2,500.00 

Yatırım Teşvik Belgesi, devletin yatırımcı kimliği olan kişileri kendi edinimlerinden vazgeçmek suretiyle yatırıma özendirmek amacıyla verdiği bir destek belgesidir. Belgenin amacı; cari açığı azaltmak, üretim ve ihracatı arttırmak, istihdamı arttırmak, teknoloji dönüşümünü sağlamak, az gelişmiş bölgeleri yatırıma özendirmek gibi öncelikli kriterlere uygun yatırımların arttırılmasına sevk etmektir. Yapacağınız yatırımın devletin belirlediği bölgesel kıstaslara uygun olması durumunda siz de yatırım teşvik belgesinden yararlanabilirsiniz.

Kategori:

Yatırım Teşvik Belgesi, devletin yatırımcı kimliği olan kişileri kendi edinimlerinden vazgeçmek suretiyle yatırıma özendirmek amacıyla verdiği bir destek belgesidir. Belgenin amacı; cari açığı azaltmak, üretim ve ihracatı arttırmak, istihdamı arttırmak, teknoloji dönüşümünü sağlamak, az gelişmiş bölgeleri yatırıma özendirmek gibi öncelikli kriterlere uygun yatırımların arttırılmasına sevk etmektir. Yapacağınız yatırımın devletin belirlediği bölgesel kıstaslara uygun olması durumunda siz de yatırım teşvik belgesinden yararlanabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgesi ve Özel Arazi Tahsisi Danışmanlığı

Teşvik belgesinin ilk ödemesi 35.000 + KDV

Aylık yönetişimi 10.250+KDV

Kazanılan teşviğin muhasebeleşme sonrası

%5’i – Kapama 3.000 $+KDV

Tahsis edilen arazinin her dönümü için 500$

Yatırım Teşvik Sistemi; Bölgesel teşvikler, öncelikli yatırım konuları, genel teşvikler ve stratejik yatırımlar olmak üzere farklı başlıklar altında değerlendirilir.

Henüz görüntüleme yok.

“Yatırım Teşvik Belgesi ve Özel Arazi Tasisi Danışmanlığı” ilk inceleyen olun;