İGEME olarak her ne yapıyorsak verimli ve programlanmış çözümlemeler yapmamız gerektiğine inanırız. Bu çalışma sistematiği içinde doğru zaman, doğru hedef, doğru planlama ve yetişmiş personel ile belli bir zamanda belli bir hedef için belli bir plan dahilinde çıktığımız turları anlatmaktayız. Balkanlar İhracat Roadshowu (Sırbistan, Bosna, Kosova, Arnavutluk) Avrupa 1...