1923 – 1960 Dönemi İhracat Tarihçesi

Bu dönem, genellikle devletçi ekonomi politikalarının uygulandığı bir süreç olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Anlaşması hükümleri gereğince, hükümetin bağımsız olarak gümrük koyma yetkisi 5 yıl süresince elinden alınmış ve bu beş yıl boyunca, 1 Eylül 1916 tarihli Osmanlı gümrük tariflerinin uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

Bu yıllarda ülke, temel tüketim mallarının iç talebini ithalatla karşılayarak, hammadde ihracatı ve mamul mal ithalatı yaparak dışa bağımlı olduğunu 1916 tarifelerini uygulanması ve aktif olarak ekonomide yer alan yabancılar nedeniyle de dışa açık bir yapı izlediğini göstermiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ihracat rakamlarını tabloya baktığımızda düzenli bir artışın olduğu görülmektedir. Bu duruma neden olarak, bir dünya savaşı atlatan ülkelerin bunun etkisinden kurtularak ekonomik faaliyetlerine hız vermesi ve buna bağlı olarak Kurtuluş Savaşı galibi genç Türkiye’nin ekonomisinin canlanma evresine girmesi gösterilebilir.

Türkiye’nin Dış Ticareti 1923-1939 (Milyon $)

Yıl ihracat ithalat   Açık (-) veya Fazla (+)
1923 51 87 -36
1924 82 100 -18
1925 103 129 -26
1926 96 121 -25
1927 81 108 -27
1928 88 114 -26
1929 75 124 -49
1930 71 70 +1
1932 60 60 0
1932 48 41 +7
1933 58 45 +13
1934 73 69 +4
1935 76 71 +5
1936 94 74 +20
1937 109 91 +18
1938 115 119 -4
1939 100 92 +8