Hizmetlerimiz

Uluslararası Fuar Danışmanlığı

Uluslararası Fuar Danışmanlığı
Fuar katılımları şirketlere üst seviyede iletişim imkânı sağlayan önemli bir tanıtım aracıdır. Karşılıklı etkileşimin eşitlik içinde oluştuğu varsayılan bu tanıtım yönteminde diğer tanıtım ve iletişim yöntemlerinde yer almayan veya eksik yer alan üç boyutluluk, yüz yüze iletişimin yanı sıra kısa bir süre içinde hedef kitle ile yaşanan yoğun iletişim fuar katılımlarına önemli bir ayrıcalık yaratmaktadır.
Fuar ortamı diğer pazarlama yöntemlerinin tam olarak sağlayamadığı gerçeklik duygusunu da sağlamaktadır. Katılımcı firmanın çizmek istediği detaylı firma imajı ile birlikte kişisel iletişim imkânı karşılıklı etkileşimi doğurmaktadır.
Fuarlara sadece satış hedeflenerek değil, günümüzde çoğunlukla önemi daha iyi anlaşılan bilgi sahibi olmak ve pazar ile iletişim içinde bulunmak için katılmalıdır.
Uluslararası Fuar Danışmanlığı
Sektördeki ürün ve hizmetlerin şu ana kadar ulaştığı aşamanın net izlenebileceği yer olan fuarlarda yoğun bir bilgi alışverişi ile birlikte kişiler arasında da iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca, çoğu bilinmeyene hızlı biçimde ulaştırması fuarları ilginç hale getirmektedir.
Ayrıca, müşterilerin alımlarını hangi yöntemi kullanarak gerçekleştirdiği, ihtiyaçların teminini fuarlara giderek sağlayıp sağlamadığı bu kararı etkilemelidir. Hedef kitle ile doğrudan temasta bulunan pazarlama biriminin sorumluları, müşteriler, aynı sektörde bulunan ancak rakip olmayan firma yetkililerinin görüşleri de dikkate alınarak firmanın bir fuara katılıp katılmamasına karar verilmelidir.
•             Fuarın açık ismi, içerdiği nedir?
•             Hangi şehirde düzenlenmektedir?
•             Kaç yılda bir düzenlenir?
•             Toplam katılımcı sayısı nedir?
•             Yabancı katılımcı sayısı nedir?
•             Katılımcı sektör ve ürünler nedir?
•             Fuarı destekleyen-destekleyici gruplar kimdir?
•             Toplam net stant alanı nedir?
•             Ziyaretçilerin profilleri nedir?
•             Ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı nedir?
Ayrıca bu konuda Ticaret bakanlığı teşvik sisteminin uygulama biçimi, fuar öncesi ve sonrası bunların takibi ve düzenlenmesi teşvik dosyalarının hazırlanması ve teşvikin alınana kadar takibi yapılır.
Şirketin katılması gereken maksimum sayı, fuarlara yönelik stratejinin ve hazırlığı içerir.
Uluslararası Fuar Danışmanlığı  Yıllık Bir hizmettir 5,000+KDV’dir.