Damping kelimesi,  İngilizce dumping kelimesinden dilimize uyarlanmıştır.

İhracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.

Bir şirket, kendi ev pazarında normal olarak ücretlendirdiği fiyattan daha düşük bir fiyata bir ürün ihraç ederse, ürünü “damping” ettiği söylenir. Bu haksız rekabet mi? Görüşler farklıdır ancak birçok hükümet, yerli sanayilerini savunmak için dampinge karşı harekete geçmektedir.

İki Avantaj

Dampingin ana avantajı haksız rekabeti önlemesidir.

Sıklıkla damping’i diğer ülkenin endüstrisine yapılan bir saldırı olarak kullanıyorlar.

Ülkede tüketicilere bırakılan geçici bir avantaj da var. Sübvansiyon devam ettiği sürece, metanın daha düşük fiyatlarını ödüyorlar. Örneğin, düşük maliyetli Kanadalı kereste, yeni ev fiyatlarını düşük tutuyor.

Üç Dezavantaj

Tasfiye ile ilgili sorun, bakım yapılması pahalıdır. Rakiplerini işyerinin dışında tutmak için yıllarca ucuz mal ihraç etmek gerekebilir. Bu arada, sübvansiyonların maliyeti ihracatçı ülkenin egemen borcuna katkıda bulunabilir.

İkinci dezavantaj, ticaret ortağı tarafından yapılan misilleme. Ülkeler, damping uygulamalarına karşı ticaret kısıtlamaları ve tarifeler uygulayabilir.

Üçüncüsü, uluslararası ticaret organizasyonları tarafından yapılan sansür. Bunlara  Dünya Ticaret Örgütü  ve  Avrupa Birliği dahildir .

Anti-damping

Bir ülke, ticaret anlaşmaları yoluyla damping yapılmasını önler. Her iki ortak sözleşmeye bağlı kalırsa, adil bir şekilde rekabet edebilir ve bunu önleyebilirler.

Ancak, damping kurallarının ihlali kanıtlamak zor olabilir ve uygulanması pahalı olabilir. Örneğin NAFTA, ticaret anlaşmasının ihlallerini gözden geçirmek için bir mekanizma sunmaktadır.

Elbette, ticaret anlaşmaları, anlaşma dışında kalan ülkelerle birlikte damping yapılmasını engellemez. O zaman ülkeler aşırı tedbir alırlar.

Anti-damping önlemleri yalnızca damping, ithalatçı ülkede sanayiyi incitiyorsa uygulanabilir. Bu nedenle, öncelikle belirtilen kurallara göre ayrıntılı bir soruşturma yapılmalıdır. Soruşturma, ilgili sanayinin durumu üzerinde bir etkisi olan tüm ilgili ekonomik faktörleri değerlendirmelidir.


YAZAR
: BETÜL EYUBOĞLU