ihracat arşivleri - İGEME | İhracatı Geliştirme Merkezi İGEME | İhracatı Geliştirme Merkezi

ihracat arşivleri - İGEME | İhracatı Geliştirme Merkezi

27 Temmuz

2018

Ticari Sözleşmenin Tarafları Arasında Çıkan Hukuki Bir Anlaşmazlığın Çözüm Yolları Nelerdir?

Genelde ihracatçılar alıcıyla iki konuda anlaşmazlık içine düşmektedir. Birincisi alıcının ödeme yapmayı reddetmesi durumudur. Akreditif yönetiminin kullanılması bu konuda çatışmaların çıkmasını önleyebilir. İkincisi alıcının malların kalitesine itiraz etmesidir. Bu durumu önlemek için ihracatçı, malları yüklemeden önce bir kalite belgesi edinmelidir. Kalite belgesinin alınması alıcı ile satıcı arasındaki çatışmaları tamamen ortadan kaldırmasa

26 Temmuz

2018

INCOTERMS Nedir?

Merkezi Paris'te bulunan Uluslar Arası Ticaret Odası (ICC), uluslararası ticaret hareketlerinde anlaşmazlıkları, uyuşmazlıkları ve hukuksal ihtilafları ortadan kaldırmak ve böylece alıcı ile satıcının gereksiz yere para ve zaman kaybını önlemek amacıyla, alım-satım işleriyle bazı kurallar getirmiş ve bu düzenlemeleri ilk kez 1936'da 'INCOTERMS'  adıyla yürürlüğe koymuştur. Son olarak 2000 yılında INCOTERMS değişikliğe uğramıştır. Herhangi bir vesa

24 Temmuz

2018

İhracat Sözleşmesinin Başlıca Unsurları Nelerdir

İhracat Sözleşmesinin Başlıca Unsurları Nelerdir?

Bütün ihracat işlemleri için geçerleri olabilecek standart ve kapsamlı bir sözleşme formu oluşturmak zordur. Buna rağmen bütün ticari sözleşmelerin içermesi gereken, ticari sözleşmenin içermesi gereken, ticari sözleşmenin temek unsurlarını oluşturan, asgari koşullar şunlardır: Tarafların isim ve adresleri: Sözleşmenin tarafları sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Ürün, standartlar ve özellikler: İhracat sözleşmesi ürünün adını, varsa teknik isimle

23 Temmuz

2018

Yurt Dışı Alım Talepleri

Firma Adı : Ste Abdelmoula Freres İlgili Kişi : Kamel ABDELMOUNA Adres :  21, Rue d’Espagne 1000 Tunis Telefon :  +216.98.312 424 Faks : +216.71.793 814 E-Mail : fatma.besbes@hotmail.fr Ürün /Talep : Ste Abdelmoula Freres firmasının ülkemizden badem (GTİP No: 0802), fındık (GTİP No: 0802), kurutulmuş kayısı (GTİP No: 0813), susam (GTİP No: 1207), bal (GTİP No: 0409) ve nişasta (GTİP No: 1108) almak istediği bildirilmiştir.

23 Temmuz

2018

İş Birliği Teklifleri

Teklif Kurumu :  Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche - Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques (Tunus Tarım Bakanlığı) Adres :  Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques, sis au 30 rue Alain Savary - 1002 Tunis Telefon :  +216 71 786 833 Faks : +216 71 780 391 ; 71 799 457 E-Mail : mag@ministeres.tn Web Sitesi: www.onagri.nat.tn İhale : Actualisation de l'avant projet détaillé (APD),

23 Temmuz

2018

İş Birliği Teklifleri

Teklif Kurumu :  Commissariat Régional au Développement Agricole de Siliana (Siliana Tarımsal Kalkınma Bölge Müdürlüğü) Adres :  CRDA de Siliana Boulevard de l'Environnement 6100 Siliana Telefon :  + 216 78 872 511 Faks :  + 216 78 871 009 E-Mail : crda.siliana@iresa.agrinet.tn Web Sitesi: www.crda-siliana.agrinet.tn İhale : Acquisition de matériel roulant/ Araç alımı

23 Temmuz

2018

İş Birliği Teklifleri

Teklif Kurumu :  Société Italo Tunisienne d'Exploitation de Pétrole SITEP (Tunus-İtalyan Petrol Şirketi) Adres :  SITEP, Centre Urbain Nord -1080-Tunis CEDEX Telefon :  +216 71 75 43 33 Faks :  +216 71 75 21 66 E-Mail : boc@sitep.com.tn Web Sitesi: www.sitep.com.tn İhale : Réalisation d'une étude technique de dépollution de la concession d'El Borma, pilotage et suivi des travaux/ El Borma tesisi temizleme çalışmaları için teknik etüt, iş yönetimi ve takibi

23 Temmuz

2018

Yurt Dışı Teklifler

Firma Adı :  STEEL IMPEX doo. İlgili Kişi :  Abdullah Erçakallı Adres : aerodramska 3 kraljevo / Serbia E-Mail : petline@steelimpex.rs Web Sitesi: www.steelimpexdoo.com Ürün /Teklif : Kurulduğu 2008 yılından bu yana renkli metal ve metal hurda toplama, ayrıştırma işiyle faaliyette olan ve 2016 yılında plastik atıkların geri dönüşümü için PET şişe toplama, balyalama, kırma, PET kütük toplama ve kırma, preform toplama, HDPE toplama ve kırma işine de başlayan

23 Temmuz

2018

Yurt Dışı Teklifleri

Firma Adı :  UKRPROMVNEDRENIE LLC Adres : 2, Mishuga St., office 416 Kiev, Ukraine Telefon : +380.44.291 60 02 Faks : +380.44.574 72 02 E-Mail : info@upv.kiev.ua Web Sitesi: www.upv.kiev.ua Ürün /Teklif : 1998 yılından beri her tür elektrik izolasyon malzemeleri ve cam elyaf ürünleri üreten Ukrpromvnedrenie firmasının ürünlerini ülkemize de ihraç etmek istediği bildirilmiştir. Firmanın elektrik izolasyon malzemeleri için ürün yelpazesinin emdirici bileşikler, reçine

19 Temmuz

2018

İhracat Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

Yazılı bir sözleşme, ticari bir işlem sırasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkların tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklığa kavuşturarak çözülmesini sağlar. Bu nedenle ticari işlemlerin sorunsuz yürümesini sağlamak amacıyla sözleşmenin dikkatli bir şekilde düzenlenmesine, ticari işlemin tüm yönlerine ilişkin, kapsamlı ve ayrıntılı terim ve koşulları içermesine dikkat edilmelidir. Ticari sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yorumlanmas

    

    Herkesten Önce Haberim Olsun !


    Acil Bigilendirme Beni Arayın
    Mail Bigilendirmesi Yapın
    İletişim Bilgilerinize Ekleyin