Tourism arşivleri - İGEME

Tourism arşivleri - İGEME

13 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi  ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

12 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ       ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURULUŞ YETKİ BELGESİ       Murat IŞIK Adan Zye Sağlık Turizm Kitabı #ABD #Trump #Sağlık #Tourism #Sağlıkturizmi #health #tursab #immib #thtc #murat_ışık #londra #ankara_anlaşması #hollanda #hair #laser #erdoğan #igeme #gateoftec #medicalinturkiye

11 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ YETKİ BELGESİ BAŞVURU VE SÜREÇ

Uluslararası sağlık turizmi alanında Bakanlıkça Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilebilmesi için: a) Sağlık tesisinin, Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur. b) Aracı kuruluşun, Uluslararası Sağlık Turizmi Aracı Kuruluşu Yetkinlik Kriterlerinde belirtilen kriterleri taşıması zorunludur.   SAĞLIK TESİSİ İÇİN Sağlıkta kalite değerlendirmesinden en az 85 p

10 Eylül

2019

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

YETKİ BELGESİ BAŞVURU FORMU

 1.BAŞVURUDA BULUNAN TESİS/KURULUŞ TESİSİN/KURULUŞUN ADI: VERGİ DAİRESİ NUMARASI: ADRESİ: POSTA KODU: ŞEHİR: ÜLKE TEL: FAKS: WEB ADRESİ: 2.BAŞVURUDA BULUNAN TESİSİN/KURULUŞUN TEMSİLCİSİ TEMSİLCİNİN ADI: TEMSİLCİNİN SOYADI: ADRESİ: POSTA KODU: ŞEHİR: ÜLKE: TEL: FAKS: E-POSTA 3.TALEP EDİLEN BELGE ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİ BELGESİ ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ ARAC

09 Eylül

2019

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

Sağlık tesisi, başvuru tarihinden / denetimden önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. (Sağlıkta kalite standartları ve kalite göstergeleri yayımlanmamış olan sağlık kuruluşları bu kriterden muaftır. Bu sağlık kuruluşları, ilgili standart seti ve rehberlerin yayımlandığı tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde bu kriteri sağlamak zorundadır.) Bu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesindeki şartla

07 Eylül

2019

SAĞLIK TURİZMİNDEKİ TÜM BRANŞLAR

SAĞLIK TURİZMİNDEKİ TÜM BRANŞLAR

MEDİKAL TURİZMDEKİ BRANŞLAR Plastik Ve Estetik Cerrahi, Saç Ektirme Göz Ameliyatları Tüp Bebek, Açık Kalp Ameliyatı, Deri Hastalıkları, Checkup, Kanser Tedavileri, Kulak Burun Boğaz, Diyaliz Ve Kalp-Damar Cerrahisi, Jinekoloji, Beyin Cerrahisi, Ortopedi, Diş Organ nakli Onkolojik Cerrahi Medikal Onkoloji Kök Hücre Tedavileri Gen Sekanslama TERMAL TURİZM VE SPA-WELLNES TEDAVİ YÖNTEMLERİ Kaplıca tedavileri ve

06 Eylül

2019

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ

Dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler, tüketicilerin bilinçlenmesi ve Avrupa Birliği (AB) gibi dinamiklerin bir sonucu olarak hızla büyüyen bir sektör olan sağlık turizmi çok genel anlamda hem tatil hem tedavi unsurlarını içeren bir kavram. Bu iki unsuru bir arada barındırma açısından Türkiye eşsiz bir konuma sahiptir. Önümüzdeki yüzyılın katma değeri yüksek en önemli sektörlerinden biri olacağına inanılan s

05 Eylül

2019

YURT DIŞINDAN HASTA NASIL GETİRİLİR

YURT DIŞINDAN HASTA NASIL GETİRİLİR

Yurt dışındaki hastalar ve hasta yakınların ülkemize gelmek için hizmet sunuculardan belli standartlara sahip olduklarına dair güvence talep etmektedirler. Aslında, sunulan sağlık hizmetinin kalitesi, hizmet talebini artıran en önemli pazarlama unsurlarından birisidir. Hastaların, hizmet sunucularından talep ettikleri hususlar; hekimlerin tecrübeleri ya da gerekli sınavları geçmiş olmaları, hastane içinde hizmet sunmalarını sağlayacak gerekli fiziki altyapının olm

04 Eylül

2019

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir?

SWOT Analizi Nedir? Her işletmenin veya kişinin; güçlü ve zayıf yönleri ile önüne çıkacak fırsatlar ve tehditler vardır. İşte bu durumlar doğru bir şekilde analiz edildiğinde; kişisel olarak iyi bir kariyere sahip olunabilir ve işletme olarak kalıcı bir başarı sağlanabilir. SWOT analizi ile ilgili olarak, kafanızı karıştırmayacak, en net tanım bu şekilde yapılabilir. SWOT kelimesi, hem kişiler hem de işletmeler için 4 ana özelliğin İngilizce karşıl

03 Eylül

2019

SAYILARLA SAĞLIK TURİZMİ

SAYILARLA SAĞLIK TURİZMİ

İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve insanların her türlü bilgiye ulaşmada yaşadığı kolaylık ile hizmet sağlayıcılarına ait bilgiye ulaşım 10 yıl öncesine kadar tedavi amaçlı seyahatlerin itici gücü olurken artık kaliteli hizmet sunumu ve akreditasyon ön plana çıkmaya başlamıştır. Dünya da sağlık ve termal turizmdeki gelişmelere paralel olarak çok sayıda tesis açılmakta, mevcut tesislerde köklü değişikliklere gidilmekte ve bu düzenleme

02 Eylül

2019

SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

SAĞLIK TURİZMİNİN BİR SEKTÖR OLARAK DOĞUŞU

Teknolojinin ve devletlerarası ilişkilerin gelişmesi, aratan mal ve hizmet ihtiyacıyla birlikte farkındalığın artması insan hareketliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu hareketliliğin en fazla görüldüğü sektör de turizm sektörüdür. Turizm ülkelere doğrudan döviz geliri sağlamaktadır. Yurt dışına gitmeden ihracatın yapıldığı, sıcak para girişinin en kolay gerçekleştiği sektördür. İnsanların artan hareketliliğiyle birlikte tıbbi bilgi ve teknolojinin

01 Eylül

2019

SAĞLIK TURİZMİNDE SUNULAN HİZMETLER VE SAĞLIK TURİZM ÇEŞİTLERİ

SAĞLIK TURİZMİNDE SUNULAN HİZMETLER VE SAĞLIK TURİZM ÇEŞİTLERİ

Sağlık turizminde sunulan hizmetler dört ana başlıkta incelenmektedir: 1.Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler; (Alternatif tamamlayıcı, SPA Wellness, termal kaynaklı sağlık,   bitkisel tedavi, masaj vb.) 2.Tedaviye Yönelik Hizmetler; Medikal Turizm (estetik, ameliyat, kalp ameliyatı, göz ameliyatı, organ nakli, kanser tedavisi vb.) 3.Rehabilitasyon Hizmetleri; (postop bakım, diyaliz, bağımlılıkla mücadele programı gibi) 4.Yaşlı Bakım Hizmetleri; Herh

31 Ağustos

2019

SAĞLIK TURİZMİNDE DANIŞMANA NEDEN GEREK VARDIR?

SAĞLIK TURİZMİNDE DANIŞMANA NEDEN GEREK VARDIR?

Danışmanlık… İnsanlığın tarihi kadar eski olan bir kavram aslında. Çünkü bu kavram insan olmanın verdiği bir ihtiyaç sonucunda doğmuştur. Hangi ihtiyaç mı? Tabii ki insanların fikir alışverişinde bulunma ihtiyacından bahsediyorum. Sonuçta her insan her konuda uzman olamaz, olsa bile yine de etrafındaki kişilerin fikirlerine ihtiyaç duyar. Çünkü gün gelir uzman olunan bir konuda nutku tutulur insanın! Kendi söküğünü dikemeyen terzi gibi, el ayağa dolaşır

    

    Herkesten Önce Haberim Olsun !


    Acil Bigilendirme Beni Arayın
    Mail Bigilendirmesi Yapın
    İletişim Bilgilerinize Ekleyin