SAĞLIK TURİZMİ TANITIM STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMESİ

Sağlık turizmi tanıtma stratejilerinin geliştirilmesinde pazarlanacak sağlık hizmeti türünden, hedeflenen pazar dilimine; hedeflenen yaş grubuna, olası hizmet türü talebinden sağlık tesislerinin genel özelliklerine kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan etkenler rol oynamaktadır. Sağlık turizmi uluslararası tanıtım stratejisi, dış tanıtımın yapılacağı ülkelerin ve toplum kesimlerinin koşullarını, sağlık mevzuatını önceden...

Devamı

Sağlık turizmi tanıtım faaliyetlerinin temel kuralları

Basitlik kuralı: günümüzde insanlar çok sayıda farklı sektörlere ait reklam ve tanıtım mesajlarının hedefi olmaktadır. Bu nedenle sağlık turizminde yönlendirme mesajlarının sade ve kolay akılda kalacak şekilde, anlaşılır bir dille verilmesi gerekmektedir. Özellikle tıbbi terimlerin basitleştirilmesi ve hedef ülkedeki hedef kitlenin anlayabileceği bir dille aktarılması önemlidir. Örneğin eğer hedef...

Devamı

SAĞLIK TURİZMİ PAZARLAMASI İÇİN TANITIM ARAÇLARI

Günümüz dış tanıtımında yoğun olarak kullanılan bütünleşik pazarlama yönetimi; reklamın güçlü ve güçsüz taraflarının olduğu, bu nedenle pazarlama iletişiminin halkla ilişkiler, enformasyon ve propaganda gibi diğer elemanlarıyla bütünleşik ve uygun bir yolla birleştirilmesinin gerekliliği fikrine dayanır. Sağlık turizmi tanıtımında kullanılan bütünleşik pazarlama elemanları, geliştirilmelidir. 1.Halkla İlişkiler Yolu: Sağlık turizminin...

Devamı

PAZARLAMA NEDİR? KURALLARI NELERDİR?

Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan. Pazarlama kavramı, kişiden kişiye ve kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Pazarlamayı kimileri çok dar, kimileri ise geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. Günlük yaşamda birçok yerde karşımıza çıkan pazarlama olayına yönelik yapılmış çok sayıda...

Devamı

Operasyon Bakımından İhracat Çeşitleri

Operasyon bakımından ihracat çeşitleri 6 tanedir. Her birini detaylı ve örneklerle aşağıda açıklıyor olacağız. Direkt İhracat Direk ihracat, ihracatçı firmanın ürününü müşteriye direkt olarak, hiçbir aracı kuruluş devreye sokmadan ihraç etmesi anlamına geliyor. Firma tüm ihracat işlemlerinden, ödeme gibi süreçlerden tamamen kendisi sorumludur. Firma aracı kuruluşları kullanmadığı için kar...

Devamı

Hariçte İşleme Rejimi

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali...

Devamı

ALANLARINA GÖRE TERCİH EDİLEN ÜLKELER

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, birçok ülke tıp alanında farklı alanlara el atarak bu alanlarda uzmanlaşma yoluna gitmişlerdir. Örneğin, bazı ülkeler diş tedavisinde yeni atılımlar yaparken bazı ülkeler plastik cerrahi, bazıları ise saç ekimi vb. alanlarda uzmanlaşmayı tercih etmişlerdir. Bu uzmanlaşılan alanlar sayesinde bu ülkelerde sağlık harcaması yapmak, diğer ülkelere...

Devamı

ABD’NİN SAĞLIK TURİZM ANALİZİ

Türkiye’nin de içinde olduğu sağlık turizm hizmet sağlayıcı ülkeler liginde Amerika öncü ülkelerden biridir. Rahmetli Özal’ın, Kalp Krizinde, Sonra Rahmetli Unakıtanın rüyasında görüp sağlık için şifa için gittiği ülkedir. Bununla birlikte bir çok klinik deney ve araştırma dışında şehir efsaneleri ile dolu bir sağlık sistemi vardır. Bizim sahtekar diye...

Devamı

Yatırımcının Talepleri Nelerdir?

Yatırımcıların bir pazara girmeden önce talep ve arzu ettikleri belirli faktörler vardır. Bunlar Çekici ve İtici faktörler olarak ikiye ayrılır. Çekici faktörleri incelediğimizde; Ev Sahibi Ülkenin Politikaları: Bir ülkeye yatırımcı girişlerinde ev sahibi ülkenin izlediği politikalar önemli rol oynamaktadır. Bu politikalar makro politikalar, özel sektöre yönelik izlenen politikalar, ticaret...

Devamı
Sohbet
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba :)
Sorularınızı bize iletin.