İLETİŞİME GEÇİN

İhracat İçin Ticari Bilgi İstihbaratı Kitabı

Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi kişilerin sağlıklarını korumak amacı ile gerçekleştirdikleri geçici göçe verilen isimdir. Gelişen teknoloji sağlık alanında da inovasyonu beraberinde getirmiş, sağlık turizmi oranları her geçen yıl artış göstermiştir. Sağlık turizminin amacı kişiye rahat hissettirmek ve kaliteli bir sağlık hizmeti sağlamaktır. Sağlık turizmi İGEME ye göre 4 başlıkta ele alınmalı ve bunlar sadece tanım değil sektörleri de belirlemelidir. Bu firmaların yatırım araçlarını ve alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.
estetik medikal sağlık turizmi
cerrahi ve acil nedenler ile yapılan sağlık turizmi
termal sağlık turizmi
yaşlı ve dezavantajlı grupların rehabilitasyonu için yapılan sağlık turizmi
olarak iki grupta 4 başlıkta incelenmektedir.

Medikal sağlık turizminin içerisinde estetik ameliyatlar göz, diş hastalıkları ve ileri seviye cerrahi ameliyatlarını kapsarken termal sağlık turizmi ise daha çok gelinen ülkenin coğrafi ve yeraltı kaynakları kullanılarak yapılan bir turizm şeklidir.

Termal sağlık turizmi strateji ve yol haritası (Murat Işık)

Dünya gelişen sağlık teknolojileri ile birlikte hastalar için küresel bir köy haline gelmektedir. Sağlık teknolojileri alanında yaşanan değişimler hastaları daha uygun fiyatlar ile kaliteli sağlık hizmetleri almaları yönünde teşvik etmektedir. Medikal sağlık turizminin yanı sıra termal sağlık turizmi de sağlık turizmi ihracatının büyük bir kısmını oluşturmaktadır.
Türkiye sahip olduğu yeraltı olanakları ile bu konuda büyük bir potansiyele sahiptir.

Fakat bu potansiyelin kullanılabilmesi için yalnızca yeraltı kaynaklara sahip olmak yetmeyecek, bu kaynaklara ek olarak otelcilik faaliyetleri ve karşılama hizmetlerinin de üst düzeyde olması gerekecektir. Termal sağlık turizminde Türkiye’yi seçecek hastaların kültürel farklılıklardan etkilenmemesi, konuştukları dile göre hizmet almaları feedbackler açısından büyük bir önem sağlayacaktır.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte web 3.0 teknolojisi her firma ve sektör için büyük önem arz etmekte olup, termal sağlık turizmi açısından daha büyük bir öneme sahiptir. Yabancı bir hasta termal sağlık turizmi alanında Türkiye’yi seçerken çevrimiçi ortamlarda konu ile alakalı araştırmalar yapacak ve görsel olarak daha beğenilen sağlık hizmetini tercih edecektir.

Termal sağlık turizmi strateji ve yol haritası kitabını yazan İhracatı Geliştirme Merkezi Genel müdürü Murat Işık dünya kaynakları bakımından ilk beşin içerisine giren fakat termal sağlık turizmi alanında pastadan yalnızca %0.5’lik bir pay alan Türkiye’nin bu alanda şimdiye kadar neler yaptığına, neler yapması gerektiğine ışık tutuyor.
Kitabın kapağında yer alan fotoğrafta karşımıza çıkan termal havuzun arkasında büyük bir otel yer almaktadır. Bu görsel termal sağlık turizmi alanında otelcilik hizmetinin ne derece önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Bu konuda Mevzuatlar için
https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/TR,607/mevzuat.html
https://mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2634.pdf

Termal Sağlık Turizmi kitabı profesyönelleri ve meraklılarını bekliyor.