Ülkemizde verilen bir çok destek arasında kaybolmuş bir o kadar da teknik sektörlerde bilinen bir destektir. Bu destek aslında Türkiye nin tanıtımına katkıda bulunacak projelerin desteklenmesi bu vasıta ile geleceğe, farklı kültürlere ve tanıtımına katkıda bulunmak adına kullanılması gereken bir destek aracıdır.

Başbakanlık Tanıtma Fonu, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak, dünyanın diğer ulus ve milletleri ile entegrasyonu ve etkileşimi için kullanılması amacı ile geliştirilmiştir. Bu destekler bir çok alanda kullanılabilmektedir.

Bunlar kitap, dergi, cd, dvd yada web sitesi gibi yayınlar için kullanılabileceği gibi, tv dizi, film ve belgeseller ve organizasyon, etkinlik, zirve, kongre, workshop, roadshow, defile gibi bir çok alanda kullanılabilir.

Bu amaçla Proje yazımı, Proje Yönetimi, Proje Bütçelemesi, Proje Faturalaması ve Takibi ile tahsilini içerir.

Tanıtma Fonu Proje Danışmanlığı Hizmet Bedeli 15.000 TL + % 3 tahsil edilen bütçe üzerinden komisyon şeklindedir.

Türk Tanıtma Fonu Nedir?  Türk Tanıtma Fonu Proje Danışmanlığı Ne sağlar?

Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında çeşitli yönleriyle tanıtmakla görevli kuruluşların kaynaklarını artırmak, Türk kültür varlığının yayılmasını sağlamak, devlet arşiv hizmetlerini müessir hale getirmek, milletlerarası kamuoyunu memleketimizin menfaatleri istikametinde yönlendirmeye çalışmaktır.

Türk Tanıtma Fonu Projesi Nasıl Hazırlanır?

Her projede olduğu gibi Türk Tanıtım Fonu desteklerinden faydalanmak için hazırlanacak olan projelerde de

–         Proje Yazma Tekniği

–         Yönetmeliğe Uygunluk

–         Reel  Bütçe (Bütçede Kamu Yararı Gözetimi)

–         Kamu Yararı Gözetme

–         Mantıksal Tutarlılık

konularına dikkat ederek, aşağıdaki başlıkları  ile ilgili sorular abartıya kaçmadan doğru bir şekilde cevaplandırılmalıdır.

–         Kurumsal Sorular

–         Projenin Tanımı

–         Projenin Kısa Ve Uzun Vadeli Amaçları

–         Maliyet Tablosu

–         Faaliyet Ve Çıktılar

–         Girdiler

–         Bütçe

Türk Tanıtma Fonu Destekleri Kapsamı 

–         Dizileri Filmler Belgeselller

–         Organizasyon ve Zirveler

–         Kitap, Dergi ve Yayınlar

–         Uluslar arası çalışmaları

Türk Tanıtma Fonu Proje Danışmanlığı; Proje Yazma Tekniği
Bir projenin içeriği kadar yazma tekniği de önemlidir. Projeler incelenirken, mantıksal bir bütünlük olup olmadığı, mevzuata uygun yazılıp yazılmadığı gibi konulara dikkat edilmektedir. Bu sebeple projeler yazılırken hem mevzuata uygun hem de mantıksal bir çerçeve içerisinde yazılmalıdır.

Türk Tanıtma Fonu Proje Danışmanlığı;  Yönetmeliğe Uygunluk
Yazılacak  olan projeler her zaman kurumların açıkladığı yönetmeliğe uygun olmak zorundadır. Yönetmeliğin dışında kalan etkinlikler ya da harcamalar desteklenmeyeceği için, projeniz incelenirken buna dikkat edilecek ve kapsam dışında kalanlar desteklenmeyecektir. Bu tarz projeler dosyanızı inceleyen kişileri oyalamaktan ve projenizin güvenirliğini sarsmaktan başka işe yaramayacaktır.

Türk Tanıtma Fonu Proje Danışmanlığı;  Reel  Bütçe (Bütçede Kamu Yararı Gözetimi)
 Projenin bütçesi oluşturulurken ne koparırsam kâr mantığıyla değil, ren uygun hangisi mantığuyla hareket etmek gerekmektedir. Günümüzde her şeyin fiyatının rahatça öğrenilebildiği bir ortamda bu tarz yanıltmaya yönelik davranışlar projenin ve başvuruyu yapanın güvenilirliğini sarsacaktır. Aynı zamanda bütçede belirtilen harcamalardan piyasa üstünde olanlar iptal edilecektir.

Bütçe oluşturulurken önemli olan bir diğer konu ise; bütçede kamu yararı gözetilmesidir. Örneğin, proje dahilinde bütçede belirttiğiniz, yurt içinde muadili bulunan  bir ithal harcama kaleminde, yerli ürünün tercih edilmesi projenin yararına olacaktır.

Türk Tanıtma Fonu Proje Danışmanlığı;  Kamu Yararı Gözetme
Projenizde sadece bütçe olarak değil, genel olarak kamu yararı gözetilmesi gerekmektedir. Yazdığınız projenin, kısa, orta ve uzun vadede size yararının ne olduğu kadar, kamuya yararının ne olduğu da önemlidir.

Türk Tanıtma Fonu Proje Danışmanlığı;  Mantıksal Tutarlılık
Projenin en önemli unsurudur. Bir projenin ilk satırından son satırına kadar aynı mantıksal çerçevede yazılması gerekmektedir. Örneğin,Türk film sektörünü tanıtan bir organizasyon için yazılan bir projede, organizasyon  sonunda Türk film sektörünün dünya çapında çok büyük ses getireceğinden değil de, organizasyon ile film sektörümüz ile ilgili bir farkındalık yaratılacağından bahsetmek daha doğru ve mantıklı olacaktır.