Yurtdışından hasta getirmek, Yabancı Hastaya ulaşmak, Yabancı hasta bulmak,

Bugün yabancı hastaya ulaşmak için ülkemizde ne yapılmaktadır. Nasıl Yapılmaktadır kapsamlı bir çalışma yoktur. Bu çalışmaların verimliliği geri dönüşüm oranı katsayısı hesaplanmamaktadır.

Yaşananlar bir kişinin başarı yakaladığı alanda sürekli ilerlemesi ve bu çalışma sonuçlarını sadece satış adedi üzerinden yorumlanması ve bu yoruma sonuna kadar bağlanıp diğer seçenekleri kötüleme ya da yatsıma şeklinde olmaktadır. Bu başarının kaynağı sonrası verimlilik yada fayda maliyet endeksine bakılmamaktadır.

Temel sorun “daha kolay yolu var mı?” saplantısı içinde çözümlere karşı sonuç odaklı olmak yerine maliyet ve tekil hesaplamalar kaosuna düşmektedir insan. Bakın ihracat ve pazarlama alanında gördüğümüz bu hata sağlık turizmini de sarmıştır.

Yapılması gereken bütüncül ve 360 derece pazarlama olması gerekirken tam anlamı ile at gözlüğü ile ilerlemekteler. Kişi fuarda tecrübeli ve yetenekli ise her zaman bu çözüme odaklanırken, dijital alanda yada sosyal medya da başarılı ise diğer alanları yadsımaktadır.

Yabancı hasta yada yurtdışından hasta getirmek nihai tüketici ya da hedef kitle açısından bütüncül bir pazarlama yapmak gerekliliğinde dir.  

  1. dijital pazarlama,
  2. konvansiyonel pazarlama,
  3. etkinlik pazarlama,
  4. kurumlar ve sigortalar üzerinden pazarlama,
  5. b2g dediğimiz devletler için bunun yapılması,
  6. b2i sigorta sistemlerine uygun pazarlama,
  7. Acente ve Network marketing için çalışma grupları,

Hedefiniz yılda kaç hastadır. Bu hasta sayısı için nerede hangi alanda hangi pazarda çalışacağımıza karar vermemiz gerekir. Bu alan çalışması içermelidir. Bu alan coğrafya, dil, ihtiyaç paradigmaları içinde tanımlanmalıdır.

Hasta özellikle incelenmesi gereken bir strateji gerektirmez. Hepimiz hasta yada hedef nihai kullanıcıyız. Farklı sosyo-kültürel çevrelerde sağlanacak iletişim ve empati bu karar vericiliğimiz için yeterlidir.

Ancak unutmayın ki birim zamanda elde edilecek fayda için yapılacak çalışmaların topluca planlaması ve satış markalaşma stratejisine uygun yapılması gerekir.

Üstteki pazarlama perspektifleri tek tek değerlendireceğiz.

Nasıl müşteri bulunur için www.igeme.com.tr sitesinde yada projemiz www.medicalinturkiye.com sayfasında hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.