İhracat

Yatırım Finansmanı

Yatırım Finansmanı Türkiye’de daha çok derinliğine uygulanan bir finansman türü değildir. Gerçek yatırım finansmanı uzun vadeli olarak gerçekleşir ve doğası gereği Türkiye için daha yeni bir alandır. Yine de projelerinize uzun vadeli yatırım finansmanı sağlamanın da teorik de olsa bazı olası yöntemleri vardır. Örneğin yurt dışından projenize katılacak bir (mesela Alman) firma varsa, bu firmanın yatırımı için kullanılacak finansal katkının belli bölümleri Almanya’daki yatırım finansman kuruluşları tarafından finanse edilebilir. Aynı şekilde – projenin büyüklüğüne ve proje koşullarına göre – yurt dışı merkezli (örneğin Avrupa Yatırım Bankası, IFC vs.) kuruluşlar ya kendileri ya da Türkiye’deki bankalarla aracılığı ile Türkiye’deki yatırımların finansmanına katılabilirler. Türk bankaları da yatırım finansmanı konusuna gittikçe daha sıcak bakmakta ve kamunun verdiği teşviklerle birlikte bu konu, ilerde ki dönemin önemli konuları arasında yer alacağı görüntüsünü vermektedir.
İGEME bu tür projelerde olmazsa olmaz olan İş Planlarının uluslar arası standartlar doğrultusunda hazırlanmasında ve ister yurt içinde ister yurt dışında finansman sağlayacak kurumlarla söz konusu planların ve belgelerin sunulması, avukat ya da denetçi gibi uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliğinin gerçekleştirilmesinde, müzakerelerin yürütülmesi ve anlaşmaların sonlandırılmasında yatırımcılarımıza yardımcı olacaktır.
Konuyla ilgili detaylı bilgi için +90 212 216 22 36 – +90 0543 216 22 36 – igeme@www.igeme.com.tr