igeme arşivleri - İGEME

igeme arşivleri - İGEME

29 Mart

2020

monalisa corona igeme

KobiKiller 4.0 ve Korona ilişkisi ile yapılacaklar 4

KOBIKiller 4.0 ve Korona şimdi ve yarın Zirveyi hedefleyen beyinler, Göye bakarken, ayağına takılan taş ile düşecek. Krizi Fırsata çevirmek isteyenler Fırsatlarının krizinde debeleneceklerdir. Bir şey oluyor ise orada fırsat yoktur. Olmadan önce ön görmek ve hazır olmak ile fırsat yakalanır. Ön görünün meyvesidir fırsat. Dua okunuyor dışarıda kulağımı kabarttım. Allah'a çok şükür minarelerde ezan dillerde kuran ve elimiz semada... Duamız bir an önce coro

26 Mart

2020

korona karantina virüs gelecek igeme

Korona virüs sonrası için şuan yapılacaklar 3

Koronavirüs sonrası için ve şuan yapılacaklar 3 Bir kaç danışman ve profesyonelle konuştum. Öneri istedim 10 günde bir sürü eğitim ve danışmanlık videosu izledim. Biz danışman ve uzmanlar hep ortada konuşuyoruz. Oysa herkes kullanma kılavuzu istiyor. Yuvarlak cevaplar, toptancı bilgiler ve herkesin kabul edeceği öneriler. Genel geçer ifadeler ve sorular. Ancak ne yazık ki herkes soruyu tekrar ediyor. Hatta okullar ödev veriyor. Herkesin bu konudaki cevabı değerli. A

26 Mart

2020

Tercümanlık Desteği

Sağlık Turizmi Tercümanlık Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: TERCÜMANLIK DESTEĞİ Desteğin Amacı: Tercümanlık hizmetine yönelik giderlerin karşılanmasıdır. Destek Özeti: Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihda

26 Mart

2020

İhracatı Geliştirme Merkezi İGEME

Sağlık Turizmi Hasta Yol Desteği

Sağlık Turizmi Hasta Yol Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: HASTA YOL DESTEĞİ Desteğin Amacı: Türkiye’ye tedavi amaçlı gelmiş hastaların ulaşım giderlerinin desteklenmesi hedeflenmiştir. Destek Özeti:  Türkiye’de tedavi e

26 Mart

2020

İgeme İhracatı Geliştirme Merkezi

Yurt içi Eğitim Desteği

Sağlık Turizmi Yurt içi Eğitim Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: YURTİÇİ EĞİTİM  DESTEĞİ Desteğin Amacı: Münhasıran  Yurtdışına yönelik olarak yurtiçinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenm

26 Mart

2020

Milli Katılım Fuar Desteği

Sağlık Turizmi Milli Katılım Fuar Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: MİLLİ FUAR KATILIM DESTEĞİ Desteğin Amacı: İşletmelerin yurtdışında bakanlık tarafından belirlenecek konularda, organizatör vasıtasıyla katılacakları faaliy

26 Mart

2020

HİSER; Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği

Sağlık Turizmi HİSER Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: HİSER PROJE DESTEĞİ Desteğin Amacı: Hizmet sektörünün rekabet gücünün arttırılması ve bu kapsamda desteklenmesi hed

25 Mart

2020

Ticaret ve Alım Heyeti Desteği

Sağlık Turizmi Teşvikleri; Ticaret ve Alım Heyeti Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: TİCARET ALIM HEYETİ DESTEĞİ Desteğin Amacı: Sağlık turizmi sektöründeki işletmelerin yurtdışında ticaret ve alım heyeti faaliyetlerine katkı

25 Mart

2020

Sağlık Turizmi uzmanlık ister. Uzmanına danışın

Yurtdışı Birim Kira desteği

Sağlık Turizmi Yurt dışı Birim Kira desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: YURTDIŞI BİRİM DESTEĞİ Desteğin Amacı: Yerel işletmelerin yurtdışı piyasasında genişlemek amacıyla açmış oldukları ofislerine kira( vergi/resim /harç

25 Mart

2020

Sağlık Turizmi uzmanlık ister. Uzmanına danışın

Ürün, Marka, Hizmet Tescil ve Koruma Desteği

Sağlık Turizmi teşvikleri; Ürün, Marka, Hizmet Tescil ve Koruma Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: ÜRÜN, MARKA, HİZMET TESCİL VE KORUMA DESTEĞİ Desteğin Amacı: Ürün/hizmetin yurtdışında ki ülkede başka bir firma/kuruluş adı

25 Mart

2020

sağlık turizm danışmanlık desteği

Danışmanlık Desteği 

Sağlık turizm Teşvikleri Danışmanlık Desteği  Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME Desteğin Adı: DANIŞMANLIK DESTEĞİ Desteğin Amacı: İşletmelerin yurtdışı pazarlara girerken rekabet avantajı sağlamak için aldıkları danışmanlık hizmetlerine katkı yapmayı hedefler. Destek Özeti: Uluslara

25 Mart

2020

05432162236

Bireysel Fuar Katılım Desteği

Sağlık Turizmi Bireysel Fuar Katılım Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: BİREYSEL FUAR KATILIM DESTEĞİ Desteğin Amacı: İşletmelerin yurtdışında bireysel olarak katılacakları faaliyetlere(fuar, organizasyon vb.) katkı sağlanması

25 Mart

2020

sağlık turizmi belgelendirme desteği igeme

Belgelendirme Desteği

Sağlık Turizmi Belgelendirme Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: BELGELENDİRME DESTEĞİ Desteğin Amacı: İşletmenin temin etmesi gereken belgelerin harcamalarına yönelik olarak katkı yapmayı amaçlamaktadır. Destek Özeti: Çevre,

25 Mart

2020

sağlık turizmi acente desteği

Acente Komisyon Desteği

Sağlık Turizm Acente Komisyon Desteği Konu: Devlet Destekleri Destek Kategorisi: Sağlık Turizmi Desteği Veren Kuruluş: Ticaret Bakanlığı Destek Başvuru Adresi: Hizmet İhracatçıları Birliği Danışmanlık Şirketi: İGEME İhracatı Geliştirme Merkezi www.igeme.com.tr Desteğin Adı: ACENTE DESTEĞİ Desteğin Amacı: Yurtdışından hasta getirirken acentelere yapılan harcamaların desteklenmesidir. (yurtiçindeki acentelerin uluslararası sağlık turizm yetki belgesine

19 Mart

2020

Korona İhracat Ekonomi Koruma Kalkanı Madde 20 – 1

Kriz dönemde tüketiciler kötümser eğilim içine girecek ve her aile, daha temkinli davranacaktır. Harcamalarını kısacak, bazı harcamaları ise tamamen kesecektir. Tüketiciler çoğu harcamalarında hem daha az hem de daha düşük fiyat tercih ederek yeni bir denge oluşturacaktır. Bu, talebin hem daralması hem de daha ucuz ürünlere yönelmesi demektir. Bu dönemde her işletme kendi müşterilerinden bir kısmını kaybedecek ama buna karşılık kendilerine ilk kez yönele

13 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi  ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

12 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ       ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞ YETKİ BELGESİ       Murat IŞIK Adan Zye Sağlık Turizm Kitabı #ABD #Trump #Sağlık #Tourism #Sağlıkturizmi #health #tursab #immib #thtc #murat_ışık #londra #ankara_anlaşması #hollanda #hair #laser #erdoğan #igeme #gateoftec #medicalinturkiye

11 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

Uluslararası sağlık turizmi alanında Bakanlıkça Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için: a) Sağlık tesisinin, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur. b) Aracı kuruluşun, Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.   SAĞLIK TESİSİ İÇİN Sağlıkta kalite değerlendirmesinden en az 85 p

10 Eylül

2019

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 1.BAŞVURUDA BULUNAN TESİS/KURULUŞ TESİSİN/KURULUŞUN ADI: VERGİ DAİRESİ NUMARASI: ADRESİ: POSTA KODU: ŞEHİR: ÜLKE TEL: FAKS: WEB ADRESİ: 2.BAŞVURUDA BULUNAN TESİSİN/KURULUŞUN TEMSİLCİSİ TEMSİLCİNİN ADI: TEMSİLCİNİN SOYADI: ADRESİ: POSTA KODU: ŞEHİR: ÜLKE: TEL: FAKS: E-POSTA 3.TALEP EDİLEN BELGE ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARAC

09 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

Sağlık tesisi, başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. (Sağlıkta kalite standartları ve kalite göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu sağlık kuruluşları, ilgili standart seti ve rehberlerin yayımlandığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde bu kriteri sağlamak zorundadır.) Bu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesindeki şartla

  

  Herkesten Önce Haberim Olsun !


  Acil Bigilendirme Beni Arayın
  Mail Bigilendirmesi Yapın
  İletişim Bilgilerinize Ekleyin  
  1
  İgeme olarak size yardımcı olmak isteriz. İstek ve sorularınızı yalın bir şekilde bekliyoruz.
  Powered by