Türkiye’nin Sağlık Turizminde Avantajları
Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte alternatif turizm seçenekleri gündeme gelmeye başlamıştır. Mevsimsel turizmden ziyade sağlık turizminin on iki aylık zaman dilimine yayılabilmesi sağlık turizminin önem kazanmasını sağlamıştır.

Türkiye, sağlık turizmiyle geç tanışmasına rağmen hızla ilerleyen bir sektör oluşunu etkileyen faktörler vardır. Bunları sıralayacak olursak;

* Fiyatlar Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı zaman, Türkiye ciddi anlamda uygun fiyata tedavi yapmaktadır. Bunu örnek olarak Amerika da yapılan kalp ameliyatlarıyla kıyaslarsak, tedavi masrafı yarı yarıya fark etmektedir.

* Eğitim sistemine gelen düzenlemelerle, kalitesi çok yüksek ve başarılı doktorlar yetiştirilmektedir.

*Türkiye de sağlığa verilen önem neticesinde gelişen hastanelerin yatak kapasitelerinin fazla olması

* Hastane odalarının gerek dizayn gerekse rahatlık açısından oteller kadar konforlu olması

* Teknolojiyle birlikte gelişen tedavi yöntemlerinde üst kalite cihazların kullanılması

* Batı ile entegre bir Müslüman ülke olması, yurtdışından gelecek hastaların Türkiye’ye daha güvenerek gelmesini sağlamaktadır.

* Hastanelerde yabancı dil bilen çalışanların olması hastalarla daha kolay iletişim sağlamaktadır

* Özel hastanelerde tercüman hizmetinin olması, yurtdışından bilgi amaçlı arayan hastalarla daha kolay iletişime geçmeyi sağlamaktadır.

* Avrasya ülkelerine coğrafi olarak yakın olması, seyahat süresinin kısalmasına ve maliyetin azalmasına olanak sağlamaktadır.

* Coğrafi konum olarak hem Ortadoğu hem de Avrupa ülkelerine de yakın olması destinasyon tercihlerinde önemli rol oynamaktadır.

*Kozmopolit bir ülke olan Türkiye ile yurtdışından gelen turistlerin muhakkak bir noktada kesişen sosyal yada kültürel noktalarının olması
* Türkiye’nin AB’ye giriş sürecine başlamış olması

* Türkiye’nin 4 mevsim kolaylıkla ziyaret edilebilecek bir ikliminin olması

* Olumlu çevre koşullarının gerek rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalar gerekse diğer hastaların motivesi için iyileşmede büyük önem taşıması

* Özel sağlık kurumlarımızın çoğunun batıyla yarışabilecek seviyeye gelmiş olması.

*Farklı kültürlere kucak açmış bir medeniyet olarak tarihi ve kültürel bölgelere sahip olması, yurtdışından tedavi için ülke arayan turistlere cazip gelmektedir.

* Türkiye genç nüfus ve eğitilebilirliği ile ciddi bir iş gücü potansiyeline sahiptir. Sağlık turizm sektörünün ilerlemesiyle çağa ayak uyduran yenilikler en kısa sürede edinilmiş ve kalifiye elemanlar yetiştirilmeye başlanmıştır.

* Türkiye’deki hizmet sektörü diğer ülkelere kıyasla daha ucuz ve niteliklidir. Konaklamak için ülke otellerinde kalacak bir sağlık turisti hijyen, hizmet ve konfordan memnun ayrılmaktadır.
* Türkiye’nin sağlık alanında üstün teknolojisi ve nitelikli insan gücü ile dünyanın önde gelen ülkeleri arasında sayılmakatadır.

* Türkiye’de sağlık hizmetleri talebini olumlu yönde etkileyen yönlerden biriside bazı ülkelerde bulunmayan turizm çeşitleri olmasıdır. (özellikle ipek yolu turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi, rafting turizmi, doğa turizmi, sağlık-kaplıca turizmi vs.) (1)

* Türkiye de sağlık turizmine teşvik amacıyla, ilgili yerlere yönelik çeşitli yasal düzenleme yapılmaktadır ve devlet büyük ölçüde sağlık turizmini önemsemektedir. Teşvik ve desteklerin göz doyurması, bir çok yatırımcı şirketi cezbetmiş ve ülke ekonomisinin gelişmesine olanak sağlamıştır.

* Kökeni Türk olup Avrupa da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızda hem kültürlerinden kopmamak hem de ülkelerinde bıraktıkları aileleriyle zaman geçirmek gib düşüncelerinden dolayı ülkemizde tedavi görmeyi tercih etmektedirler.

Türkiye’nin Sağlık Turizminde Avantajları Nilay Aldemir

Türkiye’nin Sağlık Turizminde Avantajları Kaynakça:
(1) (Sağlık Bakanlığı, 2014)