Ticaret Heyetleri

Resmi  ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması, ihraç ürünlerimizin tanıtılması, yurtdışında distribütörlük ve acentelik verilmesi, ticari bağlantılar kurulması amaçlarıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ve İhracatçı Birlikleri tarafından “Genel Ticaret Heyeti Programları” gerçekleştirilmektedir. Ticaret heyeti listesine Ticaret Bakanlığının internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Alım Heyetleri

Yurtdışından ülkemize davet edilen kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensupları, üretici ve ithalatçı firma yetkililerinin katılımıyla,  ihraç ürünlerimize yeni pazarlar bulunması ve mevcut pazar paylarımızın korunması amacıyla, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde ve İhracatçı Birlikleri organizasyonunda veya İhracatçı Birlikleri ile Organizatör Kuruluş işbirliğinde “Alım Heyeti Programları” gerçekleştirilmektedir. 

Sağlık turizmi sektöründeki işletmelerin yurtdışında ticaret ve alım heyeti faaliyetlerine katkı sağlanmasıdır. İşbirliği kuruluşları tarafından düzenlenen, yol hariç azami 10 gün süreyle gerçekleştirilecek ticaret ve alım heyeti programlarına yönelik giderlerin desteklenebilmesi için işbirliği kuruluşunun programın başlangıç tarihinden en az 1 ay önce başvuru yapılması gerekir. Ön onay verilmeyen heyet programları desteklenmez. Uluslararası sağlık turizm yetki belgesi olan sağlık bakanlığı ruhsatlı kuruluşlar, uluslararası hasta kabul etme yetki belgesine sahip aracı kuruluşlar bu destekten yararlanabilir. Destek oranı %50’ dir ve en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanır.

İşbirliği kuruluşları bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet ticaret ve 10 adet alım heyeti programına yönelik desteklerden yararlanabilir. En az 4  yararlanıcının katılım sağladığı ticaret heyeti programları desteklenir. Alım heyeti programlarında, katılımcı sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Gerekli belgeleriniz ile birlikte bağlı olduğunuz Hizmet İhracatçıları Birliğinden başvurunuzu yapabilirsiniz.