Sağlık Turizmi Eğitimi

Türkiye’ye özgü yetişmiş eleman sorununun çözümü kapsamında sağlık, turizm, dijital pazarlama ve girişimcilik alanlarındaki eksiklikleri gidermek için düzenlenen bu eğitim ile Sağlık Turizmi hakkında kuramsal, pazarlama, hasta yönetimi, teşvikler yönetimi konusunda katılımcılar bilgilendirilmekte ve örnek projeler üzerinden soruların cevapları ve sorunların çözümü konusunda eğitim verilmektedir.

Eğitime kimler katılabilir?

 • İşletme sahipleri ve yöneticileri
 • Sağlık Turizmi sektöründe faaliyet gösteren girişimciler
 • Sağlık Turizmi acenteleri ve seyahat acenteleri çalışanları
 • Doktorlar, diş hekimleri, cerrahlar ve sağlık profesyonelleri
 • Hastane, klinik ve poliklinik çalışanları
 • Uluslararası hasta birimi çalışanları
 • Sağlık Turizmi sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar
 • Akademisyenler ve araştırmacılar
 • Sigorta şirketi çalışanları ve sağlık sigortası uzmanları
 • Pazarlama ve satış departmanında çalışanlar
 • Sağlık Turizmi alanında danışmanlık hizmeti verenler
 • Sağlık Turizmi hizmetleri sunan teknoloji şirketlerinde çalışanlar

Eğitimde İşlenen Konular

Sağlık Turizmi Pazarlama ve Teşvik Yönetişimi 5.0 Eğitimi konuları aşağıda açıklamalarıyla birlikte sunulmuştur:

 1. Yurt Dışı Müşteri Bulmak ve Yönetmek: Bu konu başlığı altında, yurt dışından müşteri bulma stratejileri ve müşteri ilişkileri yönetimi üzerine odaklanılmaktadır. Yurt dışında hedef kitlenizi tanımanız, iletişim kanallarını etkili kullanmanız ve müşterilerinizle sürdürülebilir ilişkiler kurmanız hakkında bilgi verilmektedir.
 2. Analiz ve Strateji Belirleme: Bu başlık altında, Sağlık Turizmi pazarını analiz etme ve stratejik planlama sürecini anlatılmaktadır. Pazardaki trendleri takip etmek, rakipleri analiz etmek ve hedef kitleniz için uygun stratejiler belirlemek konuları ele alınmaktadır.
 3. Yurt Dışı Hasta ve Sigorta Kavramı: Bu bölümde, yurt dışından hasta getirme süreci ve sigorta kavramı hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Özel sağlık sigortası, seyahat sigortası, SGK sözleşmesi imzalanan ülkeler ve kullanılan formlar gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca, yurt dışında Türkiye’yi tanıyan sigorta şirketleri hakkında bilgi verilmektedir.
 4. Hasta Bulmak için Kullanılacak Yöntemler: Bu başlık altında, dijital pazarlama ve sosyal medya araçlarıyla yurt dışından hasta bulma stratejileri anlatılmaktadır. Google ile hasta bulma, Facebook, Instagram ve Linkedin gibi sosyal medya platformlarıyla yabancı hastalara ulaşma, Adwords reklamları, e-mail pazarlama, B2B-B2C portal ve networklerin kullanımı gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Ayrıca, uluslararası organizasyonlar, fuarlar, seminerler, akreditasyon ve araştırma pazarlaması da bu başlık altında yer almaktadır.
 5. Sağlık Turizminde Çağrı Merkezleri: Bu başlık altında, Sağlık Turizmi sektöründe çağrı merkezlerinin önemi ve etkili bir şekilde yönetilmesi konuları ele alınmaktadır. Çağrı merkezi operasyonlarının nasıl organize edileceği, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmanın önemi ve çağrı merkezi performansının ölçülmesi gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
 6. Influencer Marketing ile Gelecek: Bu bölümde, influencer pazarlaması kavramı Sağlık Turizmi sektörü bağlamında ele alınmaktadır. İşbirliği yapılabilecek influencerların belirlenmesi, etkili bir influencer kampanyası oluşturmanın adımları ve influencer pazarlamasının Sağlık Turizmi işletmelerine nasıl fayda sağlayabileceği gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
 7. Youtube Sağlık Turizmi için Nasıl Kullanılır? Sağlık Turizmi sektöründe YouTube’un nasıl etkili bir pazarlama aracı olarak kullanılabileceği anlatılmaktadır. Sağlık Turizmiyle ilgili bilgilendirici videoların oluşturulması, hedef kitleye yönelik içerik stratejileri, YouTube SEO ve videoların yayılması için etkili stratejiler gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.
 8. Hasta Başvuru Süreci: Yurt dışından hasta başvurularının nasıl yönetileceği ve işlenmesi gerektiği anlatılmaktadır. Başvuru formu oluşturma, iletişim kanalları, başvuru takibi ve hasta verilerinin güvenliği gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
 9. Hasta İletişim Süreci: Bu başlık altında, hasta iletişimi sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve etkili iletişim stratejileri ele alınmaktadır. Hasta iletişiminde empati, güven oluşturma, soruları yanıtlama ve hasta memnuniyeti odaklı iletişim gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
 10. Hasta Operasyon Süreci: Bu bölümde dikkat edilmesi gereken adımlar ve işleyiş anlatılmaktadır. Hasta kabulü, tetkik ve tedavi süreçleri, hasta bakımı ve operasyon planlaması gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.
 11. Hasta Takip Süreci: Tedavi sonrası hasta takibinin önemi ve nasıl etkili bir şekilde yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Hasta takip planının oluşturulması, takip araçlarının kullanımı, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi gibi konular detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.
 12. Yurt Dışı Hastanın Kapıdan Kapıya Süreçleri: Yurt dışından gelen hastaların Türkiye’ye gelme süreçleri ve tedavi sürecinin ardından geri dönüş aşamaları ele alınmaktadır. Havaalanı karşılaması, transfer organizasyonu, konaklama düzenlemeleri ve hasta desteği gibi konular detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
 13. Yolculuk Planlaması: Bu başlık altında, yurt dışından gelecek hastaların seyahat planlamasıyla ilgili detaylar yer almaktadır. Uçuş düzenlemeleri, vize başvuruları, seyahat sigortası, seyahat sağlık tavsiyeleri ve Türkiye’deki ulaşım seçenekleri gibi konular ele alınmaktadır.
 14. Vize ve Yasal Korunma Sistemleri, Sigortalar: Bu başlık altında, yurt dışından gelen hastaların vize başvuru süreçleri, vize türleri, gerekli belgeler ve başvuru prosedürleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, hastaların yasal haklarının korunması için Sağlık Turizmi sigortaları ve diğer yasal korunma sistemleri de ele alınmaktadır.
 15. Sağlık Turizmi Acentesi Nedir Ne Değildir? Sağlık Turizmi acentelerinin rolleri, sorumlulukları ve faaliyet alanları detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Sağlık Turizmi acentesinin sağlık kuruluşları, hastalar ve diğer paydaşlar arasındaki bağlantıyı nasıl sağladığı ve hizmet kalitesinin nasıl güvence altına alındığı anlatılmaktadır.
 16. Sağlık Turizmi Acentesi Yönetişimi: Sağlık Turizmi acentesinin yönetim süreçleri, organizasyon yapısı, iş süreçleri ve kalite standartları hakkında bilgiler verilmektedir. Acente faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi için gereken stratejiler, politikalar ve prosedürler anlatılmaktadır.
 17. Hastane Programına Kurum Tanımlama Süreci: Sağlık Turizmi acentelerinin hastanelerle iş birliği yapma süreci açıklanmaktadır. Acentelerin, işbirliği yapacakları hastaneleri nasıl seçtikleri, kurum tanımlama süreci, sözleşme aşamaları ve karşılıklı beklentilerin belirlenmesi gibi konular ele alınmaktadır.
 18. Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracatı Sağlık Turizmi Teşvikleri ile ilgili temel bilgi: Bu başlık altında, Ticaret Bakanlığı’nın Sağlık Turizmi sektörüne yönelik teşvikleri ve destekleri hakkında genel bilgiler sunulmaktadır. Teşvik programları, başvuru süreçleri, teşvikten yararlanma koşulları ve sağlanan faydalar hakkında detaylı bilgi verilmektedir.
 19. Teşvik Projeksiyonu Oluşturma: Sağlık Turizmi acentelerinin ve sağlık kuruluşları için teşvik projeksiyonu oluşturma süreci anlatılmaktadır. Teşviklere başvururken projeksiyonun nasıl hazırlandığı, finansal verilerin analizi, performans tahminleri ve teşvik kaynaklarından yararlanma stratejileri gibi konular ele alınmaktadır.
 20. Teşvikler ile Pazarlama ve Yönetim Planlaması: Sağlık Turizmi acentelerinin ve sağlık turizmi kuruluşlarının teşviklerden yararlanarak pazarlama ve yönetim planlaması yapma süreci açıklanmaktadır. Teşviklerin pazarlama stratejilerine nasıl entegre edileceği, bütçeleme, kaynak yönetimi, hedef kitle belirleme ve pazarlama iletişimi gibi konular ele alınmaktadır.
 21. Sürdürülebilir Hasta Trafiği için Acente, PAL, HAL: Bu bölümde, Sağlık Turizmi acentelerinin sürdürülebilir hasta trafiği için önemli paydaşlar olan Acente (Acenteler), PAL (Potansiyel Alıcı Listeleri ) ve HAL (Hedeflenen Alıcı Listesi) kavramları açıklanmaktadır. Bu paydaşlar arasındaki iş birliği, iş süreçleri ve koordinasyonun sağlanması anlatılmaktadır.
 22. Face-to-Face Pazarlama organizasyonları ve Sağlık TurizmiSağlık Turizmi sektöründe Face-to-Face (Yüz yüze) pazarlama organizasyonlarının önemi ve nasıl gerçekleştirileceği anlatılmaktadır. Yüz yüze etkinliklerin planlanması, stratejik ortaklıklar, fuarlar, seminerler ve diğer etkinliklerin yönetimi gibi konular ele alınmaktadır.

Eğitim Hangi Sorulara Cevap Veriyor?

 • Sağlık Turizmi nedir ve nasıl tanımlanır?
 • Hangi ülkeler Sağlık Turizmi açısından önde gelen destinasyonlar olarak kabul edilir?
 • Sağlık Turizminin avantajları nelerdir?
 • Hangi tür sağlık hizmetleri Sağlık Turizmi kapsamına girer?
 • Hangi tıbbi uzmanlık alanları Sağlık Turizmi için popülerdir?
 • Hangi ülkelerdeki hastaneler ve sağlık kuruluşları uluslararası hasta kabul etmektedir?
 • Sağlık Turizmi için seyahat etmek hangi tür riskleri içerir?
 • Sağlık Turizmi yapmak için hangi tıbbi belgelere ihtiyaç duyulur?
 • Sağlık Turizmi yaparken sigorta kapsamı nasıl sağlanır?
 • Yurt dışında bir Sağlık Turizmi acentesiyle çalışmanın avantajları nelerdir?
 • Sağlık Turizmi yapmak için hangi ülke veya şehirleri tercih etmek önemlidir?
 • Sağlık Turizmi yaparken tedavi süreci nasıl planlanır?
 • Sağlık Turizmi maliyetleri nedir ve ödeme seçenekleri nelerdir?
 • Sağlık Turizmi için gereken seyahat ve konaklama düzenlemeleri nelerdir?
 • Sağlık Turizmi yaparken hasta güvenliği nasıl sağlanır?
 • Hangi tür Sağlık Turizmi paketleri sunulmaktadır?
 • Sağlık Turizmi yapmak için hangi dil becerilerine ihtiyaç duyulur?
 • Sağlık Turizmi yaparken hasta memnuniyeti nasıl sağlanır?
 • Sağlık Turizmi yaparken tıbbi dökümantasyon nasıl yönetilir?
 • Sağlık Turizmi yaparken hasta veri gizliliği nasıl korunur?
 • Yurt dışında Sağlık Turizmi yaparken acil durumlar için nasıl önlemler alınır?
 • Sağlık Turizmi yaparken sağlık tesislerinin akreditasyon durumu önemlidir mi?
 • Sağlık Turizmi yaparken hasta takibi nasıl yapılır?
 • Sağlık Turizmi yaparken hasta iletişimi nasıl sağlanır?
 • Sağlık Turizmi yaparken seyahat sigortası nasıl temin edilir?
 • Sağlık Turizmi yaparken hasta refakatçisi ve aile üyeleri için düzenlemeler nasıl yapılır?
 • Sağlık Turizmi yaparken beslenme ve diyet gereksinimleri nasıl karşılanır?
 • Sağlık Turizmi yaparken fiziksel rehabilitasyon ve terapi seçenekleri nelerdir?
 • Sağlık Turizmi yaparken yolculuk ve transfer düzenlemeleri nasıl yapılır?
 • Sağlık Turizmi yapmak için uygun bir sağlık kuruluşu veya doktor nasıl seçilir?
 • Sağlık Turizmi yaparken hangi tıbbi testler ve tetkikler yapılmalıdır?
 • Sağlık Turizmi yaparken ilaç tedavisi ve reçete düzenlemeleri nasıl yapılır?
 • Sağlık Turizmi yaparken yurt dışında hastane veya kliniklere nasıl başvurulur?
 • Sağlık Turizmi yaparken tedavi sürecindeki riskler ve komplikasyonlar nelerdir?
 • Sağlık Turizmi yaparken tıbbi danışmanlık hizmetlerinden nasıl faydalanılır?
 • Sağlık Turizmi yaparken tıbbi görüş ve ikinci görüş alma süreci nasıl işler?
 • Sağlık Turizmi yaparken hangi tıbbi cihazlar ve teknolojiler kullanılmaktadır?
 • Sağlık Turizmi yaparken Sağlık Turizmi acentelerinin referansları nasıl kontrol edilir?
 • Sağlık Turizmi yaparken hangi tür destek hizmetleri sunulmaktadır?
 • Sağlık Turizmi yaparken tıbbi rapor ve dokümantasyon nasıl değerlendirilir?
 • Sağlık Turizmi yaparken hasta rahatlığı ve konforu nasıl sağlanır?
 • Sağlık Turizmi yaparken tıbbi tedavi sürecinde hangi tür alternatif yöntemler kullanılır?
 • Sağlık Turizmi yaparken hangi tür sağlık kontrolleri ve önlemler alınır?
 • Sağlık Turizmi yaparken hangi tür diş tedavileri ve estetik cerrahi seçenekleri sunulmaktadır?
 • Sağlık Turizmi yaparken medikal turizm vizesi ve seyahat belgeleri nasıl alınır?
 • Sağlık Turizmi yaparken Sağlık Turizmi acentelerinin deneyimleri ve uzmanlıkları nasıl değerlendirilir?
 • Sağlık Turizmi yaparken hangi tür dijital teknolojiler ve sağlık uygulamaları kullanılır?
 • Sağlık Turizmi yaparken hangi tür sağlık tesisleri ve konaklama seçenekleri sunulmaktadır?
 • Sağlık Turizmi yaparken tıbbi turizm ile ilgili güncel araştırmalar ve eğilimler nelerdir?
 • Hangi pazarlarda hangi ürün ve hizmetler için çalışmalısınız?
 • Sağlık Turizminde pazar araştırması nasıl yapılır?
 • Sürdürülebilir hasta akışı için ne yapmalıyım?
 • Ön tanı polikliniği ve yurt dışında klinik açarak hasta bulmak nasıl bir süreçtir?
 • Devlet destekleri ile ne yapabilirim?
 • Sağlık Turizminde destekleri nasıl alabilirim?
 • Yabancı hasta karar verirken nelere dikkat eder?
 • Hangi ülkelerdeki sigorta şirketleriyle nasıl süreçler izlenmelidir?
 • Sağlık Turizmi acentelerle hangi şartlarda ne tür anlaşmalar yapılmalıdır?
 • Sağlık Turizmi acentesi, turizm acentesi aynı işi mi yapar?
 • Yurt dışı hasta departmanı kurmak ve yönetmek için çözüm önerileri nelerdir?
 • Türkiye’deki pazarlama diyalektiği yurt dışında geçerli midir?
 • Sağlık Turizmi pazarlaması nasıl yapılmalıdır?
 • Malpraktis ile hastaları güvence altına almak mümkün mü? Uluslararası hasta hakları ve hukuksal sorumluluklar nelerdir?

Satın Alma

Hesabın Adı: İGEME YÖNETİM DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

IBAN: TR440020500009831218500001

12.500 TL

(KDV Dahil)

Belirtilen hesaba ödeme sağlandıktan sonra [email protected] hesabına veya +905459190818 numaraya dekont-isim soy isim-fatura bilgilerinizi iletmeniz durumunda eğitiminiz için kontrol sağlanıp size onay mesajı iletilecektir.

İhracat, Sağlık Turizmi ve Teşvikler Konusunda Tüm Sorularınız için

#sağlıkturizmi #eğitim #malpraktis #igeme