici ve İtici faktörler olarak ikiye ayrılır. Çekici faktörleri incelediğimizde; Ev Sahibi Ülkenin Politikaları: Bir ülkeye yatırımcı girişlerinde ev sahibi ülkenin izlediği politikalar önemli rol oynamaktadır. Bu politikalar makro politikalar, özel sektöre yönelik izlenen politikalar, ticaret ve sanayi politikaları gibi listelenebilir. Risk ve Makroekonomik

15 Ağustos

2019

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları PDF

14 Ağustos

2019

Üretim Yatırımının Etkisi

Üretim Yatırımının Etkisi

Gelişmiş, gelişmemiş her ülke için üretim ve yatırım çok önemlidir. Üretim yatırımı yapmayan bir ülke dolayısıyla dışa bağımlı olur. İhracat minimum seviyesinde olacağı için ülkede ki ihtiyaçlarını dış pazardan ithalat ile temin etmek durumunda kalır. Peki bunu engelleyebilmek için neler yapmak gerekir? Öncelikle üretim yatırımını maksimum seviyeye çıkararak dışardan temin ettiğimiz ürünleri kendi iç pazarınızda üretebilecek hale gelebilirseniz

13 Ağustos

2019

DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ

DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ

HARKOM MAKİNA Paketleme Makineleri DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ Harkom Makine Paketleme Makinelerini, pazarlama bakış açı ile kabaca üçe tasnif edebiliriz: Toz şeklindeki ürünlerin paketlenmesi için kullanılanlar Taneli/katı ürünlerin paketlenmesi için kullanılanlar Hem toz, hem de katı/taneli ürünlerin paketlenmesi için kullanılabilenler Toz şeklindeki bazı ürünler; baharatlar, tuz, şeker, pudra şekeri, kahve, böcek ilaçları, deterja

12 Ağustos

2019

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN Neden 4.000 km öteden bir kişi sizden bir şey almak için motive olacak? Uluslararası pazarda teklifinizi farklı kılan nedir? Teklifinizi uluslararası pazarda güvenilir kılan şey nedir? Müşterileriniz sizden satın alırlar çünkü onlara özel bir şey sunarsınız - ama satın almalarını motive eden şeyleri gerçekten anlıyor musunuz - ya da satın almalarını engelleyen ne olabilir? Bu modül, teklifinize ilişkin düş

11 Ağustos

2019

Serbest Bölge

Serbest Bölge

Serbest Bölge Nedir? ‘Serbest Bölge’, herhangi bir ülkenin sınırları içerisinde bulunan, ülkenin gümrük sınırları dışında kalan, firmaların çeşitli ithalat ve ihracat kısıtlamaları olmaksızın, yoğun rekabet koşulları olan uluslar arası pazarlara girebilme imkanı sağlayan sınırlayıcı faktörlerin en aza indirdiği ‘belirli alanlar’dır. Dünyada serbest bölge kavramı yaklaşık iki bin yıl öncesine Yunan ve Roma Medeniyetleri’ne uzanmaktadır.

10 Ağustos

2019

Pazar Araştırma Raporu Nasıl Yazılır ve Yorumlanır

Pazar Araştırma Raporu Nasıl Yazılır ve Yorumlanır

Pazar araştırması Masa başı ve alan araştırma olarak iki şekilde gerçekleşir. Masa başı araştırması hedef pazarın seçimi ve Pazar potansiyelini ölçmekte kullanılır. Masa başı araştırması daha hızlı, daha az maliyetli ve araştırmacılara öngörü sağlaması açısından avantajlıdır. Güncel olmaması, genel olması gibi sorunları da barındırmaktadır. Msa başı araştırmasında bilgilerin toplanması ve değerlendirmesinde zorlanabilirsiniz. İnternet gi

09 Ağustos

2019

ÖZAL Dönemi

ÖZAL Dönemi

Özal döneminde uygulanan ekonomi politikalarının ana teması, serbest piyasa ekonomisi, devletin ekonomideki payının azaltılması ve fiyat mekanizmasının klasik dengeleyici rolünün işlerlik kazandırılmasıdır. 1980 öncesi dönemin temel ekonomi politikası, “ithal ikameci sanayileşme (kalkınma)” politikası iken, 1980 sonrası döneminin ekonomi politikası ise “ihracata dayalı sanayileşme (kalkınma)” politikasıdır. 1980 öncesi daha çok korumacılığa ve yerli

08 Ağustos

2019

Osmanlı Devletinde İhracat

Osmanlı Devletinde İhracat

Osmanlı Devletinde İhracat Osmanlı devletinde uluslararası ticaret ile uğraşan kişilere tacir adı verilmekteydi ve bu kişilerden az vergi alınırdı. Tacirlerin yaptıkları ticari faaliyetler devlete önemli gelir sağlamaktaydı. Ayrıca uluslararası ticaret riskli bir iş idi. Bu sebeple devlet tarafından kontrol edilirdi. Tacirlerin desteklenmesi, ticaretin, sanayi ve tarım üretimini artıracak temel nokta olarak görülüyordu. Osmanlı, ihracatı kontrol altında tutmak i

07 Ağustos

2019

Kuruluş Döneminde İhracat

Kuruluş Döneminde İhracat

“Türk tarihi incelenirse gerileme ve çöküntü nedenlerinin iktisadi sorunlara bağlı olduğu görülür. Kazanılmış zaferlerin ve uğranılmış başarısızlıkların tümü iktisadi durumla ilgilidir.” Atatürk   Düşman istilasına karşı verilen kurtuluş savaşı sürmekteydi. Vatanı koruma ve kurtarmak için şehitler veriliyordu. Bunun yanında Ekonomiyi de kurtarmak için önemli kararlar alınıyordu. Ulaştırma alt yapısının ve sermayenin yetersiz oluşu

06 Ağustos

2019

İthalatçı olsanız Türkiye’den mal alırken neleri istersiniz?

İthalatçı olsanız Türkiye’den mal alırken neleri istersiniz?

Yurtiçi olsun yurtdışı olsun her alıcının mal alırken istediği, alma kararını etkileyen faktörler vardır. Satıcının özellikleri, fiyatı, malının üzerinde durması gibi bir çok etken mevcuttur. Müşteriyi kazanmak sürekliliği devam ettirmek için ihracatçı olarak bu etkenlere dikkat etmek durumundasınız. Malınızın arkasında duruyor musunuz? Herhangi bir teknik sorunda çözebilecek altyapınız var mıdır? İletişiminiz müşteri dilinde iyi midir? Bu etkenlere

05 Ağustos

2019

İhracatta ürünün yolculuğu

İhracatta ürünün yolculuğu

Ürünün üretim aşamasından ithalatçıya kadar olan sürece ‘ürün yolculuğu’ diyoruz. Peki nedir ürün yolculuğu? Hangi aşamalardan oluşur? Öncelikle ihracat yapmak istiyorsanız ürününüzün tüm aşamamalarını bilmeniz gerekmektedir. Nasıl üretildiğinden, hangi hammaddeden oluşturulduğundan, teknik bilgilerine kadar her şeye hakim olmanız gerekir ki müşterilere aktarabilin. Örnekler ile gitmekte her zaman fayda var, kazak üretimi yapıyorsunuz ve ihracat yap

04 Ağustos

2019

İhracatta Üretim

İhracatta Üretim

İhracat ve üretim iki kavram da birbirinden bağımsız olamaz. Üretim olmaz ise ihracat olamaz, ihracat olmazsa üretim kapasitesi olamaz. Birbirini tamamlayan iki kavram.  Türkiye’nin ihraç ettiği ürünler incelendiğinde, otomotiv ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, hazır giyim, çelik, elektrik elektronik ve hizmet, tekstil ve hammaddeleri gibi ürünlerin, büyük bir paya sahip olduğu görülmekte.  Bu sektörlerde yoğun üretim olmaktadır. İhracat yaptıkça üretim

03 Ağustos

2019

İhracatta üretilmiş ürünün dolaşımı

İhracatta üretilmiş ürünün dolaşımı

Ürün dolaşımı dediğimizde ürünün üretilmesinden sonra paketlenmesinden ithalatçıya ulşana kadar ki süreçten bahsediyoruz. Peki Serbest dolaşım nedir buna açıklık getirelim. AB iç pazarının temeli olan serbest dolaşım malların, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırın olmadığı bir alandır. Serbest dolaşım kavramının en önemli unsuru, AB Üye Devletlerinin diğer Üye Devletlerin mallarına, sermayesine, işçi veya serbe

02 Ağustos

2019

İhracatta tahsilat

İhracatta tahsilat

İhracatta anlaşmaya varmadan önce tahsilat şeklini belirlemek gerekmektedir. 6 tane tahsilat şekli vardır. Bunların bir kısmı ihracatçı için risk oluştururken bir kısmı ithalatçı için riski teşkil eder. İhracatçının kendisini riske atmadan en az riskli tahsilat şekli üzerinden anlaşma varmalıdır. Tahsilat türlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Akreditif Tahsilat şeklinde, İthalatçı talebine dayanarak bir banka tarafından ihracatçıya verilen, belirli şart

01 Ağustos

2019

İhracatta paketleme

İhracatta paketleme

İhracatta ürünün müşteriye hazırlanması da ulaşması da çok önemlidir. Paketleme ürünün üretiminden ithalatçıya kadar güvenli bir şekilde gitmesi için kullanılan koruyucu araçların tümüdür. Ürünün tüm yaşam süresi boyunca ekonomik ve çevreye duyarlı olarak korunmasını, barınmasını, sunumunu ve tanıtımını sağlamalıdır. Ürüne göre paketlemeye dikkat etmek gerekir. Gıda ürünü ise basına karşı korumaya ihtiyaç duyar, eczacılık ürünlerinin

31 Temmuz

2019

İhracatta müşteri görüşmeleri

İhracatta müşteri görüşmeleri

İhracatta müşteri görüşmeleri yapmaya başlamadan önce hangi kanallardan iletişime geçeceğinizi bilmeniz gerekir. Daha önce bahsettiğimiz kanallardan size en uygununu seçip artık firmanızı tanıtma vakti geldi. Şöyle ki direk olarak satışa geçmeniz doğru olmaz. İlk olarak kendinizi firmanızı, ürününüzü tanıtmaya öncelik tanımalısınız. Müşteriye tanıtım maili atınız içerisinde ürün kataloğunuz olan size tanıtan bir mail. İthalatçılara mail attıkt

30 Temmuz

2019

İhracatta müşteri bulmanın araçları?

İhracatta müşteri bulmanın araçları?

Günümüzde müşteri bulmak eskisi gibi zor değil. Artık sosyal medya araçları bile müşteri bulma da önemli etkenler arasındadır. Bakalım neymiş müşteri bulmanın araçları. Web Sitesi Bize danışan her firmaya söylediğim gibi web sitesi ihracatta çok önemlidir. İthalatçı firma gelip ülkenizde firmanızı analiz etme fırsatı bulamaz bu sebeple web sitenizin karşı tarafa izlenimi çok önemlidir. Mesela ürünlerinizi gösteren bir katalog ve muhakkak Türkçeden ba

29 Temmuz

2019

İhracatta fiyat ve fiyat oluşturma

İhracatta fiyat ve fiyat oluşturma

Pazar araştırması yapıp, müşterilerle iletişime geçtikten sonra fiyatlandırma işlemine geçiyoruz. İhracatçı iki şekilde fiyatlandırma yapabilir; Maliyet Odaklı Fiyatlandırma ve Pazar Odaklı fiyatlandırma olarak. İlk olarak Fiyatın nelerden etkilendiğini bir inceleyim. Maliyet, Nakliye, Kar, Kur etkenlerinden etkilenir. Fiyatı etkileyen en önemli etken maliyettir. Ürünü ne kadara mal ediyorsunuz? Hammadde meblağsı yüksek mi bunları kalem kalem oluşturun.  Yurtdı

  

  Herkesten Önce Haberim Olsun !


  Acil Bigilendirme Beni Arayın
  Mail Bigilendirmesi Yapın
  İletişim Bilgilerinize Ekleyin  
  1
  İgeme olarak size yardımcı olmak isteriz. İstek ve sorularınızı yalın bir şekilde bekliyoruz.
  Powered by