ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

Sağlık tesisi, başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. (Sağlıkta kalite standartları ve kalite göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu sağlık kuruluşları, ilgili standart seti ve rehberlerin yayımlandığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde bu kriteri sağlamak...

Devamı

SAĞLIK TURİZMİNDEKİ TÜM BRANŞLAR

MEDİKAL TURİZMDEKİ BRANŞLAR Plastik Ve Estetik Cerrahi, Saç Ektirme Göz Ameliyatları Tüp Bebek, Açık Kalp Ameliyatı, Deri Hastalıkları, Checkup, Kanser Tedavileri, Kulak Burun Boğaz, Diyaliz Ve Kalp-Damar Cerrahisi, Jinekoloji, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Diş Organ nakli Onkolojik Cerrahi Medikal Onkoloji Kök Hücre Tedavileri Gen Sekanslama TERMAL TURİZM VE SPA-WELLNES TEDAVİ...

Devamı

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren bir kavram. Bu iki unsuru bir arada barındırma açısından Türkiye eşsiz bir konuma...

Devamı

YURT DIŞINDAN HASTA NASIL GETİRİLİR

Yurt dışındaki hastalar ve hasta yakınların ülkemize gelmek için hizmet sunuculardan belli standartlara sahip olduklarına dair güvence talep etmektedirler. Aslında, sunulan sağlık hizmetinin kalitesi, hizmet talebini artıran en önemli pazarlama unsurlarından birisidir. Hastaların, hizmet sunucularından talep ettikleri hususlar; hekimlerin tecrübeleri ya da gerekli sınavları geçmiş olmaları, hastane içinde hizmet...

Devamı

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir? Her işletmenin veya kişinin; güçlü ve zayıf yönleri ile önüne çıkacak fırsatlar ve tehditler vardır. İşte bu durumlar doğru bir şekilde analiz edildiğinde; kişisel olarak iyi bir kariyere sahip olunabilir ve işletme olarak kalıcı bir başarı sağlanabilir. SWOT analizi ile ilgili olarak, kafanızı karıştırmayacak, en net...

Devamı

SAYILARLA SAĞLIK TURİZMİ

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve insanların her türlü bilgiye ulaşmada yaşadığı kolaylık ile hizmet sağlayıcılarına ait bilgiye ulaşım 10 yıl öncesine kadar tedavi amaçlı seyahatlerin itici gücü olurken artık kaliteli hizmet sunumu ve akreditasyon ön plana çıkmaya başlamıştır. Dünya da sağlık ve termal turizmdeki gelişmelere paralel olarak çok sayıda...

Devamı

SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte farkındalığın artması insan hareketliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu hareketliliğin en fazla görüldüğü sektör de turizm sektörüdür. Turizm ülkelere doğrudan döviz geliri sağlamaktadır. Yurt dışına gitmeden ihracatın yapıldığı, sıcak para girişinin en kolay gerçekleştiği sektördür. İnsanların artan hareketliliğiyle birlikte...

Devamı

SAĞLIK TURİZMİNDE SUNULAN HİZMETLER VE SAĞLIK TURİZM ÇEŞİTLERİ

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir: 1.Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA Wellness, termal kaynaklı sağlık,   bitkisel tedavi, masaj vb.) 2.Tedaviye Yönelik Hizmetler; Medikal Turizm (estetik, ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, organ nakli, kanser tedavisi vb.) 3.Rehabilitasyon Hizmetleri; (postop bakım, diyaliz, bağımlılıkla mücadele programı gibi) 4.Yaşlı...

Devamı

SAĞLIK TURİZMİNDE DANIŞMANA NEDEN GEREK VARDIR?

Danışmanlık… İnsanlığın tarihi kadar eski olan bir kavram aslında. Çünkü bu kavram insan olmanın verdiği bir ihtiyaç sonucunda doğmuştur. Hangi ihtiyaç mı? Tabii ki insanların fikir alışverişinde bulunma ihtiyacından bahsediyorum. Sonuçta her insan her konuda uzman olamaz, olsa bile yine de etrafındaki kişilerin fikirlerine ihtiyaç duyar. Çünkü gün gelir...

Devamı

SAĞLIK TURİZMİN EKONOMİK BOYUTU

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun artmasına paralel sağlık ihtiyaçları ve sağlık harcamalarının payı artmaktadır. Harcamalarının artması, sosyal güvenlik kurumların ve özel sigorta şirketleri kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yapmasına neden olmaktadır. Avrupa Kaplıcalar Birliği’ne göre 2004 yılında termal turizm amacıyla Almanya ve Macaristan’a 10...

Devamı
Sohbet
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba :)
Sorularınızı bize iletin.