Türkiye Sağlık Turizminde Dünya 3’üncüsü
Sağlık turizmine yönelik dünya çapında yapılan tanıtımlar meyvesini verdi. Tedavi amaçlı gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 2 arttı. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’ne göre Türkiye sağlık turizminde dünyada 3. sıraya yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre, ağustos ayında Türkiye’ye giriş çıkış yapan turist sayısı geçen yıla göre yüzde 2,88 azaldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre de; 2015 Ağustos’unda Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı 5 milyon 130 bin 967 oldu.

Türkiye Sağlık Turizminde Dünya 3’üncüsü 750 BİN SAĞLIK TURİSTİ

Ancak aynı düşüş sağlık turizmine yansımadı. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Başkanı Emin Çakmak, geçen yıla göre yüzde 2’lik artış olduğunu söyledi. Çakmak, “Yıl sonuna doğru bu oranın yüzde 5-7’ye çıkmasını bekliyoruz. Çünkü sağlık turisti eylül, ekim, kasımda geliyor. Bu seneyi 750 bin sağlıkturistiyle kapatmayı düşünüyoruz” dedi.

Türkiye Sağlık Turizminde Dünya 3’üncüsü 5.75 MİLYAR DOLAR CEPTE

Geçen yıl sağlık turizminden 5.6 milyar dolar geldiğini hatırlatan Çakmak, “Bu sene yıl sonu itibariyle 5.75 milyar dolar olması bekleniyor. Turistlerin tercih ettiği başlıca il İstanbul. Daha sonra Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve Çukurova bölgesi geliyor” diye konuştu.

DÜNYADA 3’ÜNCÜYÜZ

Sağlık turistinin, tatilciden 10 kat fazla, yani 8-10 bin dolar arasında döviz bıraktığını vurgulayan Çakmak, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi değerlendirmesi sonucuTürkiye’nin sağlık turizminde dünyada 3. sıraya yükseldiğini belirterek, “İlk iki sırada Amerika ve Almanya var” şeklinde konuştu.

ORTADOĞULU ESTETiK iÇiN GELiYOR

Gelen hasta çeşitliliğinin bölgelere göre değiştiğini belirten Emin Çakmak, “Rusyave Türki Cumhuriyetleri’nden gelenlerin yüzde 32’si kanser tedavisi için geliyor. Ortadoğu’dan estetik, Libya, Irak ve Avrupa’dan ortopedi için geliyor. Şu an en çokLibya’dan hasta kabul ediyoruz. Onu Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Ukrayna,Rusya, Özbekistan, Kırgızistan takip ediyor” dedi.

Türkiye Sağlık Turizminde Dünya 3’üncüsü CiDDi KAYNAKLARIMIZ VAR

Emin Çakmak, gerek Turizm Bakanlığı gerekse Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği teşviklerin bu sektöre ciddi katkı sağladığını belirterek şöyle konuştu, “Son 15 yıldır ekonomik istikrarla yapılan sağlık yatırımları var. Bunların buluşması, coğrafi konumumuz, THY’nin 240 destinasyona direkt uçuş noktalarının açılması, Ekonomi Bakanlığı’nın teşvikleri ve özel-sivil sektörle yakaladığımız bu ivme bugün bizi bu noktaya getirdi.”

2023 HEDEFi 20 MiLYAR DOLAR

Sağ­lık tu­riz­min­de 2018 için 1 mil­yon tu­rist­le 10 mil­yar do­lar ge­lir he­def­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Çak­mak, “2023’te bu ra­ka­mı 2 mil­yo­na çı­ka­ra­rak sağ­lık tu­riz­min­de 20 mil­yar ge­lir el­de et­me­yi amaç­lı­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

Türkiye Sağlık Turizminde Dünya 3’üncüsü