1,000.00 

Kurumların AB fonlarından etkin bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu eğitimle, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, KOBİ’ler ve diğer kurumlar, AB fonlarına başvururken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve yöntemleri öğrenerek projelerini daha etkili bir şekilde hazırlayabilirler.

Kurumların AB fonlarından etkin bir şekilde faydalanabilmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Bu eğitimle, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, KOBİ’ler ve diğer kurumlar, AB fonlarına başvururken ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve yöntemleri öğrenerek projelerini daha etkili bir şekilde hazırlayabilirler.

Eğitim sürecinde katılımcılar, AB fonlarından yararlanma konusunda temel bilgilere sahip olacaklar ve başvurularını hazırlarken karşılaşabilecekleri zorlukları aşabilmek için gerekli adımları öğrenecekler. Ayrıca, AB fonlarına başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken ayrıntılar, yöntemler ve stratejiler detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Bu eğitimle katılımcılar, AB fonlarına uygun projeleri belirleme, projelerini yazma, bütçeleme, takip etme ve değerlendirme süreçlerinde gerekli olan bilgi ve becerileri edineceklerdir. Ayrıca, AB fonlarına başvuruda bulunurken dikkat edilmesi gereken noktalar, başarılı projelerin örnekleri ve iyi uygulama örnekleri üzerinde de durulacaktır.

AB Hibe Projeleri Hazırlama Eğitimi ile katılımcılar, AB fonlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için gerekli stratejik yaklaşımları geliştirecekler ve projelerini başarılı bir şekilde hayata geçirebileceklerdir. Bu eğitim, kurumların sürdürülebilirliklerini artırmalarına ve AB fonlarıyla ilgili fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

Henüz görüntüleme yok.

“AB Hibe Projeleri Hazırlama Online Eğitimi” ilk inceleyen olun;