murat_ışık arşivleri - Sayfa 5 / 6 - İGEME

murat_ışık arşivleri - Sayfa 5 / 6 - İGEME

17 Temmuz

2019

İHRACAT DANIŞMANLARI NEDEN ARAŞTIRMA YAPMALI?

İHRACAT DANIŞMANLARI NEDEN ARAŞTIRMA YAPMALI?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, ihracat hedefi 2019 yılı için 182 milyar dolar olduğunu açıkladı. İhracat danışmanlığı olarak bizim bu hedefe ulaşmakta sorumluluğumuz çok büyük. İhracat danışmanlığı hizmetimizin büyük bölümünü pazar ve firma araştırması aşaması oluşturmaktadır. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Etiyopya, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, Japonya, Katar, Kenya

16 Temmuz

2019

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren bir kavram. Bu iki unsuru bir arada barındırma açısından Türkiye eşsiz bir konuma sahiptir. Önümüzdeki yüzyılın katma değeri yüksek en önemli sektörlerinden biri olacağına inanılan s

16 Temmuz

2019

İhracat Çeşitleri

İhracat Çeşitleri

İhracat (Export) genel olarak 3 ana gruba ayrılır: 1- Özellik Arz Etmeyen İhracat: İhracatı yasak olmayan veya ihracatı için her hangi bir izin belgesi gerektirmeyen, yani her hangi bir özelliği olmayan standart ihracat işlemidir. İhracatçı ihracatçı birliğine onaylattığı belgeler ve gümrük beyannamesi ile gümrük müdürlüğüne başvurarak ihracatı gerçekleştirir. 2- Kayda Bağlı İhracat: İhracatı kayda bağlı ürünler tebliği (İhracat:2006/7) listesi

15 Temmuz

2019

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE

Küreselleşmenin hızlanması, İnternet’in gelişmesi, gelişmiş ülkelerdeki sağlık hizmetleri harcamalarının yükselmesi, havayolu ulaşımındaki gelişmeler ve masrafların düşmesi, estetik, diş, saç, göz ve diğer operasyonların talebinin artışı, kısıtlı sigorta kapsamları, gelişmekte olan ülkelerdeki devlet destekleri gibi birçok faktörün etkisiyle büyümekte olan sağlık turizminin hacmi giderek artmaktadır. Uluslararası sağlık kuruluşu seçiminde; Tü

15 Temmuz

2019

İhracat Avantajları

İhracat Avantajları

Bir gün her firma İhracat yapacak. İhracatın avantajlarını öğrenen herkes yapmak isteyecek. İhracat yapacak olan bir firma rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir. Dış pazara açılan firma iç pazara olan bağlılığını azaltacaktır. Firma dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır. İhracat yapara

14 Temmuz

2019

SAĞLIK TURİZMİN DE PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ

SAĞLIK TURİZMİN DE PAZARIN BÜYÜKLÜĞÜ

Dünya da yüksek seviyelere ulaşan sağlık harcamaları, kronik hastalıklar, sağlık sigortalarının ödeme yükleri, artan yaşlılık oranı, bekleme sıraları gibi birçok etkenden dolayı tepkimeye giren bir sektör olarak sağlık turizmi, büyük bir Pazar yaratarak ülkeleri de büyük bir rekabet ortamına sokmuştur. Sağlık turizminin Pazar büyüklüğünü sadece bir basit matematik hesabı ile yapalım. Düşük maliyetli destinasyonlarda önemli miktarda sağlık turi

14 Temmuz

2019

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünü üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren ihracatı teşvik sistemidir. Dahilde İşleme Rejimi, 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108. – 134. maddeleri ile düzenlenmiştir. Yurt içinde bulunmayan hammadde ve malzemelerin gümrük muafiyetli olarak yurt dışındandan getirilmesine olanak sağl

13 Temmuz

2019

SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte farkındalığın artması insan hareketliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu hareketliliğin en fazla görüldüğü sektör de turizm sektörüdür. Turizm ülkelere doğrudan döviz geliri sağlamaktadır. Yurt dışına gitmeden ihracatın yapıldığı, sıcak para girişinin en kolay gerçekleştiği sektördür. İnsanların artan hareketliliğiyle birlikte tıbbi bilgi ve teknolojinin

13 Temmuz

2019

Cari Açık

Cari Açık

Cari açık; Bir ülkenin ithal ettiği malların ürettiğinden fazla olma durumudur. Şu an da hali hazırda Çin  Amerika ile arasında olan Ticaret savaşından galip olarak çıkmak için Türkiye’de yeni işbirliği arayışını hızlandırdı. Bu iş birlik cari açığın azalmasıyla sonuçlanacak gibi duruyor.  Rusya 2016 yılında yaşanan uçak krizinden sonra Türkiye’den ürün ithal etmeyi durdurmuştu 2017 yılında ise taraflar aralarındaki ekonomik işbirliklerini yenid

12 Temmuz

2019

Analiz çeşitleri

Analiz çeşitleri

Dışsal Analiz Müşteri Analizi: Müşteri analizi müşteri segmentlerinin belirlenmesi, müşteri motivasyonlarının araştırılması ve karşılanmamış ihtiyaçların belirlenmesi adımlarından oluşur. Rakip Analizi: Sizin zayıf yanlarınız ve rakibinizin güçlü yanlarını ise nötralize etmeye çalışacaksınız. Pazar/Sektör Analizi: Sektörünüzün dinamikleri, büyüklüğü, 5-10 yıllık sürelerde pazardaki büyüme trendlerinin  anlaşılması gerekir. Bu bil

12 Temmuz

2019

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN FUARLARIN KULLANIMI

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN FUARLARIN KULLANIMI

21. yüzyılda tüm pazarlarda olduğu gibi sağlık turizm sektöründe de yoğun bir rekabet yaşanmakta ve bu rekabet ortamında sağlık hizmetinden gelen liderlik gücü, yerini pazarlama ve tanıtım çalışmalarının başarısından gelen liderliğe bırakmaktadır. Çünkü küreselleşme süreci, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, hizmet olanaklarının çok genişlemiş olması, sağlık sektöründeki gelişmeler gibi sebeplerle sağlık tesisleri, aracı

11 Temmuz

2019

SAĞLIK TURİZM ÇEŞİTLERİ

SAĞLIK TURİZM ÇEŞİTLERİ

Sağlık turizm çeşitleri; medikal turizm, termal ve spa – wellness turizmi, ileri yaş ve engelli turizmidir. 1.Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA Wellness, termal kaynaklı sağlık,   bitkisel tedavi, masaj vb.) 2.Tedaviye Yönelik Hizmetler; Medikal Turizm (estetik, ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, organ nakli, kanser tedavisi vb.) 3.Rehabilitasyon Hizmetleri; (postop bakım, diyaliz, bağımlılıkla mücadele programı gib

11 Temmuz

2019

E-İHRACAT SEFERBERLİĞİ

E-İHRACAT SEFERBERLİĞİ

‘Dünyanın lider e-ticaret platformu Alibaba.com‘da %100 destekle mağaza aç, anında milyonlarca üyeye ulaş!’ Sloganıyla Alibaba Türkiye’de faaliyetlerine tüm hızla devam ediyor. E-ihracat yapmak,ürünlerine yeni pazarlar arayan KOBİ’ler, hiçbir ücret ödemeden Alibaba.com’da mağaza açarak 190 ülkeden üyelere ürünlerini tanıtma ve satış yapma fırsatı bulacaklar. T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle, TOBB, Alibaba.com, Halkbank ve Vakıfbank tarafında

    

    Herkesten Önce Haberim Olsun !


    Acil Bigilendirme Beni Arayın
    Mail Bigilendirmesi Yapın
    İletişim Bilgilerinize Ekleyin