murat_ışık arşivleri - Sayfa 2 / 6 - İGEME

murat_ışık arşivleri - Sayfa 2 / 6 - İGEME

30 Ağustos

2019

SAĞLIK TURİZMİN EKONOMİK BOYUTU

SAĞLIK TURİZMİN EKONOMİK BOYUTU

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun artmasına paralel sağlık ihtiyaçları ve sağlık harcamalarının payı artmaktadır. Harcamalarının artması, sosyal güvenlik kurumların ve özel sigorta şirketleri kaliteli tıbbi hizmet sunan ve yakında yer alan ülkelerle paket anlaşmalar yapmasına neden olmaktadır. Avrupa Kaplıcalar Birliği’ne göre 2004 yılında termal turizm amacıyla Almanya ve Macaristan’a 10 milyon, Rusya’ya 8 milyon, Fransa’ya yaklaşık 700 bin, İs

29 Ağustos

2019

SAĞLIK TURİZMİ TANITIM STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMESİ

SAĞLIK TURİZMİ TANITIM STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMESİ

Sağlık turizmi tanıtma stratejilerinin geliştirilmesinde pazarlanacak sağlık hizmeti türünden, hedeflenen pazar dilimine; hedeflenen yaş grubuna, olası hizmet türü talebinden sağlık tesislerinin genel özelliklerine kadar geniş bir yelpaze içinde yer alan etkenler rol oynamaktadır. Sağlık turizmi uluslararası tanıtım stratejisi, dış tanıtımın yapılacağı ülkelerin ve toplum kesimlerinin koşullarını, sağlık mevzuatını önceden saptamak, tanıtma hedefinde baş

28 Ağustos

2019

Sağlık turizmi tanıtım faaliyetlerinin temel kuralları

Sağlık turizmi tanıtım faaliyetlerinin temel kuralları

Basitlik kuralı: günümüzde insanlar çok sayıda farklı sektörlere ait reklam ve tanıtım mesajlarının hedefi olmaktadır. Bu nedenle sağlık turizminde yönlendirme mesajlarının sade ve kolay akılda kalacak şekilde, anlaşılır bir dille verilmesi gerekmektedir. Özellikle tıbbi terimlerin basitleştirilmesi ve hedef ülkedeki hedef kitlenin anlayabileceği bir dille aktarılması önemlidir. Örneğin eğer hedef ülke Türkiye ise “transplantasyon” yerine “nakil” k

27 Ağustos

2019

SAĞLIK TURİZMİ PAZARLAMASI İÇİN TANITIM ARAÇLARI

SAĞLIK TURİZMİ PAZARLAMASI İÇİN TANITIM ARAÇLARI

Günümüz dış tanıtımında yoğun olarak kullanılan bütünleşik pazarlama yönetimi; reklamın güçlü ve güçsüz taraflarının olduğu, bu nedenle pazarlama iletişiminin halkla ilişkiler, enformasyon ve propaganda gibi diğer elemanlarıyla bütünleşik ve uygun bir yolla birleştirilmesinin gerekliliği fikrine dayanır. Sağlık turizmi tanıtımında kullanılan bütünleşik pazarlama elemanları, geliştirilmelidir. 1.Halkla İlişkiler Yolu: Sağlık turizminin pazarl

26 Ağustos

2019

PAZARLAMA NEDİR? KURALLARI NELERDİR?

PAZARLAMA NEDİR? KURALLARI NELERDİR?

Doğal kaynaklardan yararlanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin en son tüketicinin eline geçene kadar gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan. Pazarlama kavramı, kişiden kişiye ve kurumdan kuruma farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Pazarlamayı kimileri çok dar, kimileri ise geniş kapsamlı olarak ele almaktadır. Günlük yaşamda birçok yerde karşımıza çıkan pazarlama olayına yönelik yapılmış çok sayıda tanım bulunmaktadır. Birçok kişinin pazarlama kavramınd

25 Ağustos

2019

Operasyon Bakımından İhracat Çeşitleri

Operasyon Bakımından İhracat Çeşitleri

Operasyon bakımından ihracat çeşitleri 6 tanedir. Her birini detaylı ve örneklerle aşağıda açıklıyor olacağız. Direkt İhracat Direk ihracat, ihracatçı firmanın ürününü müşteriye direkt olarak, hiçbir aracı kuruluş devreye sokmadan ihraç etmesi anlamına geliyor. Firma tüm ihracat işlemlerinden, ödeme gibi süreçlerden tamamen kendisi sorumludur. Firma aracı kuruluşları kullanmadığı için kar marjı yüksek olur. Kontrol tamamen firma elindedir. M

24 Ağustos

2019

Hariçte İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilmesi faaliyetler sonucunda elde edilen ithal vergilerden tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir. Hariçte işleme rejimi, temel olarak Türkiye Gümrük Bölgesinde üretimi veya tamiri yapılamayan eşyaların ithali yerine, ülkemizde üretilmiş girdilerden elde edilen ürü

24 Ağustos

2019

ALANLARINA GÖRE TERCİH EDİLEN ÜLKELER

ALANLARINA GÖRE TERCİH EDİLEN ÜLKELER

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, birçok ülke tıp alanında farklı alanlara el atarak bu alanlarda uzmanlaşma yoluna gitmişlerdir. Örneğin, bazı ülkeler diş tedavisinde yeni atılımlar yaparken bazı ülkeler plastik cerrahi, bazıları ise saç ekimi vb. alanlarda uzmanlaşmayı tercih etmişlerdir. Bu uzmanlaşılan alanlar sayesinde bu ülkelerde sağlık harcaması yapmak, diğer ülkelere göre daha avantajlı hale gelmektedir. Sağlık turizminde kişiler hem

23 Ağustos

2019

ABD’NİN SAĞLIK TURİZM ANALİZİ

ABD’NİN SAĞLIK TURİZM ANALİZİ

Türkiye'nin de içinde olduğu sağlık turizm hizmet sağlayıcı ülkeler liginde Amerika öncü ülkelerden biridir. Rahmetli Özal'ın, Kalp Krizinde, Sonra Rahmetli Unakıtanın rüyasında görüp sağlık için şifa için gittiği ülkedir. Bununla birlikte bir çok klinik deney ve araştırma dışında şehir efsaneleri ile dolu bir sağlık sistemi vardır. Bizim sahtekar diye ortaya attığımız zakkumcu doktorumuz Amerika da. Bir çok başarılı doktor yanında Türk Kökenli dok

16 Ağustos

2019

Yatırımcının Talepleri Nelerdir?

Yatırımcının Talepleri Nelerdir?

Yatırımcıların bir pazara girmeden önce talep ve arzu ettikleri belirli faktörler vardır. Bunlar Çekici ve İtici faktörler olarak ikiye ayrılır. Çekici faktörleri incelediğimizde; Ev Sahibi Ülkenin Politikaları: Bir ülkeye yatırımcı girişlerinde ev sahibi ülkenin izlediği politikalar önemli rol oynamaktadır. Bu politikalar makro politikalar, özel sektöre yönelik izlenen politikalar, ticaret ve sanayi politikaları gibi listelenebilir. Risk ve Makroekonomik

15 Ağustos

2019

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları

Yabancı Kaynaklı Proje Fonları PDF

14 Ağustos

2019

Üretim Yatırımının Etkisi

Üretim Yatırımının Etkisi

Gelişmiş, gelişmemiş her ülke için üretim ve yatırım çok önemlidir. Üretim yatırımı yapmayan bir ülke dolayısıyla dışa bağımlı olur. İhracat minimum seviyesinde olacağı için ülkede ki ihtiyaçlarını dış pazardan ithalat ile temin etmek durumunda kalır. Peki bunu engelleyebilmek için neler yapmak gerekir? Öncelikle üretim yatırımını maksimum seviyeye çıkararak dışardan temin ettiğimiz ürünleri kendi iç pazarınızda üretebilecek hale gelebilirseniz

13 Ağustos

2019

DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ

DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ

HARKOM MAKİNA Paketleme Makineleri DIŞ TİCARET PAZARLAMA STRATEJİSİ Harkom Makine Paketleme Makinelerini, pazarlama bakış açı ile kabaca üçe tasnif edebiliriz: Toz şeklindeki ürünlerin paketlenmesi için kullanılanlar Taneli/katı ürünlerin paketlenmesi için kullanılanlar Hem toz, hem de katı/taneli ürünlerin paketlenmesi için kullanılabilenler Toz şeklindeki bazı ürünler; baharatlar, tuz, şeker, pudra şekeri, kahve, böcek ilaçları, deterja

    

    Herkesten Önce Haberim Olsun !


    Acil Bigilendirme Beni Arayın
    Mail Bigilendirmesi Yapın
    İletişim Bilgilerinize Ekleyin