ihracat arşivleri - İGEME

ihracat arşivleri - İGEME

29 Mart

2020

monalisa corona igeme

KobiKiller 4.0 ve Korona ilişkisi ile yapılacaklar 4

KOBIKiller 4.0 ve Korona şimdi ve yarın Zirveyi hedefleyen beyinler, Göye bakarken, ayağına takılan taş ile düşecek. Krizi Fırsata çevirmek isteyenler Fırsatlarının krizinde debeleneceklerdir. Bir şey oluyor ise orada fırsat yoktur. Olmadan önce ön görmek ve hazır olmak ile fırsat yakalanır. Ön görünün meyvesidir fırsat. Dua okunuyor dışarıda kulağımı kabarttım. Allah'a çok şükür minarelerde ezan dillerde kuran ve elimiz semada... Duamız bir an önce coro

26 Mart

2020

Tercümanlık Desteği

Sağlık Turizmi Tercümanlık Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: TERCÜMANLIK DESTEĞİ Desteğin Amacı: Tercümanlık hizmetine yönelik giderlerin karşılanmasıdır. Destek Özeti: Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihda

26 Mart

2020

İhracatı Geliştirme Merkezi İGEME

Sağlık Turizmi Hasta Yol Desteği

Sağlık Turizmi Hasta Yol Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: HASTA YOL DESTEĞİ Desteğin Amacı: Türkiye’ye tedavi amaçlı gelmiş hastaların ulaşım giderlerinin desteklenmesi hedeflenmiştir. Destek Özeti:  Türkiye’de tedavi e

26 Mart

2020

İgeme İhracatı Geliştirme Merkezi

Yurt içi Eğitim Desteği

Sağlık Turizmi Yurt içi Eğitim Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: YURTİÇİ EĞİTİM  DESTEĞİ Desteğin Amacı: Münhasıran  Yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenm

26 Mart

2020

Milli Katılım Fuar Desteği

Sağlık Turizmi Milli Katılım Fuar Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: MİLLİ FUAR KATILIM DESTEĞİ Desteğin Amacı: İşletmelerin yurtdışında bakanlık tarafından belirlenecek konularda, organizatör vasıtasıyla katılacakları faaliy

26 Mart

2020

HİSER; Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

Sağlık Turizmi HİSER Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: HİSER PROJE DESTEĞİ Desteğin Amacı: Hizmet sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve bu kapsamda desteklenmesi hed

25 Mart

2020

Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

Sağlık Turizmi Teşvikleri; Ticaret ve Alım Heyeti Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: TİCARET ALIM HEYETİ DESTEĞİ Desteğin Amacı: Sağlık turizmi sektöründeki işletmelerin yurtdışında ticaret ve alım heyeti faaliyetlerine katkı

25 Mart

2020

Sağlık Turizmi uzmanlık ister. Uzmanına danışın

Yurtdışı Birim Kira desteği

Sağlık Turizmi Yurt dışı Birim Kira desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ Desteğin Amacı: Yerel işletmelerin yurtdışı piyasasında genişlemek amacıyla açmış oldukları ofislerine kira( vergi/resim /harç

24 Mart

2020

ÜTOPYA DAN DİSTOPYA YA KORONA SONRASI GELECEK 2

Kelime olarak ilk defa John Stuart Mill tarafından kullanılan distopya, gelecekte olabilecek olumsuz toplumları tanımlamak için kullanılır. Ütopik toplum anlayışının antitezi olarak kullanılan distopya, otoriter ve baskıcı bir sistem olarak ifade edilir. Olumsuz bir geleceği, kötü bir hayatı ifade etmek için kullanılan bu kelime Yunanca kökenlidir. Bugün öğrencilere ödev verilmiş gelecekte eğitim, sağlık, sanayi, bilim, bilinmeyen meslekler nasıl olacak. Düşü

19 Mart

2020

Korona İhracat Ekonomi Koruma Kalkanı Madde 20 – 1

Kriz dönemde tüketiciler kötümser eğilim içine girecek ve her aile, daha temkinli davranacaktır. Harcamalarını kısacak, bazı harcamaları ise tamamen kesecektir. Tüketiciler çoğu harcamalarında hem daha az hem de daha düşük fiyat tercih ederek yeni bir denge oluşturacaktır. Bu, talebin hem daralması hem de daha ucuz ürünlere yönelmesi demektir. Bu dönemde her işletme kendi müşterilerinden bir kısmını kaybedecek ama buna karşılık kendilerine ilk kez yönele

24 Ağustos

2019

Hariçte İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali yerine, ülkemizde üretilmiş girdilerden elde edilen ürü

16 Ağustos

2019

Yatırımcının Talepleri Nelerdir?

Yatırımcının Talepleri Nelerdir?

Yatırımcıların bir pazara girmeden önce talep ve arzu ettikleri belirli faktörler vardır. Bunlar Çekici ve İtici faktörler olarak ikiye ayrılır. Çekici faktörleri incelediğimizde; Ev Sahibi Ülkenin Politikaları: Bir ülkeye yatırımcı girişlerinde ev sahibi ülkenin izlediği politikalar önemli rol oynamaktadır. Bu politikalar makro politikalar, özel sektöre yönelik izlenen politikalar, ticaret ve sanayi politikaları gibi listelenebilir. Risk ve Makroekonomik

15 Ağustos

2019

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları PDF

14 Ağustos

2019

Üretim Yatırımının Etkisi

Üretim Yatırımının Etkisi

Gelişmiş, gelişmemiş her ülke için üretim ve yatırım çok önemlidir. Üretim yatırımı yapmayan bir ülke dolayısıyla dışa bağımlı olur. İhracat minimum seviyesinde olacağı için ülkede ki ihtiyaçlarını dış pazardan ithalat ile temin etmek durumunda kalır. Peki bunu engelleyebilmek için neler yapmak gerekir? Öncelikle üretim yatırımını maksimum seviyeye çıkararak dışardan temin ettiğimiz ürünleri kendi iç pazarınızda üretebilecek hale gelebilirseniz

13 Ağustos

2019

DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ

DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ

HARKOM MAKİNA Paketleme Makineleri DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ Harkom Makine Paketleme Makinelerini, pazarlama bakış açı ile kabaca üçe tasnif edebiliriz: Toz şeklindeki ürünlerin paketlenmesi için kullanılanlar Taneli/katı ürünlerin paketlenmesi için kullanılanlar Hem toz, hem de katı/taneli ürünlerin paketlenmesi için kullanılabilenler Toz şeklindeki bazı ürünler; baharatlar, tuz, şeker, pudra şekeri, kahve, böcek ilaçları, deterja

12 Ağustos

2019

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN

TEKLİFİNİZİ ULUSLARARASI HALE GETİRİN Neden 4.000 km öteden bir kişi sizden bir şey almak için motive olacak? Uluslararası pazarda teklifinizi farklı kılan nedir? Teklifinizi uluslararası pazarda güvenilir kılan şey nedir? Müşterileriniz sizden satın alırlar çünkü onlara özel bir şey sunarsınız - ama satın almalarını motive eden şeyleri gerçekten anlıyor musunuz - ya da satın almalarını engelleyen ne olabilir? Bu modül, teklifinize ilişkin düş

11 Ağustos

2019

Serbest Bölge

Serbest Bölge

Serbest Bölge Nedir? ‘Serbest Bölge’, herhangi bir ülkenin sınırları içerisinde bulunan, ülkenin gümrük sınırları dışında kalan, firmaların çeşitli ithalat ve ihracat kısıtlamaları olmaksızın, yoğun rekabet koşulları olan uluslar arası pazarlara girebilme imkanı sağlayan sınırlayıcı faktörlerin en aza indirdiği ‘belirli alanlar’dır. Dünyada serbest bölge kavramı yaklaşık iki bin yıl öncesine Yunan ve Roma Medeniyetleri’ne uzanmaktadır.

10 Ağustos

2019

Pazar Araştırma Raporu Nasıl Yazılır ve Yorumlanır

Pazar Araştırma Raporu Nasıl Yazılır ve Yorumlanır

Pazar araştırması Masa başı ve alan araştırma olarak iki şekilde gerçekleşir. Masa başı araştırması hedef pazarın seçimi ve Pazar potansiyelini ölçmekte kullanılır. Masa başı araştırması daha hızlı, daha az maliyetli ve araştırmacılara öngörü sağlaması açısından avantajlıdır. Güncel olmaması, genel olması gibi sorunları da barındırmaktadır. Msa başı araştırmasında bilgilerin toplanması ve değerlendirmesinde zorlanabilirsiniz. İnternet gi

09 Ağustos

2019

ÖZAL Dönemi

ÖZAL Dönemi

Özal döneminde uygulanan ekonomi politikalarının ana teması, serbest piyasa ekonomisi, devletin ekonomideki payının azaltılması ve fiyat mekanizmasının klasik dengeleyici rolünün işlerlik kazandırılmasıdır. 1980 öncesi dönemin temel ekonomi politikası, “ithal ikameci sanayileşme (kalkınma)” politikası iken, 1980 sonrası döneminin ekonomi politikası ise “ihracata dayalı sanayileşme (kalkınma)” politikasıdır. 1980 öncesi daha çok korumacılığa ve yerli

08 Ağustos

2019

Osmanlı Devletinde İhracat

Osmanlı Devletinde İhracat

Osmanlı Devletinde İhracat Osmanlı devletinde uluslararası ticaret ile uğraşan kişilere tacir adı verilmekteydi ve bu kişilerden az vergi alınırdı. Tacirlerin yaptıkları ticari faaliyetler devlete önemli gelir sağlamaktaydı. Ayrıca uluslararası ticaret riskli bir iş idi. Bu sebeple devlet tarafından kontrol edilirdi. Tacirlerin desteklenmesi, ticaretin, sanayi ve tarım üretimini artıracak temel nokta olarak görülüyordu. Osmanlı, ihracatı kontrol altında tutmak i

  

  Herkesten Önce Haberim Olsun !


  Acil Bigilendirme Beni Arayın
  Mail Bigilendirmesi Yapın
  İletişim Bilgilerinize Ekleyin  
  1
  İgeme olarak size yardımcı olmak isteriz. İstek ve sorularınızı yalın bir şekilde bekliyoruz.
  Powered by