Vlog & Blog

Uluslar arası ticareti Etkileyen Faktörler

Çevresel Etkiler Nedir?
Çevresel etkiler her yerde bulunur; bu nedenle işletmeler faaliyet alanlarını uluslararası seviyelere genişletmeyi planlarlar.  Dış çevresel etkiler şirketin ana faaliyetlerini etkiler ve böylece hedefler ve iş stratejileri üzerinde etki yaratır.
Uluslararası Pazarlamada Çevresel Etkileri Tanımlama
Uluslararası Pazarlamadaki çevresel etkiler, dış pazarın SPELTE gibi uluslararası pazarlamayı etkileyen farklı güçleri olarak tanımlanabilir. SPELTE, işi olumlu veya olumsuz etkileyebilecek Sosyal / Kültürel, Politik, Ekonomik, Hukuksal, Teknolojik ve Etik faktörleri ifade eder. Uluslararasılaşmaya giderek ve yeni pazarları kendi ürünleri için araştıran şirket sayısı arttıkça, bu çevresel etkilerin analizi, herhangi bir girişim yapmadan önce önemlidir.
Sosyal / Kültürel faktörler
Sosyal ve kültürel faktörler, değişiklikler, yapı, yaşam tarzı tercihleri, kültürel eğilimler, onlara ait satın alma modelleri, tüketici davranış kalıpları, sağlık bilinci ve cinsiyet, yaş ve benzeri demografik detaylarla bağlantılı çevresel etkilerdir .
Yasal faktörler
Yasal faktörler, işletmenin girmeyi planladığı yerdeki kanun ve yönetmeliklerle ilgili çevresel etkilerdir. Yasal gereklilikler, özellikle insan kaynakları yönetimi, altyapı ve hammadde tedarikleri, yapı ve temel hizmet düzenlemeleri vb.  bazı yönlerden sınırlayıcı unsurlar görevi görebilir. Şirket sadece mevcut yasal durumun farkında olmakla kalmıyor, aynı zamanda yasayı ve düzenlemelerdeki değişikliklere göre stratejisini tahmin etmeyi ve değiştirmeyi de öğreniyor.
Ekonomik faktörler
Ekonomik faktörler, ulusal ve uluslararası ekonomiye ve dalgalanmalara atıf yapan çevresel etkilerdir. Ekonomik büyüme, yaşam standartları, vergi, devlet harcamaları, faiz ve döviz kurları ve ulusal olanları etkileyebilecek küresel ekonomik faktörler gibi ekonomik faktörler, şirketin gelecekteki umutlarını nasıl etkileyecekleri konusunda analiz için önemli noktalardır.
Siyasi faktörler
Politik faktörler, işi etkileyebilecek hükümet değişiklikleri ve politikaları ile ilgili çevresel etkilerdir. Politika değişiklikleri bekleniyorsa ve istismar edildiyse, şirket daha karlı çalışabilir veya stratejilerini buna göre değiştirebilir.
Teknolojik faktörler
Teknolojik faktörler, şirketin daha iyi ve daha yeni ürünleri veya maliyet verimliliği sağlayan yenilikçi üretim yöntemlerini ortaya çıkardığı bilgi birikimindeki gelişmeleri ilgilendiren çevresel etkilerdir. Teknolojik ilerlemeler sabit olduğu için şirket, alanında farkındalığını sürdürmeli ve buna göre değişiklikler yapmalı ve rakiplerinden önce yeni teknolojiden kazanç sağlamalıdır.
Etik faktörler
Etik faktörler, şirketin eylemlerinin insan kaynakları yönetimi, çevre bozulması, yasal boşluklar yoluyla yasal zorluklardan kaçınma gibi ahlaki ve ahlaki açıdan kabul edilebilir olup olmadığının saptanması gereken çevresel etkilerdir.
Şirket, ürünlerini ve işlevlerini etkileyebilecek çevresel etkileri incelemek ve analiz etmek için çevresel taramayı çalıştırmaktadır.

YAZAR: BETÜL EYUBOĞLU