Ticari Bilgi Kaynakları İndeksi

RBA services: http://www.rba.co.uk/sources/

Dialog: http://www.dialog.com/proquestdialog/#tabview=tab1

http:// library.dialog.com/bluesheets/html/blo.html

Global Edge: http://www.globaledge.msu.edu/

Sky Minder: http://www.skyminder.com/

International Trade Center (ITC): http://www.intracen.org/itc/elibrary/

LLRX: http://www.llrx.com/features/ciguide.htm

Bharet: http://www.bharatbook.com/onlineDatabases.asp

http://www.llrx.com/features/deepweb2012.htm

Pazar İstihbaratı Kaynakları

http://www.marketresearchworld.net

http://www.marketresearch.com

http://www.datamonitor.com

http://www.euromonitor.com

http://www.freedoniagroup.com

Home

http://www.worldmarketintelligence.com

http://www.buyusainfo.net/adsearch.cfm?search_type=int&loadnav=no

İstatistik Kaynaklar

http://www.rba.co.uk/sources/stats.htm

http://www.intracen.org

http://comtrade.un.org/

http://www.nationmaster.com

http://www.statista.com/

Firma İstihbaratı Kaynakları

http://www.hoovers.com/

http://www.manta.com/

http://www.rba.co.uk/sources/directs.htm

http://www.worldbox.net/

Homepage

http://www.kompass.com

http://www.solusource.com

asp?i=57&k=9873423452345234988 world chambers

http://www.wlw.de

http://www.europages.com

http://www.ubifrance.com/french-exporters-directory/company-5530-maiqual

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=241.22800#anclafecha

http://www.ccrs.info/about.asp çin

http://www.reachgulfbusiness.com/middle_east/jordan/index.htm

http://www.eximbase.com/ Ukrayna

http://www. corprussia.com/

http://www.rcompanies.com/ romanya

http://www.incywincy.com/firma rehberi

Finansal

http://www.rba.co.uk/sources/finars.htm

http://www.bvdinfo.com

http://www.ft.com

http://www.hoovers.com

http://www.dnb.com

Gümrük Kayıtları

http://www.sicex.com/

http://www.infodriveindia.com/

https://www.piers.com/

Firma Kuruluş Kaynakları

http://www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.html

http://www.companieshouse.gov.uk/links/introduction.shtml#reg

Birleşmeler

http://www.corpfinworldwide.com

Batan Firma Kaynakları

http://bankrupt.com/

http://tcrresources.bankrupt.com/bin/index.pl

Derin Web Arama Motorları

http://clusty.com/

http://lookahead.surfwax.com/index-2011.html

http://www.scirus.com/

http://www.incywincy.com/

Fuarlar

http://www.ekonomi.gov.tr/index.cfm?sayfa=DC11409C-D8D3-8566-4520F6051E487763

İhaleler

Home

http://www.globaltenders.com

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

piPK:95915~theSitePK:40941,00.html

ŞEKİLLER İNDEKSİ

Şekil 1. Lexis Nexis arama motoru

Şekil 2. Lexis Nexis kaynağından Afrika’ya ilişkin rehberlerin indeksi

Şekil 3. FİTA’nın ticari bilgi kategorileri

Şekil 4. Avrupa ve ABD firma kuruluş ve finansal bilgiler rehberi

Şekil 5. Google gelişmiş arama motoru seçenekleri

Şekil 6. BizNar derin web arama motoru

Şekil 7. BizNar derin web arama motorunda “apparel” kelimesi ile yapılan arama sonuçları

Şekil 8. Dış Ticaret meslek piramidi

Şekil 9. Helezonik Vida İstihbarat Modeli (HEVİM)

Şekil 10. Küt ve Helezonik vida modellerinin karşılaştırma şekilleri

Şekil 11. Trade Map gelişmiş GTİP arama fonksiyonu

Şekil 12. Trade Map başlangıç sayfası

Şekil 13. Türkiye uygulanan gümrük tarife oranları, (Türkiye artışına göre dizilmiş) GTİP 842121

Şekil 14. AB Market Access veri tabanı

Şekil 15. AB Market Access veri tabanı

Şekil 16. AB Market Access veri tabanı

Şekil 17. Dünyada gümrükle ilgili tarife ve diğer değişiklikleri arama motoru

Şekil 18. “Market Research” arama motoru

Şekil 19. Bayi ana firma ilişkisi

Şekil 20. İhracatçı firma stratejik üstünlük oluşumu

TABLOLAR İNDEKSİ

Tablo 1. Büyümedeki artışa göre dünya yıllar ithalatı tablosu GTİP 842121

Tablo 2. Büyümedeki artışa göre dünya çeyrekler ithalatı tablosu GTİP 842121

Tablo 3. Çeyrekler itibariyle büyüyen pazarların yıllar ile kıyaslanması GTİP 842121

Tablo 4. Yıl ve çeyrekler itibariyle büyüyen pazarlar GTİP 842121

Tablo 5. Cari açık büyüyen ülkeler tablosu GTİP 842121

Tablo 6. Türkiye yıllar ihracatı GTİP 842121

Tablo 7. Türkiye çeyrekler ihracatı GTİP 842121

Tablo 8. Türkiye yıllar ve çeyrekler ihracatı GTİP 842121

Tablo 9. Türkiye ihracatı yıllar ve dünya ithalatı yıllar, (Dünya artışına göre dizilmiş) GTİP 842121

Tablo 10. Türkiye ihracatı yıllar ve dünya ithalatı yıllar, (Türkiye artışına göre dizilmiş) GTİP 842121

Tablo 11. Rusya’nın “842121’de” yıllar itibariyle ithalat tablosu

Tablo 12. Rusya’nın “842121’de” çeyrekler itibariyle ithalat tablosu

Tablo 13. Rusya’nın “2013 yılı 10. Ay” ile “2012 yılı 10. Ayını” kıyaslama tablosu

Tablo 14. Türkiye Rusya arası, 842121’de potansiyel ticaret hacmi (Yıllar)

Tablo 15. Dünya ithalatının düştüğü Türkiye’nin yükseldiği pazarlar GTİP 842121 “su arıtma cihazları”

Tablo 16. Hedef rakiplerin hedef pazarda ihracattaki büyüme miktar ve oranları

Tablo 17. Rusya’ya 842121 kodunda ihracat yapan firmaların tablosu

Tablo 18. AB ihale kaynağı

KAYNAKÇA

Agrawal Smita ve Kriti Agrawal, “Deep Web Crawler: A Review”, International Journal of Innovative Research in

Computer Science & Technology (IJIRCST)

ISSN: 2347- 5552, Volume -1, Issue-1, September-2013

Boncella J.Robert., “Competitive Intelligence And The Web”, Washburn University

Canıtez Murat, Ecer Ferhat; “Uluslararası Pazarlama-Teori ve uygulamaları” Gazi Kitabevi, Ankara

Chiu Susan-Tavella Domingo, “Data mining and Market Intelligence for Optimal Marketing Returns”,Typset by

Charon Tec Ltd.,2008

Clausewitz C.V.; “Savaş Üzerine”,Özne Yayınları, Haziran 1999,

Craig S. Fleisher,Sheila Wright, “Examining Differences in Competitive Intelligence Practice: China, Japan, and

the West” Published online in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com).© 2009 Wiley Periodicals, Inc. •

DOI: 10.1002/tie.20263

Çe-Tung Mao “Askeri Yazılar”, Sol Yayınları,2. Baskı s.85

D’aveni Richard A., “Hypercompetion – Managing The Dynamics Of Strategic Maneuvering” Foreword By Ian C.

Macmillan, The Free PressA Division Of Macmillan, Inc. New York, 1994

Evans Matt H.; “Excellence in Financial Management,” Course 12: Competitive Intelligence (Part 1 of 2)”

Frion Pascal- Yzquierdo-Hombrecher Jacqueline,;“How to Implement Competitive Intelligence in Sme’s?”Cerege

Laboratory, University of Poitiers Acrie Network, Acrie Nantes, France,Visio 2009,

Gray s.; “Modern Strateji”,Truva Yayınları, İstanbul Mayıs 2008

Herbert A. Simon, “The New Science of Management Decision” (New York: Harper & Row,1960

Jesse Alpert & Nissan Hajaj, “We new the web was big”Software Engineers, Web Search Infrastructure Team.

Koç Yaman, “Ticari istihbarat ve Çağdaş İhracatın Stratejisi”, Gazi kitabevi, 2011

Krasnow D. Jay,; “The Competitive Intelligence and National Security Threat from Website Job Listings”

Laura Ruotsalainen “Data Mining Tools for Technology and Competitive Intelligence”

McKinsey Veda C. Storey, , Mack Robinson College of Business, Georgia State University, MIS Quarterly Vol. 36

No. 4, pp. 1165-1188/December 2012 1165

Li Yingzhou et al., “Patent Information Analysis Method in Competitor Intelligence

Research” 2006 Tsinghua Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd.(Beijing)(TTKN

Manzini, Prof.ssa Raffaella “Patent Intelligence For Competitive Benchmarking: Brembo Case Study” Anno Accademico

2011-2012

Mütercimler, Erol; “Geleceği yönetmek için, Stratejik Düşünme”, Alfa Yayıncılık, Ekim 2009,

Özdağ, Ümit; “İstihbarat Teorisi” Kripto Kitaplar A.Ş., Ankara Ekim 2009

Gray Paul, “Competitive Intelligence Manager’s Guide to Making Decisions About Information Systems” (John

Wiley & Sons, 2005). BUSINESS INTELLIGENCE Journal • vol. 15, No. 4 37

Robert J. Boncella,; “Competitive Intelligence and The web”Washburn University Communications of the Association

for Information Systems (Volume 12, 2003) 327-340

Prof. Dr. Şafak,” Basitlik ilkesi”, Kabalcı Yayınları, 2011

Seene sharp “Competitive intelligence advantage” Wiley Inc, New Jersey, 2009,s. 176

“SME Direct Competitive Intelligence” Printable PDF Industry Canada,

Tzu, Sun; “Savaş Sanatı”, Türkçesi Adil Demir, Kastaş Yayınları, Mayıs 2004

Vriens Dirk, “Information and Communication Technology for Competitive Intelligence ” IRM Press, 2004

#istihbarat #ticaribilgikaynaklarıindeksi #pazaristihbaratıkaynakları #istatistikkaynaklar #firmaistihbaratıkaynakları #gümrükkayıtları #derinwebaramamotorları