Termal Turizm Nedir?
Termal Turizm; 
Yıllardan beri süregelen “Sudan gelen şifa” nın günümüzde yabancı hastaların tedavisinde de kullanılmasıdır. Su kaynaklarının insanlık tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Nitekim İlkçağlardan beri yerleşim yeri seçiminde önemli bir kriter olmuş, içme suyu, kullanma suyu ve şifalı su olarak bu kaynaklardan yararlanılmıştır. (1)

Termal Turizm;  Modern anlayışta sağlık hizmeti hastalıktan kurtulmaktan çok sağlıklılık halinin devamlılığının sağlanması üzerine odaklanmıştır. Bu değişim hastalıklara ve tedaviye odaklanmış olan sağlık politikalarını “iyilik halinin devamı” yönünde değiştirmiştir. (2) Alternatif turizm türlerinden biri olan termal turizm, kişilerin deniz, kum, güneş üçlemesine ek olarak tercih ettiği “sağlıklı yaşam için su” temasından yola çıkılarak hizmet sektörünün önde gelen tercihlerinden olmayı başarmıştır. Termal turizmi tercih yaşları 25-75 yaş arası olmasından dolayı, farklı tedavi yöntemleri de ortaya çıkmıştır. Genç ve orta yaşın ihtiyaçları da farklı alanları oluşturmuştur. Bunlara örnek olarak tamamlayıcı tedaviler kapsamında şunları saymamız mümkündür:

  1. Egzersiz Tedavi
  2. Masaj
  3. Balneoterapi
  4. Hidroterapi
  5. Termal Kür

Özellikle sanayileşmenin yoğun olarak yaşandığı ülkelerde insanlar, sağlıklarını koruma, sağlıklı olma, nitelikli zaman geçirme, farklı aktiviteler de bulunma amacıyla termal turizm faaliyetlerine katılmaktadırlar. (3) Türkiye coğrafi olarak dünyanın en önemli jeotermal kuşağı üzerinde yer almaktadır. Konumu nedeniyle doğal termal su kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından değerlendirildiğinde Avrupa’da birinci ülke olurken, dünya da ilk yedi ülke arasına girmektedir.

Termal Turizm Olanakları
Termal turizmin sağladığı olanaklardan en önemlisi 12 ay turizm yapma imkanının olmasıdır. Farklı yaş gruplarına hitap etmesi ve çeşitlendirilmesinden dolayı doluluk oranları yüksektir. Turizmin yılın büyük bölümlerinde belirli bölgelerde yoğunlaşmasından farklı olarak, yaz turizminin fazla yaygın olmadığı bölgelerde de dengeli şekilde dağılmaktadır. Harcanan zamanın hem keyifli geçmesi hem de iyileşmenin görülmesi de termal turizmi cazip kılmaktadır.

MTA verilerine göre Türkiye’de sıcaklıkları 20ºC ile 110ºC arasında değişen saniyelik debileri ise 2 ile 500 litre arasında değişebilen 1500 civarında doğal termal su kaynağı bulunmaktadır Ülkemizin kullanılabilir doğal termal su kaynakların sıcaklık değerleri ve debileri göz önüne alındığında 700.000 yatağı aşacak boyutlarda termal sağlık turizmi kapasitesi olduğu görülmektedir. 10. Kalınma Planı hedeflerinden olan 2018 yılına kadar 100.000 yatak kapasitesi, su kaynağı imkanlarımız ile değerlendirildiğinde kolaylıkla erişilebileceği aşikardır. (4) Termal Turizm için ülkemize gelen ziyaratçilere bakıldığında ilk 3 ülke Japonya, G.Kore, Çin Halk Cumhuriyeti olduğu görülmektedir.
Dünyada Termal Turizm
Termal turizm dünya da çok yaygın olarak kullanılan alternatif tıplardan biridir .Örneğin: Afrika, Mısır ve Madagaskar’da, sıcak suların din ve sağlık amacıyla kullanıldığı Tevrat’tan öğrenilmektedir. Modern tıbbın kurucusu olan Hippokrates, doğal kaynaklarla tedavinin esasını ilk açıklayan bilim adamıdır. Romalılar askerlerin savaş sonrası tedavisi ve spor amacıyla sıcak su kaynaklarını değerlendirmişlerdir. Bu bilgiler çerçevesinde değerlendirildiğinde, termal turizmin farklı ülkelerde, farklı kültürlerden doğan ancak hep aynı noktada birleşen yapısı görülmektedir. Medikal turizmin yıllardır vazgeçilmeyen tedavi yöntemi olmasında din, bilim, tıp ve geçmişten gelen kültür anlayışı büyük etken olmuştur.

Murat IŞIK